Ledenenquête reminder 2 en jaarlijks banen onderhoudDe vorige week hebben wij jullie een 1e reminder van de enquête gestuurd met het verzoek deze uiterlijk zondag 28 maart in te sturen. We hebben toen aangegeven dat er helaas een aantal vragen bij waren die persé ingevuld moesten worden, maar niet van toepassing waren op situatie van sommige leden.  Wij hebben dat nogmaals in de enquête aangepast en die vragen kunnen nu worden overgeslagen.Wij vinden de mening van de leden zeer belangrijk en doen dan ook een laatste oproep, om de enquête alsnog in te vullen. Wij hebben er al veel ontvangen, maar willen uiteraard van zoveel mogelijk leden hun mening weten. Wij hopen dan ook dat het aantal nog flink zal stijgen.
Jullie hebben nu de kans het beleid samen met ons gestalte te geven. En ook om de praatgroep Beleidsplan 2021, die hierna aan de slag gaat, bestaande uit een afvaardiging van leden uit allerlei leeftijdsgroepen, ouders, trainers, commissieleden en het bestuur, van munitie te voorzien. En alvast bedankt voor het invullen.Bijgaand de link van de enquête: Ledenenquête TC Venlo 2021
Verder is er met de firma Top Court die het jaarlijkse baan onderhoud verzorgt,  afgesproken de banen dit jaar een eenvoudigere kleine beurt te geven: o.a. worden de banen waar nodig opgevuld en gelijk gemaakt. Er zal in de komende 2 weken nog een afspraak worden gemaakt. Via de TC venlo App zullen we dit communiceren.
 In deze deze Nieuwsbrief  extra aandacht voor de trainingsmogelijkheden en een activiteit voor de jeugd de  “vriendjesdag“  die op zondag 11 april wordt gehouden.
Door het opschuiven van de avondklok tijd  kan er vanaf woensdag 31 maart tot 21.45 uur getennist worden.
En tenslotte: houd je aan de richtlijnen en de 1,5 meter, want alleen samen krijgen we Corona onder controle!
Bestuur TC Venlo Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.tcvenlo.nl/index.php?page=_newsbrief:63:

facebook twitter Tennis Club Venlo

Tennis Club Venlo

OUT Nieuwsbrief maart 2021

 
 

Beste ,

Ledenenquête reminder 2 en jaarlijks banen onderhoud

De vorige week hebben wij jullie een 1e reminder van de enquête gestuurd met het verzoek deze uiterlijk zondag 28 maart in te sturen. We hebben toen aangegeven dat er helaas een aantal vragen bij waren die persé ingevuld moesten worden, maar niet van toepassing waren op situatie van sommige leden.  Wij hebben dat nogmaals in de enquête aangepast en die vragen kunnen nu worden overgeslagen.

Wij vinden de mening van de leden zeer belangrijk en doen dan ook een laatste oproep, om de enquête alsnog in te vullen. Wij hebben er al veel ontvangen, maar willen uiteraard van zoveel mogelijk leden hun mening weten. Wij hopen dan ook dat het aantal nog flink zal stijgen.

Jullie hebben nu de kans het beleid samen met ons gestalte te geven. En ook om de praatgroep Beleidsplan 2021, die hierna aan de slag gaat, bestaande uit een afvaardiging van leden uit allerlei leeftijdsgroepen, ouders, trainers, commissieleden en het bestuur, van munitie te voorzien. En alvast bedankt voor het invullen.

Bijgaand de link van de enquête: Ledenenquête TC Venlo 2021

Verder is er met de firma Top Court die het jaarlijkse baan onderhoud verzorgt,  afgesproken de banen dit jaar een eenvoudigere kleine beurt te geven: o.a. worden de banen waar nodig opgevuld en gelijk gemaakt. Er zal in de komende 2 weken nog een afspraak worden gemaakt. Via de TC venlo App zullen we dit communiceren.

 In deze deze Nieuwsbrief  extra aandacht voor de trainingsmogelijkheden en een activiteit voor de jeugd de  “vriendjesdag“  die op zondag 11 april wordt gehouden.

Door het opschuiven van de avondklok tijd  kan er vanaf woensdag 31 maart tot 21.45 uur getennist worden.

En tenslotte: houd je aan de richtlijnen en de 1,5 meter, want alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Bestuur TC Venlo

 

Clubnieuws

 

BESTUURSMEDEDELINGEN maart 2021

Donderdag 25 maart

 • In de eerste week van april wordt van diegenen, die aangegeven hebben om de contributie in 2 keer te betalen, de 2e automatische incasso verwerkt.
 • Wij hebben van de KNLTB een ledenanalyse ontvangen. De stijgende lijn van het ledenaantal heeft zich in 2020 (ook door Corona) doorgezet Een zorg blijft dat er ieder jaar te veel leden stoppen. Wij vragen na waarom leden stoppen geven extra aandacht te geven aan de oorzaken die we kunnen beïnvloeden. Belangrijk is dat nieuwe leden zich thuis gaan voelen en ook door de overige leden worden opgevangen.
 • Er is een notitie opgesteld:  Aanstellingsbeleid, gedragscode voor trainers en vrijwilligers. Voor een aantal functies wordt nu al een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Wij vinden het belangrijk een goede afweging te maken of/en in hoeverre we deze groep moeten uitbreiden. 
 • De KNLTB heeft haar jaarlijks congres dit jaar in een digitale vorm gehouden. Zowel voor de trainers en de bestuursleden zijn er van zondag t/m vrijdag tientallen  interessante presentaties gehouden over de meest uiteenlopende onderwerpen: soorten trainingen, juridische en bestuurlijke zaken, sociale en gezondheidsaspecten en voeding, diversiteit, hoe kan de verdere digitalisering de vereniging verder ontlasten en verbeteren en nog veel meer. Veel informatie en plannen, stof tot nadenken en ongetwijfeld zullen er zaken zijn die we nu ook bij TC Venlo gaan oppakken. 
Lees meer
 

BELEIDSPLAN 2021

Vrijdag 12 maart

Een onderdeel van contract met onze hoofdsponsor de Rabobank is deelname aan Club versterkt. Een traject gedurende de looptijd van het contract in samenwerking met bijvoorbeeld NOC-NSF om de club op een thema (financieel, bestuurlijk, gezondheid, duurzaamheid, maatschappelijk) te versterken.

In het bestuur zijn deze thema's regelmatig besproken en hebben wij o.a. een uitgebreide SWOT-analyse gemaakt: wat zijn onze sterke en zwakke punten en wat zijn onze kansen en bedreigingen. Daar zijn ook al zaken van opgepakt. Echter Club versterkt geeft ons de kans om op een gestructureerde wijze te komen tot een gedegen beleidsplan voor TC Venlo. Daarvoor krijgen wij professionele ondersteuning van het Huis voor de Sport Limburg die het proces aan het begeleiden is.

Wat is er al gedaan

 • Intakegesprek met het bestuur over de aanpak.
 • Gesprekken met het bestuur.
 • Het opstellen van een ledenenquête en versturen naar alle leden.

Daarna volgen

 • Het samenstellen van een ‘praatgroep‘ (afvaardiging van de club, bestaande uit: enkele bestuursleden, seniorleden, junior leden, ouders, enkele leden van commissies, trainers en onze KNLTB-accountmanager. Deze groep is al grotendeels samengesteld.
 • 3 Spui-bijeenkomsten van anderhalf uur met de ‘praatgroep’.
  De onderwerpen van de 3 sessies zijn:
  - De vereniging, waar komen wij vandaan
  - De omgeving
  - Wat op te pakken en te veranderen
 • En uiteindelijk het opstellen van een beleidsplan 2021 en dat te communiceren met de leden.

Belangrijk voor het bestuur is dat op deze wijze zoveel mogelijk leden de kans krijgen hun zegje te doen en betrokken zijn bij het beleidsplan 2021!

Lees meer
 

TECHNISCHE ZAKEN maart 2021

Vrijdag 26 maart

Competitie
Helaas is er nog geen nieuws met betrekking tot de voorjaarscompetitie. De huidige besmettingscijfers en maatregelen beloven niet veel goed, maar we wachten het geduldig af. Zodra er meer bekend is laten we dit uiteraard weten.

Trainingen
Nu de lente is begonnen en de lichturen weer toenemen, willen we volwassenen die behoefte hebben aan tennislessen laten weten dat ze zich kunnen aanmelden voor trainingen. Dit kan via Andy Pas mail: ledenadm@tcvenlo.nl  Andy zal je vervolgens zal indelen in een groepje. Robert van Ewijk geeft op de maandag en dinsdagavonden les, Andy op de woensdag, donderdag en vrijdagavond. Nu we weer met 4 mensen per baan kunnen tennissen, en de avondklok is verlaat, zijn er meer mogelijkheden ontstaan om te trainen.

Lees meer
 

JEUGDZAKEN maart 2021

Donderdag 25 maart

April is Vriendjesmaand bij TC Venlo!
Dit betekent dat onze jongste jeugd, Rood Oranje, Groen, een vriendje/vriendinnetje of broertje/zusje mee mag nemen naar de tennisclub! Supergezellig toch? Deze speciale les staat gepland op 11 april a.s. vanaf 11.00 uur ’s ochtends.
Wie neem jij mee? Geef vóór 9 april door wie jij meeneemt. Jullie krijgen van onze trainers een speciale ‘Vriendjeskaart’ tijdens de komende trainingen! Neem deze mee en deel uit!
Aanmelden kan, vóór 9 april a.s., via jeugd@tcvenlo.nl o.v.v. van je naam, aantal introducées en telefoonnummer.
We zien jullie graag massaal verschijnen op zondag 11 april!

Uitreiking van de prijzen van onze online-quiz!
Afgelopen week zijn onze prijswinnaar verblijd met de mooie prijzen die ze hadden gewonnen tijdens de online-quiz!
1e plaats: Luca Aerts
2e (gedeelde) plaats: Valerie en Thomas van den Heuvel
3e plaats Jackson van Moorsel

Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Lees meer
 

PARKZAKEN maart 2021

Donderdag 25 maart

Gelukkig is onze groundsman per 1 maart weer gestart en krijgt de klusgroep wat meer tijd voor speciale projecten.

 • We zijn nu gestart met een opknapbeurt van het terras: de betonnen rand bij de omheining wordt deels vernieuwd en deels gerepareerd. De omheining wordt opnieuw geschilderd.
 • Er zijn weer 4 nieuwe banken aangeschaft voor de banen 9 en 11.  Dit project is nu afgerond.
 • Op de banen 1 t/m 4 worden nieuwe netten opgehangen. Een aantal netten zijn versleten en/of worden gerepareerd.
Lees meer
 

LEDENAANTALLEN 2021

Zaterdag 27 februari

                                                     
      JAN   FEB   MRT   APR   MEI   JUN   JUL   AUG   SEP   OKT   NOV   DEC  
  TOTAAL   712   717   723                                      
                                                     
  66+
JAARROND
  23   24    24                                      
                           
                                                     
  SENIOREN
JAARROND
  478   475    483                                      
                           
                                                     
  JEUGD
JAARROND
  98   101   98                                      
                           
                                                     
  ZOMER
CHALLENGE
  41   39    33                                      
                           
                                                     
  COMPETITIE
SENIOREN
  5   5    7                                      
                           
                                                     
  COMPETITIE
JEUGD
  0   0    0                                      
                           
                                                     
  KENNISMAKING
SENIOREN
  4   10   9                                      
                           
                                                     
  KENNISMAKING
JEUGD
  0   1   4                                      
                           
                                                     
  RUSTENDE
LEDEN
  63   62   65                                      
                           
                                                     
Lees meer
 

PADEL STAND VAN ZAKEN maart 2021

Donderdag 25 maart

Wij hebben inmiddels een gesprek gehad met onze hoofdsponsor over de financiering en contact gehad met het Waarborgfonds voor de Sport over de garantie. De Gemeente Venlo is bezig met een werkgroep om ons de helpen met de omgevingsvergunning, bomenkap etc.

Lees meer
 

WIST U DAT............ maart 2021

Vrijdag 26 maart

Twee keer per week controleren wij de bussen met ballen en vervangen de slechte door nieuwe ballen. Al jaren gebruiken wij hiervoor de ballen die in de competitie worden gebruikt. Het afgelopen jaar is de competitie niet doorgegaan/afgebroken en hebben wij nieuwe ballen ingezet.
Er zijn wel een aantal regels bij het gebruik van de ballen!

 • Het is de bedoeling om maar 1 bus per baan mee te nemen en de bus met de 3 ballen met de deksel er op weer in te leveren. Iedere week liggen er te veel losse ballen in de mand.
 • Wij merken dat er spelers zijn die onder het tennissen een bal die over het hek gaat niet direct gaan halen. Daarna wordt meestal vergeten om de bal op te halen of men weet niet meer precies waar de bal is gebleven. Iedere week vinden wij buiten de banen te veel ballen. En als ze te nat zijn geworden door bijvoorbeeld de regen, zijn zelfs bijna nieuwe ballen niet meer bruikbaar.
 • Ballen die versleten zijn gaan in de 2 witte tonnen en worden opgestuurd naar oudetennisballen.com waar ze gerecycled worden. Een bijdrage naar de gehandicaptensport.

 

 

Lees meer
 

SPONSOR VAN DE MAAND maart 2021

Donderdag 25 maart

Lees meer

Onze Sponsoren

BERGHS & STEENHUISBOMMELBRASSERIEBUFKES
CARWASHETOSGIANTHAMANS
HECKERHARALD HERMANSHOUWENJANSEN BARTELS
JANSSEN BOUWGROEPKEULARTZ KEMKNOOPPUNTLEURS
LINDEBOOMMAURMAIRMAXIMUMMULDERS
PASPENSIOENPOINTRABOBANKSCHAAPSKOOI
tennis directVENLOVEGaslicht.comENVISUAL
Top CourtMakelaarskantoor Cabooter & van Loenen  
 
   
   
 

© Copyright 2021 Tennis Club Venlo | Powered by AllUnited

AllUnited logo