Het kabinet heeft dinsdagavond een aantal versoepelingen aangekondigd, ook voor de sport. Sporten in groepsverband voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar is vanaf woensdag 3 maart toegestaan. 
Gewijzigde maatregelen vanaf 3 maart

Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden. Dubbelen is voor hen mogelijk. Ook interne wedstrijden op de club zijn toegestaan.

Maatregelen die worden verlengd

Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan. Voor mensen uit 1 huishouden staat de rijksoverheid dubbelen wel toe.
Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten. Voor verdere informatie en vragen klik VERSOEPELINGEN.

De KNLTB heeft verder bekend gemaakt dat de start van de voorjaarscompetitie voorlopig uitgesteld wordt naar 1 mei. Dat kan ook nog wijzigen. Voor de volledige informatie klik VOORJAARSCOMPETITIE 2021.Verder in deze OUT Nieuwsbrief informatie over de op 22 februari gehouden digitale jaarvergadering en nieuws over Padel.En tenslotte: Alleen samen krijgen we Corona onder controle!
Bestuur TC Venlo
Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.tcvenlo.nl/index.php?page=_newsbrief:59:

facebook twitter Tennis Club Venlo

Tennis Club Venlo

OUT Nieuwsbrief februari 2021

 
 

Beste ,

Het kabinet heeft dinsdagavond een aantal versoepelingen aangekondigd, ook voor de sport. Sporten in groepsverband voor jongvolwassenen van 18 t/m 26 jaar is vanaf woensdag 3 maart toegestaan. 

Gewijzigde maatregelen vanaf 3 maart

 • Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden. Dubbelen is voor hen mogelijk. Ook interne wedstrijden op de club zijn toegestaan.

Maatregelen die worden verlengd

 • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen tennissen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan. Voor mensen uit 1 huishouden staat de rijksoverheid dubbelen wel toe.
 • Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten. Voor verdere informatie en vragen klik VERSOEPELINGEN.

De KNLTB heeft verder bekend gemaakt dat de start van de voorjaarscompetitie voorlopig uitgesteld wordt naar 1 mei. Dat kan ook nog wijzigen. Voor de volledige informatie klik VOORJAARSCOMPETITIE 2021.

Verder in deze OUT Nieuwsbrief informatie over de op 22 februari gehouden digitale jaarvergadering en nieuws over Padel.

En tenslotte: Alleen samen krijgen we Corona onder controle!

Bestuur TC Venlo

 

Clubnieuws

 

BESTUURSMEDEDELINGEN februari 2021

Dinsdag 23 februari

Op maandag 22 februari 2021 is er middels ‘Teams’ een digitale Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Digitaal: leerzaam voor de oudere deelnemers en spannend voor het bestuur of het wel zou lukken.

Zaken die besproken zijn

 • De ledenaantallen zijn de laatste 4 jaar door actie ‘Maak Kennis met Tennis’ en in 2020 door een extra instroom door Corona, gestegen van 615 naar 717 leden.
 • De jaarstukken van 2019 en 2020, gecontroleerd door de kascommissie, geven aan dat TC Venlo de laatste 2 jaren, ondanks de Corona pandemie, financieel goed gedraaid heeft.
 • De kascommissie van 2 leden is door de ALV benoemd voor 2021 maar we zijn nog op zoek naar een reserve, met de bedoeling dat die zitting gaat nemen in de commissie van 2022. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij penningmeester@tcvenlo.nl.
 • In het bestuur is Elma de Bok tot 31-12-2021 benoemd als secretaris en Valerie Nijssen is benoemd als voorzitter van de recreatiecommissie.
 • Naast de plannen voor Padel (zie artikel stand van zaken Padel) heeft het bestuur besloten eens kritisch te kijken naar de financiële tennistoekomst 2021 t/m 2030 van TC Venlo.
 • Wat zullen de jaarlijkse ontvangsten zijn?
 • Welke uitgaven kunnen we verwachten?
 • Wat zullen dan de jaarlijkse resultaten worden?
 • Hoe hoog is dan de cashflow? > geld wat beschikbaar is voor investeringen?
 • Welke investeringen kunnen we verwachten?

Uiteraard is het kijken in een glazenbol, maar de uitkomsten geven gelukkig aan dat TC Venlo een gezonde toekomst heeft met voldoende ruimte voor de nodige investeringen. Jaarlijks zal dit overzicht worden ge-update. 

 

Lees meer
 

BELEIDSPLAN 2021

Dinsdag 23 februari

Het opstellen van ledenenquête is afgerond en zal binnenkort aan alle leden via de mail worden toegezonden. Het heeft wat meer tijd gekost, maar wij wilden zorgvuldig zijn.
Het is belangrijk dat een groot aantal leden uit alle leeftijdsgroepen de enquête zullen vullen. En ook de ouders van onze jongere leden meedoen. Iedereen heeft nu de kans om het beleid voor de komende jaren mee te beïnvloeden.
Na de enquête zullen we zo spoedig mogelijk met ledenvertegenwoordigers uit alle leeftijdsklassen starten met de 3 discussie sessies.

 

Lees meer
 

TECHNISCHE ZAKEN februari 2021

Dinsdag 23 februari

Trainingen
Nu het zonnetje weer begint te schijnen, de dagen langer worden, en het gravel de bal weer laat stuiteren zoals het hoort, zijn er hopelijk ook weer veel mensen die tennislessen willen nemen. Omdat er nog steeds Corona-richtlijnen in acht genomen moeten worden, kunnen we de trainingen helaas niet zo geven zoals we zouden willen, maar er zijn uiteraard wel veel mogelijkheden die wel kunnen, zoals:
 • leden tot en met 26 jaar kunnen trainen zoals gewoonlijk, met 4 mensen op 1 baan.
 • leden vanaf 26 jaar kunnen in een groepje van maximaal 6 personen trainen (2 per baan).
 • inlooptrainingen worden vooralsnog niet gegeven vanwege het gebrek aan controle hoeveel mensen komen opdagen (en dit er niet meer dan 6 mogen zijn).
 • inschrijven kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op de maandag en dinsdag worden de trainingen door Robert van Ewijk gegeven, op de woensdag en donderdag door Andy Pas.

Inschrijvingen lopen via Andy Pas andypastcv@hotmail.com, die de indelingen zal maken op basis van uw voorkeur en mogelijkheden.

Lees meer
 

RECREATIEZAKEN januari 2021

Dinsdag 26 januari

Vanaf januari heb ik het stokje van Yvonne overgenomen als voorzitter van de recreatiecommissie. Gezien de huidige situatie omtrent het Coronavirus en de maatregelen die momenteel toegepast worden, blijft de recreatiecommissie tijdelijk ‘on hold’ staan wat betreft het organiseren van activiteiten. De hoop en natuurlijk het streven is dat we in de loop van 2021 weer aan de slag kunnen met het organiseren van activiteiten voor alle leden. Hier willen wij als commissie in de toekomst weer mee aan de slag!

Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer op de club!
Vooral belangrijk: blijf gezond!

Namens de recreatiecommissie
Valerie Nijssen
Lees meer
 

JEUGDZAKEN februari 2021

Dinsdag 23 februari

De grote TC Venlo online

 

 

 

Woensdag 17 februari jl. hebben we met de jeugdcommissie een online quiz georganiseerd voor onze jeugdleden t/m 16 jaar. Met een 30-tal deelnemers werden er een uur lang vragen beantwoord en opdrachten uitgevoerd (bijvoorbeeld: zoek 3 tennisballen). Het ging in deze hele quiz niet alleen om kennis maar ook om snelheid. Het was een leuke ervaring voor eenieder die hieraan heeft meegedaan! Uiteraard hadden we ook mooie prijzen!
nr 1, Luca Aerts, een mooie TC Venlo hoodie
nr 2, Valerie en Thomas Van de Heuvel, een mooi TC Venlo shirt
nr 3, Jackson van Moorsel een TC Venlo cap!

Deze prijzen mogen ze allemaal uitzoeken bij www.traktatiecorner.nl.

Gefeliciteerd met jullie prijzen allemaal! Hopelijk kunnen we de volgende activiteit weer op onze mooie banen organiseren met een hoop publiek erbij!

Sportieve groet van de jeugdcommissie

Lees meer
 

PARKZAKEN februari 2021

Dinsdag 23 februari

Een hele week flinke nachtvorst en sneeuw. Altijd weer spannend hoe de banen dit doorstaan. Eerst moest er gewacht worden tot de sneeuw was gesmolten en de vorst uit de grond was. Gelukkig was er weinig aan de hand met de laag gravel (die kan ook flink opvriezen) maar alle lijnen waren omhoog gekomen. Pas op vrijdag konden een aantal leden van de klusgroep aan de slag om de lijnen handmatig weer vast te walsen. Een flinke klus want er moest meer dan 1900 meter gewalst worden. En ze wilden het af hebben omdat er vanaf zaterdag fantastisch tennisweer was voorspeld. Reactie van een lid van de klusgroep: zaterdag en zondag meer dan 100 leden ingehangen. Daar doe je het voor!

De datum ligt nog niet definitief vast, maar begin maart krijgen onze banen door de firma Top Court de jaarlijkse onderhoudsbeurt. Er wordt dan per baan 1,5 ton gravel verwijderd, de banen gespit en een nieuwe laag aangebracht. Daarna moeten de banen door onze groundsman intensief gesproeid en gewalst worden. De consequentie is, dat er dan (ook nog afhankelijk van de weersomstandigheden) meerdere dagen niet getennist kan worden. Houdt daarvoor de mededeling op de TC Venlo App in de gaten.

Momenteel is de klusgroep ook aan de slag om de Duitse tafels en banken opnieuw in de lak te zetten. Die zijn het afgelopen jaar op het terras intensief gebruikt om extra capaciteit te creëren om op 1,5 meter te kunnen zitten.

Tenslotte nogmaals: indien je in de avond wilt tennissen met verlichting dan verzoeken wij je vriendelijk eerst in te hangen/reserveren via de App op de banen 1 t/m 4 of 9 t/m 11. Voor deze banen kunt je namelijk de lichten zelf bedienen onder aan de trap. Voor de banen 5 t/m 8 zitten de aan- en uitknoppen in het nu gesloten Paviljoen Beej Soof Baove en moet iemand extra naar de club komen om de lichten aan of uit te maken. Wij hebben gekeken wat het kost om de lichtknoppen van de banen 5 t/m 8 net als bij de andere banen bereikbaar te maken voor de leden maar dat bleek een kostbare zaak te zijn. Ook al omdat het tijdelijk is: wij hopen dat BSB weer snel open kan, en als we gaan overschakelen naar ledverlichting gaat de aansturing zo wie zo veranderen. Belangrijk verzoek: wil de laatste die op een avond speelt in een kooi, ook de lichten uit maken!
Lees meer
 

LEDENAANTALLEN 2021

Zaterdag 27 februari

                                                     
      JAN   FEB   MRT   APR   MEI   JUN   JUL   AUG   SEP   OKT   NOV   DEC  
  TOTAAL   712   717   723                                      
                                                     
  66+
JAARROND
  23   24    24                                      
                           
                                                     
  SENIOREN
JAARROND
  478   475    483                                      
                           
                                                     
  JEUGD
JAARROND
  98   101   98                                      
                           
                                                     
  ZOMER
CHALLENGE
  41   39    33                                      
                           
                                                     
  COMPETITIE
SENIOREN
  5   5    7                                      
                           
                                                     
  COMPETITIE
JEUGD
  0   0    0                                      
                           
                                                     
  KENNISMAKING
SENIOREN
  4   10   9                                      
                           
                                                     
  KENNISMAKING
JEUGD
  0   1   4                                      
                           
                                                     
  RUSTENDE
LEDEN
  63   62   65                                      
                           
                                                     
Lees meer
 

WIST U DAT............ februari 2021

Dinsdag 23 februari

 • Op 17 februari 2021 is ons lid Marian Beuk overleden. Marian en haar man Chris zijn dit jaar 40 jaar lid. Wij wensen Chris en de kinderen heel veel sterkte.
 • In 2021 hebben wij liefst acht 25-jarige en vijftien 40-jarige jubilarissen. Wij zoeken nog naar een moment om onze jubilarissen persoonlijk het traditionele speldje te aan te bieden. Namens het bestuur alvast proficiat.
 • Het aanmaken van de verlichting op de banen 5 en 6, 7 en 8 kan alleen binnen bij Beej Soof Baove. Omdat de kantine i.v.m. Corona dicht is, bekijken wij dagelijks of er 's avonds leden op deze banen hebben ingehangen, om de lichten aan te gaan maken en weer uit te maken. Ons verzoek is op deze banen pas in te hangen, als de andere banen 1 t/m 4, en 9 t/m 11 volledig bezet zijn. Dat voorkomt dat er een vrijwilliger extra naar de club moet rijden om de lichten aan en uit te maken. Wij hebben gekeken wat het kost om de lichtknoppen van de banen 5 t/m 8 net als bij de andere banen bereikbaar te maken voor de leden maar dat bleek een kostbare zaak te zijn. Ook al omdat het tijdelijk is: wij hopen dat BSB weer snel open kan, en als we gaan overschakelen naar ledverlichting gaat de aansturing zo wie zo veranderen. Belangrijk verzoek: wil de laatste die op een avond speelt in een kooi, ook de lichten uit maken!
Lees meer
 

SPONSOR VAN DE MAAND februari 2021

Dinsdag 23 februari

Lees meer

Onze Sponsoren

BERGHS & STEENHUISBOMMELBRASSERIEBUFKES
CARWASHETOSGIANTHAMANS
HECKERHARALD HERMANSHOUWENJANSEN BARTELS
JANSSEN BOUWGROEPKEULARTZ KEMKNOOPPUNTLEURS
LINDEBOOMMAURMAIRMAXIMUMMULDERS
PASPENSIOENPOINTRABOBANKSCHAAPSKOOI
tennis directVENLOVEGaslicht.comENVISUAL
Top CourtMakelaarskantoor Cabooter & van LoenenRené Opheij Advies& Begeleiding Hypotheken 
 
   
   
 

© Copyright 2021 Tennis Club Venlo | Powered by AllUnited

AllUnited logo