Allereerst in deze Nieuwsbrief een in memoriam van ons erelid Jan Verkleij die afgelopen zondagavond is overleden.
‘Blijf zitten waar je zit en verroer je niet’. Dat is een oud versje wat werd gezongen bij verstoppertje spelen. Zo iets wordt nu ook aan alle Nederlanders gevraagd. En gelukkig blijken de maatregelen langzamerhand resultaat te hebben en zijn sportclubs blij met de versoepelde coronaregels.
Jeugdleden t/m 12 en 13 t/m 18 jaar mogen weer onder allerlei voorwaarden gaan tennissen. Onder jeugdzaken leggen wij uit hoe dat in zijn werk gaat. De jeugdleden en hun ouders hebben een apart mailtje ontvangen met wat zoal de voorwaarden zijn.
Ondanks dat de activiteiten in onze vereniging stil liggen, zit het bestuur niet stil. Onder bestuurszaken kun je lezen waar wij zoal mee bezig zijn.
Bij de stand van zaken van padel leggen we uit dat waarom de Coronacrisis zorgt voor vertraging.
Ondanks dat er de laatste maanden niet getennist mag worden, heeft onze ‘klusgroep’ niet stilgezeten. Verdeeld over meerdere dagen, met groepjes van 2 personen, rekeninghoudend met de anderhalve meter richtlijn is er een berg werk verzet. Lees verder onder parkzaken.

Bestuur TC Venlo Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.tcvenlo.nl/index.php?page=_newsbrief:41:

facebook twitter Tennis Club Venlo

Tennis Club Venlo

OUT Nieuwsbrief april 2020

 
 

Beste ,

 • Allereerst in deze Nieuwsbrief een in memoriam van ons erelid Jan Verkleij die afgelopen zondagavond is overleden.
 • ‘Blijf zitten waar je zit en verroer je niet’. Dat is een oud versje wat werd gezongen bij verstoppertje spelen. Zo iets wordt nu ook aan alle Nederlanders gevraagd. En gelukkig blijken de maatregelen langzamerhand resultaat te hebben en zijn sportclubs blij met de versoepelde coronaregels.
 • Jeugdleden t/m 12 en 13 t/m 18 jaar mogen weer onder allerlei voorwaarden gaan tennissen. Onder jeugdzaken leggen wij uit hoe dat in zijn werk gaat. De jeugdleden en hun ouders hebben een apart mailtje ontvangen met wat zoal de voorwaarden zijn.
 • Ondanks dat de activiteiten in onze vereniging stil liggen, zit het bestuur niet stil. Onder bestuurszaken kun je lezen waar wij zoal mee bezig zijn.
 • Bij de stand van zaken van padel leggen we uit dat waarom de Coronacrisis zorgt voor vertraging.
 • Ondanks dat er de laatste maanden niet getennist mag worden, heeft onze ‘klusgroep’ niet stilgezeten. Verdeeld over meerdere dagen, met groepjes van 2 personen, rekeninghoudend met de anderhalve meter richtlijn is er een berg werk verzet. Lees verder onder parkzaken.

Bestuur TC Venlo

 

Clubnieuws

 

IN MEMORIAM JAN VERKLEIJ

Dinsdag 28 april

Afgelopen zondagavond is ons erelid Jan Verkleij overleden, in de leeftijd van ruim 101 jaar.

Zijn verdiensten voor onze club, maar zeker ook voor tennis in Limburg, zijn van grote en onuitwisbare waarde geweest.

Zo was hij voorzitter van de in 1940 opgerichte tennisclub ‘Backus Keet’, grote motivator achter de fusie met ‘De Molenaars’ die 1969 uitmondde in het huidige TC Venlo, waarvan hij jarenlang secretaris was. Een functie die hij ook beklede in het District Bestuur.

Terecht trots was hij op de realisatie van ons park in 1963 tot een van de fraaiste tennisaccommodaties in Nederland. Vooral omdat hij de gemeente te slim af was geweest door de grond uit de afgraving -geheel legaal- te verkopen aan een aannemer. Dat leverde zoveel op dat er extra brede paden en terrassen konden worden aangeschaft en het parkeerterrein kon worden geasfalteerd en de laan op het tennispark die naar hem werd genoemd.

Jan was een goede, slimme, fanatieke maar ook sportieve tennisser in hart en nieren; een voortreffelijk bestuurder en vooral een inspirerend en aimabel mens.

Het is nog maar kort geleden dat hij de vrijdagmiddag club regelmatig bezocht. Hoogbejaard maar nog steeds fris van geest. En dit jaar 70 jaar lid van onze club. Aanstaande  vrijdag is de uitvaart. Het zal ons allemaal passen met respect en dankbaarheid aan hem terug te denken.

Bestuur TC Venlo

Lees meer
 

BESTUURSMEDEDELINGEN april 2020

Zondag 26 april

Het Coronavirus en de maatregelen treffen onze leden en TC Venlo. Gelukkig mogen onze jeugdleden weer gecontroleerd aan de slag, waarbij wij aan allerlei protocollen en richtlijnen moeten voldoen. Ondanks de Corona crisis zitten we als bestuur niet stil en hebben we al een paar keer via Skype vergaderd. De laatste vergadering ging over ‘Als er weer getennist mag worden?’ Daarbij zijn allerlei onderwerpen aan bod gekomen.

 • Kunnen ons Leurs Festina Lente en het Reünie-toernooi in juli doorgaan, en als het in juli niet door kan gaan, dan misschien in september?
 • Wat zijn de plannen van de KNLTB over te competitie?
  En als de huidige ideeën doorgaan, dat de competitie vanaf september doorgaat (en er geen najaarscompetitie is) wat zijn dan de consequenties?
  Doet iedereen die nu ingeschreven is dan wel mee?
  En wat doen we als de competitie toch niet door gaat? Gaan we dan zelf iets van wedstrijden organiseren. Tenslotte hebben wij 250 leden die graag wedstrijden spelen?
 • Dit jaar zullen veel Nederlanders niet of anders op vakantie gaan.
  Kunnen wij als TC Venlo voor compensatie zorgen door voor leden allerlei activiteiten in de vakantieperiode te organiseren?
  Extra (inloop)trainingen (ook overdag) voor de jeugd en senioren?
  Een meerdaagse tenniscursus?
  Leuke onderlinge wedstrijden?
  Andere activiteiten voor de jeugd maar ook voor de senioren?
  Een 1 daags toernooi? etc…
 • Hoe kunnen wij ons tennispark, het terras en Paviljoen Beej Soof Baove zo inrichten dat wij voldoen aan alle overheid- en RIVM eisen en ook Sofie van ons Paviljoen Beej Soof Baove weer aan de slag kan.
 • Allemaal ideeën en plannen die we nu verder gaan uitwerken. In de volgende OUT Nieuwsbrieven zullen we jullie op de hoogte houden. En........ mochten jullie nog zelf ideeën en suggesties hebben of in de vakantieperiode mee willen helpen (want zaken organiseren kost menskracht) mail dan naar info@tcvenlo.nl. Overigens de laatste vraag is niet alleen voor senioren maar we zouden het leuk vinden als de jeugd zelf een of meerdere activiteiten wil organiseren.

En tenslotte: Uiteraard zullen wij ons aan de RIVM richtlijnen houden en vragen jullie ook: houd je aan alle richtlijnen. Dat helpt uiteraard het Coronavirus te bestrijden, maar ook om weer spoedig te kunnen tennissen.

Bestuur TC Venlo

Lees meer
 

JEUGDZAKEN april 2020

Zondag 26 april

Jeugd weer de baan op
Vanaf 29 april mogen de jeugdleden t/m 18 jaar, onder begeleiding van de trainer, weer trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de Gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren etc. TC Venlo heeft van het NOC-NSF een protocol verantwoord sporten ontvangen en van de KNLTB aanvullende richtlijnen, een stappenplan en posters met duidelijke uitleg en richtlijnen voor het gebruik van de tennismuur en het minibaantje. Verder heeft ook de Gemeente Venlo extra eisen gesteld, onder andere dat wij melden wanneer wij met groepen tennissen. Voor de groepen t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar zijn er aparte voorwaarden.

Vandaag zijn de trainingen voor de jeugd weer gestart. Wij gaan nu het vrij tennis voor de jeugd organiseren en ook daar moeten wij ons aan allerlei richtlijnen gaan houden. Er moet toezicht zijn en dat betekent dat het sportpark niet vrij toegankelijk is, maar wij aangeven op welke uren vrij onder toezicht getennist kan worden.  Als je vrij wilt tennissen moeten de jeugdleden  via TC Venlo App vooraf ( thuis ) inhangen. Wij zijn nu bezig het inhangsysteem en de TC Venlo App daarvoor in te richten. Zodra we alles georganiseerd hebben, krijgen de jeugd leden een mailtje  en/of appje. Op de TC Venlo App kun je ook zien welke banen op die momenten vrij beschikbaar zijn. Mochten er ouders of leden zijn die een uurtje toezicht willen houden: mail info@tcvenlo.nl 

Voor degenen die hierover wat meer willen weten heeft de KNLTB een link, klik op Corona informatie KNLTB

Lees meer
 

TECHNISCHE ZAKEN april 2020

Zondag 26 april

Het kabinet heeft aangekondigd het grootste gedeelte van alle maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te verlengen tot 20 mei. Dat betekent dat de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids-competitie niet kunnen starten in het weekend van 9/10 mei en dat het spelen van deze competities voor de zomer niet haalbaar is. Daarom heeft de KNLTB besloten de Voorjaarscompetitie en de Kia Tenniskids-competitie te verplaatsen naar het najaar. Met de verplaatsing van de competitie naar het najaar hopen we recht te kunnen doen aan de voor tennissers bekende en geliefde competitiesfeer zoals we die kennen van de Voorjaarscompetitie. Of de competities in het najaar definitief door kunnen gaan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden en of de maatregelen het tegen die tijd toelaten zulke omvangrijke competities te spelen.

Wie meer wil weten, bijvoorbeeld wanneer dan de speeldata zijn, klik op: HIER

Lees meer
 

PARKZAKEN april 2020

Zondag 26 april

 • Op het park is hard gewerkt aan de groenvoorziening, de banen etc.
 • Het paviljoen Beej Soof Baove heeft een facelift ondergaan. Binnen is een nieuw wit plafond geplaatst en alle balkjes en balken zijn van nieuwe kleuren voorzien. De verlichting is en wordt nog verder aangepast. Er worden plannen gemaakt om ook de inrichting te veranderen.
 • Ook de buitenkant wordt momenteel onderhanden genomen en o.a. de boeiboord is al aan 2 kanten geverfd, de achterkant is in bewerking en daarna komen ook de kozijnen aan de voorkant nog aan de beurt.
 • Op het terras zijn in het najaar 2 druivenstruiken in de grond gezet en die zijn na de winterperiode al flink gegroeid. De bedoeling is deze langs de overkapping te laten groeien. Dat moet in het najaar wel een wijnfeest gaan opleveren.
Lees meer
 

PADEL STAND VAN ZAKEN april 2020

Zondag 26 april

Wij hebben het haalbaarheidsonderzoek met de belangrijke financiële paragraaf afgerond. Met name de financiële paragraaf is belangrijk in gesprekken met de Rabobank en het Stichting Waarborgfonds Sport voor de financiering.
Echter het Coronavirus en de maatregelen hebben uiteraard ook financiële consequenties voor TC Venlo. Vanaf 1 maart hebben wij er geen nieuwe leden meer bijgekregen en juist in de periode 1 maart t/m 30 juni meldden zich de laatste jaren veel leden aan. Deze contributie gaan wij missen en afhankelijk van de tijd die bijvoorbeeld de senioren nog niet mogen tennissen, zal dit tekort op de begroting voor contributies alleen maar groter worden. Ook de inkomsten van introducés en verhuur van banen missen we. Uiteraard gaan we, als we weer mogen tennissen, met een wervingsactie proberen dit in te halen, maar dat zal niet volledig lukken. We weten ook niet wat de economische gevolgen van Corona zullen worden en wat dit betekend voor TC Venlo. We zullen wellicht onze financiële paragraaf moeten aanpassen en onze plannen niet kunnen bespreken op de ledenvergadering en niet kunnen indien bij de Rabobank en SWS. Dit zal tot vertraging in onze plannen leiden, maar zeker geen afstel.

 

Lees meer
 

WIST U DAT............ april 2020

Maandag 27 april

Wist u dat.............

 • De afgelopen week was er een tegenvaller. De pomp van de sproei-installatie bleek stuk te zijn. Een schade van € 2.750,00. Inmiddels is een nieuwe pomp besteld die nu zo spoedig mogelijk wordt geïnstalleerd. Noodzakelijk omdat door het warme weer de banen snel hard worden.
 • Uiteraard wordt TC Venlo door het Coronavirus financieel geraakt. Wij hopen dat onze leden en sponsoren ons trouw blijven.
 • De sponsorcommissie is ook in deze moeilijke tijd bezig om sponsoren te werven. Inmiddels is de jaarlijkse opmaker van onze banen ‘natura’ sponsor geworden. Ook de leden kunnen ons daarbij helpen. Op de site van TC Venlo www.tcvenlo.nl staan alle sponsormogelijkheden. Klik HIER voor de sponsorbrochure van TC Venlo. Wilt U TC Venlo sponsoren, of weet u iemand die dat wil gaan doen, maak hem attent op onze Sponsorbrochure of neem via e-mailcontact op met voorzitter@tcvenlo.nl.
 • Toch nog voor de duidelijkheid het volgende: wij volgen steeds de protocollen van het NOC/NSF, de adviezen en richtlijnen van de KNLTB en de Gemeente. Natuurlijk hopen we dat ook onze senioren zo spoedig mogelijk weer kunnen tennissen. En dat wij ook op verzoek van de overheid nieuwe jeugd- en seniorleden tennis kunnen aanbieden. Van allerlei kanten horen we dat men staat te popelen!!!
Lees meer
 

Donderdag 1 januari

Lees meer
 

SPONSOR VAN DE MAAND april 2020

Zondag 26 april

 

Op vrijdag 1 mei ga ik mijn heerlijke borrelhapjes rondbrengen. Om dit extra onder de aandacht te brengen vraag ik jullie om onderstaande flyer te delen via whatsapp en/of social media.
Klik hier voor Facebook
Klik hier voor Instagram

Mocht je die lekkere (bij competitiespelers alom bekende) hap van Soof missen of mij een hart onder de riem willen steken, bestel de hapjes dan nu want dan sta ik volgende week vrijdagmiddag bij jou voor je deur!
(let op: de hapjes worden bezorgd in disposables).
Hopelijk tot vrijdag!
Ps: liever een andere dag laten leveren? Dit kan in overleg!

Liefs Soof!
beejsoofbaove@gmail.com
06 81744786

Lees meer

Onze Sponsoren

BERGHS & STEENHUISBOMMELBRASSERIEBUFKES
CARWASHETOSGIANTHAMANS
HECKERHARALD HERMANSHOUWENJANSEN BARTELS
JANSSEN BOUWGROEPKEULARTZ KEMKNOOPPUNTLEURS
LINDEBOOMMAURMAIRMAXIMUMMULDERS
PASPENSIOENPOINTRABOBANKSCHAAPSKOOI
tennis directVENLOVEGaslicht.comENVISUAL
Top CourtMakelaarskantoor Cabooter & van Loenen  
 
   
   
 

© Copyright 2021 Tennis Club Venlo | Powered by AllUnited

AllUnited logo