AllereerstDe datum van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is verschoven van maandag 16 maart naar maandag 23 maart om 20.00 uur Beej Soof Baove. Alle leden krijgen nog een mail met de uitnodiging en de agenda.
Verder zijn wij zeer tevreden over het grote aantal teams en deelnemers aan de voorjaarscompetitie op dinsdagmorgen, donderdag en vrijdag avond en zaterdag en zondag. Liefst 250 spelers van onze vereniging doen mee.
In deze OUT Nieuwsbrief verder de gebruikelijke rubrieken.
TenslotteOp Vastelaovesdinsdag hebben de banen het jaarlijkse onderhoud gehad. De banen moeten nu eerste gewalst worden en de netten weer worden opgehangen. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Kijk even op de TC Venlo App of de banen weer bespeelbaar zijn.
Bestuur TC Venlo. Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.tcvenlo.nl/index.php?page=_newsbrief:36:

facebook twitter Tennis Club Venlo

Tennis Club Venlo

OUT Nieuwsbrief februari 2020

 
 

Beste ,

Allereerst
De datum van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is verschoven van maandag 16 maart naar maandag 23 maart om 20.00 uur Beej Soof Baove. Alle leden krijgen nog een mail met de uitnodiging en de agenda.

Verder zijn wij zeer tevreden over het grote aantal teams en deelnemers aan de voorjaarscompetitie op dinsdagmorgen, donderdag en vrijdag avond en zaterdag en zondag. Liefst 250 spelers van onze vereniging doen mee.

In deze OUT Nieuwsbrief verder de gebruikelijke rubrieken.

Tenslotte
Op Vastelaovesdinsdag hebben de banen het jaarlijkse onderhoud gehad. De banen moeten nu eerste gewalst worden en de netten weer worden opgehangen. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Kijk even op de TC Venlo App of de banen weer bespeelbaar zijn.

Bestuur TC Venlo.

 

Clubnieuws

 

BESTUURSMEDEDELINGEN februari 2020

Zondag 23 februari

 • De Algemene Leden Vergadering van 2020 is verplaats van maandag 16 maart naar maandag 23 maart 2020 aanvang 20:00 uur Beej Soof Baove. Alle leden krijgen via de mail nog een uitnodiging met de agenda.

  Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur van de vereniging besproken. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van
  - Een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan?)
  - Een financieel verslag
  - Een jaarrekening
  - Een begroting (wat waren/worden de inkomsten en de uitgaven?)

  Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV
  - Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden
  - Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  - Het wijzigen van de samenstelling van de kascommissie
  - Het installeren en beëindigen van commissies
  - Het behandelen van moties
  - Het wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR)
  - Het wijzigingen van de statuten

  In deze ALV zullen wij ook onze padel-plannen presenteren en aan de leden voorleggen.
  Wij hopen uiteraard op een goede opkomst. Het is ook voor het bestuur belangrijk zich te verantwoorden en te discussiëren over het beleid met de leden..
 • De automatische incasso van de contributie 2020 is verwerkt.
  Voor degenen die gevraagd hebben de contributie in 2 keer te incasseren: de 2 incasso ronde zal in de 3e week van maart plaatsvinden.
Lees meer
 

Donderdag 1 januari

Lees meer
 

PADEL STAND VAN ZAKEN februari 2020

Zondag 23 februari

Het bestuur heeft de kascommissie gevraagd of zij bereid zijn als klankbord te dienen om het haalbaarheidsrapport padel en de financiële uitgangspunten/consequenties te bespreken. Uit dit overleg zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die wij in het definitieve rapport verder zullen uitdiepen en verwerken. Vervolgens gaat het haalbaarheidsonderzoek padel, de jaarrekening 2019 en de begroting/meerjarenbegroting naar de Stichting Waarborgfonds Sport met een verzoek of zij bereid zijn garant te staan voor een lening.

Een afvaardiging van het bestuur is op 19 februari naar een KNLTB voorlichtingsbijeenkomst (speciaal voor verenigingen in Limburg die informatie over padel willen hebben) gegaan. Liefst 19 verenigingen waren aanwezig. 

Actuele informatie over padel

 • In Nederland zijn 138 padel-locaties met 280 banen.
 • Aantal spelers padel in KNLTB verband 40.000 plus hetzelfde aantal in los verband (bijvoorbeeld in tennishallen etc.).
 • Padel wordt in de wereld gespeeld door 12 miljoen spelers in 35 landen.
 • In Nederland komt er gemiddeld 1 baan per week bij.
 • De KNLTB heeft een nieuwe site geopend: www.nlpadel.nl

Zoals te lezen in de bestuursmededelingen staat het haalbaarheidsrapport padel op de agenda van de ALV op 23 maart.

 

Lees meer
 

RECREATIEZAKEN februari 2020

Woensdag 21 februari

Wist je dat… 7 maart de TC Pub Quiz is en je je nog kunt aanmelden!


Wist je dat… het tennisseizoen weer bijna gaat beginnen en daarom 22 maart het openingstoernooi is!

 

Lees meer
 

TECHNISCHE ZAKEN februari 2020

Zondag 23 februari

Competitie
De competitie komt er weer aan. Hopelijk zijn de weergoden ons weer gunstig gezind en kunnen we op ons prachtige park weer genieten van mooi tennis onder het genot van een lekker drankje en/of hapje.
Omdat het eerder april is dan we vaak denken, is het erg belangrijk dat alle speler de competitiedata in hun agenda zetten en binnen hun team naar oplossing zoeken voor de data waarop het team incompleet is. Mochten er zich dusdanige uitzonderlijke situaties voordoen dat er reservespelers moeten invallen, dan kan de technische commissie proberen daar in te voorzien. Echter is in het verleden gebleken dat dit vaak weinig succesvol is.

Let op...
Wanneer TC Venlo boetes krijgt vanwege onvoltalligheid, niet speelklaar zijn, afwezig zijn van een team of andere overtredingen/verzuimen, dan zal deze boete verhaald worden op het team. Zie ook COMPETITIEREGLEMENT 2020.

Lees meer
 
Stuit van de verschillende ballen

JEUGDZAKEN februari 2020

Zondag 23 februari

Oefenballen
Een jeugdlid die op vroege leeftijd begint met tennissen komt, voordat hij/zij met de echte tennisbal mag gaan slaan, tijdens de trainingen en tenniskidswedstrijden allerlei oefenballen tegen:
1. Rode bal
2. Oranje bal
3. Groene bal
4. Gele bal
Op de KNLTB site TENNISBALLEN vindt je verdere informatie over o.a. de stuit van de ballen.

Lees meer
 

PARKZAKEN februari 2020

Zondag 23 februari

 • De 2 stormen die over Nederland en ons tennispark hebben getrokken zorgden voor enkele omgewaaide bomen en veel takken op de banen. Extra en onverwacht werk voor de klusgroep, maar inmiddels opgeruimd.
 • Tijdens Vastelaoves-dinsdag zijn de banen door de firma Top Court opgemaakt. Er is een laag stukgelopen gravel verwijderd en een nieuwe laag gestrooid. Die laag is gespit met de laag eronder en de banen zijn gewalst en geveegd.  Nu moeten de banen door onze groundsman een paar keer gespit en geveegd worden waarna de netten weer worden opgehangen en de banen kunnen worden vrijgegeven. Hoelang de banen niet bespeelbaar zijn hangt af van de weersomstandigheden die werkzaamheden toelaten. Op de TC Venlo App kun je zien of de banen wel/niet bespeelbaar zijn.
 • Een rek in de berging is af, het andere is nog in bewerking.
 • Beej Soof Baove zijn de werkzaamheden gestart om het plafond wit en de balken licht grijs te verven. De deuren en kozijnen naar de toiletten en kleedlokalen zijn voorzien van een nieuwe laag verf.  Diverse beschadigingen zijn bijgetipt.
 • Als het plafond klaar is krijgt Beej Soof Baove een andere verlichting.
Lees meer
 

WIST U DAT............ februari 2020

Zondag 23 februari

 • Een tennisgroep met vaste speeldag op woensdagmorgen, heeft de ‘klusgroep’ die ook iedere woensdagmorgen aan de slag is, blij verrast met een vlaai voor de inzet. Een hartstikke leuk gebaar.
 • Rechts naast Backus Keet staat het oude gravelhok wat gebruikt wordt om allerlei materialen op te slaan. Toen iemand van de klusgroep op een woensdagmorgen iets wilde pakken, bleek daar ook een vos zijn verblijf te hebben. De vos schrok en maakte zich snel uit de voeten!!! 

 

Lees meer
 

SPONSOR VAN DE MAAND februari 2020

Zondag 23 februari

Lees meer

Onze Sponsoren

BERGHS & STEENHUISBOMMELBRASSERIEBUFKES
CARWASHETOSGIANTHAMANS
HECKERHARALD HERMANSHOUWENJANSEN BARTELS
JANSSEN BOUWGROEPKEULARTZ KEMKNOOPPUNTLEURS
LINDEBOOMMAURMAIRMAXIMUMMULDERS
PASPENSIOENPOINTRABOBANKSCHAAPSKOOI
tennis directVENLOVEGaslicht.comENVISUAL
Top CourtMakelaarskantoor Cabooter & van LoenenRené Opheij Advies& Begeleiding Hypotheken 
 
   
   
 

© Copyright 2021 Tennis Club Venlo | Powered by AllUnited

AllUnited logo