Het jubileum jaar 2020, waarin we 80 jaar bestaan, is begonnen en zelfs op 1 januari is er al weer door een groep getennist. Ook overdag komen er allerlei groepjes spelen en een aantal avonden zijn goed bezet.  Het tossen en ook een aantal trainingen voor senioren en jeugd zijn ook weer opgestart.
Helaas heeft het een kleine periode flink gevroren en moesten de banen gewalst worden. Daarna waren ze pas weer bespeelbaar. De 2e vorstperiode viel gelukkig mee. Nadat de vorst uit de grond was, zorgde de zon en wind ervoor dat de banen weer bespeelbaar waren. Op de TC Venlo App kun je zien of de banen wel/niet bespeelbaar zijn.
In deze nieuwsbrief verder een openingswoord van onze voorzitter en bij de bestuursmededelingen informatie over de AED. Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.tcvenlo.nl/index.php?page=_newsbrief:35:

facebook twitter Tennis Club Venlo

Tennis Club Venlo

OUT Nieuwsbrief januari 2020

 
 

Beste ,

Het jubileum jaar 2020, waarin we 80 jaar bestaan, is begonnen en zelfs op 1 januari is er al weer door een groep getennist. Ook overdag komen er allerlei groepjes spelen en een aantal avonden zijn goed bezet.  Het tossen en ook een aantal trainingen voor senioren en jeugd zijn ook weer opgestart.

Helaas heeft het een kleine periode flink gevroren en moesten de banen gewalst worden. Daarna waren ze pas weer bespeelbaar. De 2e vorstperiode viel gelukkig mee. Nadat de vorst uit de grond was, zorgde de zon en wind ervoor dat de banen weer bespeelbaar waren. Op de TC Venlo App kun je zien of de banen wel/niet bespeelbaar zijn.

In deze nieuwsbrief verder een openingswoord van onze voorzitter en bij de bestuursmededelingen informatie over de AED.

 

Clubnieuws

 

OPENINGSWOORD VAN DE VOORZITTER januari 2020

Zaterdag 25 januari

Beste leden van TC Venlo,

Na een enerverend en mooi tennisjaar 2019 zijn we inmiddels weer beland in ons jubileumjaar. We hebben het nieuwe jaar afgetrapt met een zeer gezellige receptie bij 'Beej Soof Baove'. Zoals gewoonlijk hebben we onze jubilarissen gehuldigd. Wist u dat de heer Jan Verkleij, erelid, inmiddels 70 jaar lid is van onze vereniging? Van harte gefeliciteerd! Evenzo gaan onze felicitaties uit naar Rietje Dirkse en Paul Delsing die ook al 60 jaar lid zijn en Regine Steegh die 50 jaar lid is. Zeker een vermelding waard!

TC Venlo bestaat dit jaar maar liefst 80 jaar. Dit zullen we niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan. Zeker is dat er weer een Reünietoernooi komt. Houdt u vooral goed onze website, de TC Venlo App  en nieuwsbrief in de gaten, waarop alle activiteiten vermeld staan. 

Het afgelopen jaar is Baan 13 omgedoopt in 'Beej Soof Baove'. Sofie Steegh is afgelopen jaar begonnen als uitbaatster en gastvrouw van ons tennispaviljoen en doet dit fantastisch. Het swingt bij TC Venlo! 

Het ledenaantal groeit de laatste jaren weer langzaam maar gestaag, van 585 leden in 2017 naar 630 aanvang 2020. Het aantal teams dat zich inschrijft voor de competities stijgt ook ieder jaar weer. De inspanningen die de afgelopen jaren door velen verricht zijn lijken nu hun vruchten af te werpen. Graag wil ik dan ook iedereen hartelijk danken die hier hun steentje aan hebben bijgedragen. In het bijzonder Henk Steegh en Frank Beniers. Henk voor zijn inzet als voorzitter van de Technische Commissie en Frank voor zijn rol als voorzitter van de Jeugdcommissie. Beiden hebben 2 termijnen in het bestuur gezeten. Hun opvolgers Melanie Küppers-Theunissen JC,  Frans Folkvord TC en ook Yvonne Raeijmaeckers als nieuwe voorzitter van de Recreatiecommissie wensen wij heel veel succes!

Wij zullen jullie op de hoogte houden omtrent de ontwikkelingen betreffende padel. Haalbaarheidsstudie en enquête zijn afgerond, enkele offertes zijn ontvangen en we zijn nu druk doende met de volgende stappen.

Kortom, ook in 2020 zullen wij er als bestuur samen met alle vrijwilligers alles aan doen om u volop te laten genieten van onze geliefde tennissport op het mooiste park van Nederland. We hopen jullie veel op ons park en ‘Beej Soof Baove’ te zien.

Namens het bestuur wens ik u allen een mooi, gezond en sportief 2020.

Paul Rolink

Lees meer
 

BESTUURSMEDEDELINGEN januari 2020

Maandag 13 januari

Via de Gemeente Venlo (en ook door de gemeente betaald) zijn er voor 2 groepen van 9 leden een cursus reanimatie en AED gehouden. De leden die de cursus hebben gedaan, staan nu bij TC Venlo geregistreerd en kunnen zich bij hartslagnu.nl registreren als burgerhulpverlener. Maar er zijn wellicht nog andere leden die een dergelijke cursus hebben gevolgd. Wij zouden deze leden ook graag in ons systeem opnemen. Graag een mailtje naar penningmeester@tcvenlo.nl. Op website en de TC Venlo App gaan we informatie opnemen: 'EHBO eerst denken dan doen' en een link van het Rode Kruis over het gebruik van EHBO en AED. Het kan geen kwaad alles eens een keer door te lezen!De AED van TCVenlo is nu ook weer officieel aangemeld bij HartslagNU.

Maurice Houben is voor ons de nieuwe KNLTB consulent. Op 10 januari hebben een paar bestuursleden hem op club ontvangen en zijn wederzijds de stand van zaken en plannen uitgewisseld. In Limburg worden meerdere projecten opgestart:

 • Samenwerking tussen trainers
 • Project werven, boeien en binden
 • Workshop nieuwe bestuurders
 • Workshop Padel.

Wij gaan binnenkort de facturen voor 2020 mailen. De contributie is, zoals eerder aangekondigd, verhoogd met € 5,00. De incasso-run zal plaatsvinden in 1 of 2 keer afhankelijk wat met ieder individueel lid is afgesproken.

Dit jaar bestaat TC Venlo 80 jaar. We zullen hier met allerlei activiteiten extra aandacht aan schenken. Na het succesvolle reünietoernooi bij het 75 jarig bestaan werd door veel deelnemers gevraagd of we dit over 5 jaar weer wilden doen. We hebben besloten dit toernooi op de zaterdag 4 juli te houden. Dan is ons park al feestelijk versierd voor het Leurs Festina Lente Toernooi...

Lees meer
 

PADEL STAND VAN ZAKEN januari 2020

Zondag 19 januari

Nu het haalbaarheidsonderzoek in concept gereed is, zijn er de afgelopen weken met diverse instanties gesprekken gevoerd over onze padel-plannen: 

 • Gemeente Venlo Sportloket: haalbaarheidsonderzoek, subsidies, financiering, vergunningen en andere zaken.
 • Rabobank: haalbaarheidsonderzoek, financiering. Verdere gesprekken vinden plaats na ons overleg met het Waarborgfonds van de Sport.
 • Waarborgfonds voor de Sport: haalbaarheidsonderzoek, financiering. Wij gaan nu een aanvraag doen. Daarvoor moeten we allerlei gegevens klaar maken o.a. de jaarrekening 2019. 

Er zijn in Nederland 2 bonden die zich bezighouden met padel. Nadat eerst bekend is geworden dat zij gezamenlijk de competitie gaan organiseren in 2020, zijn er nu ook fusiebesprekingen gestart. Een prima zaak!

In onderstaande link de KNLTB padel-locaties in Nederland:
KNLTB Padel locaties in Nederland

Lees meer
 

TECHNISCHE ZAKEN januari 2020

Maandag 13 januari

Voorjaarscompetitie
Arjan van Bijlevelt heeft al onze teams weer ingeschreven. Met name de vrijdagavond blijkt erg populair te zijn. Door teveel inschrijvingen (KNLTB legt restricties op voor de hoeveelheid teams die je mag inschrijven, rekening houdende met het aantal banen) hebben we een aantal (nieuwe) teams verzocht om een oplossing te vinden om op een andere dag te gaan spelen en gelukkig hebben de teams dit verzoek ingewilligd. Bedankt hiervoor namens de technische commissie.
Via deze weg dan ook alvast een waarschuwing voor alle vrijdagavond teams: door de drukte op deze avond kan het zijn dat je soms wat langer dan gewenst moet wachten op een baan. Graag begrip voor de situatie. Uiteraard kun je er volgend jaar voor kiezen om op de donderdagavond of zaterdag in te schrijven wanneer je de drukte liever mijdt. 

TeamTennis
TC Venlo speelt dit jaar weer TeamTennis (een heel aantal clubs hebben besloten zich hier niet meer aan te wagen vanwege het ontbreken van een complete spelerslijst). Door hard werken van onze Technische Commissie hebben we tot nu toe (niet onverdienstelijk) telkens een goed team weten op te stellen tijdens deze competitie.

Lees meer
 

JEUGDZAKEN januari 2020

Maandag 13 januari

Op 5 januari jl. heeft het traditionele Oliebollentoernooi plaatsgevonden. Het was dit jaar in de tennishal en met 26 deelnemers was het een gezellige eerste activiteit van 2020.

Deze week zijn voor de jeugd de laatste inhaaltrainingen en vanaf volgende week starten de nieuwe lessen. Alle deelnemers krijgen bericht van Andy Pas. Het is een hele mooie ontwikkeling om te zien dat een aantal kinderen, sinds de invoering van het Alles-in-1-abonnement, heeft gekozen voor de mogelijkheid om 2 x per week te gaan trainen.

Voor de komende competitieronde hebben maar liefst 52 jeugdleden zich aangemeld om deel te gaan nemen. 
- 2 teams Rood
- 2 teams Oranje
- 2 teams Groen
- 3 teams Geel 11 t/m/ 14 jaar
- 1 team Geel 13 t/m 17 jaar

Competitie speeldata en inhaaldata
Zet de volgende data vast in je agenda en regel tijdig een vervanger als je een keertje niet kunt! Klik op de link voor meer informatie: COMPETITIEDATA JEUGD

 

Wijzigingen jeugdcompetitie (geel)
De KNLTB heeft wijzigingen doorgevoerd in de jeugdcompetitie. De belangrijkste wijzigingen vind je hieronder.
Klik op de link voor meer informatie: WIJZIGING JEUGDCOMPETITIE

 

Lees meer
 

RECREATIEZAKEN januari 2020

Maandag 13 januari

Lees meer
 

PARKZAKEN januari 2010

Zondag 19 januari

Wij hebben voor 2020 weer van alles op stapel staan:

 • Uiteraard het wekelijkse reguliere onderhoud van de banen en het tennispark.
 • We gaan dit jaar snel aan de slag, samen met Sofie, om ons paviljoen Beej Soof Baove een opfrisbeurt te geven. Daarbij denken wij aan een verfbeurt (binnen en buiten), en het moderniseren van de inrichting en verlichting .
 • Binnenkort gaan we weer een afspraak maken om de banen door een externe firma een voorjaarsbeurt te laten geven. Dan wordt de bovenlaag verwijderd en vervangen door nieuwe gravel (meer dan 20 ton).
 • De meeste bladeren op de banen en de paden hebben we inmiddels verwijderd. Nu nog de bladeren op de rest van het park.
 • In de hagen hebben we 2 jaar geleden een aantal taxussen moeten vervangen. De meesten zijn goed aangeslagen, maar door de zeer warme zomers van de laatste 2 jaren moeten er een klein aantal worden vervangen. Ook gaan we de hagen bemesten.
 • TC Venlo heeft rekken gekregen van Juwelier Boermans, dank hiervoor!   Die zullen geplaatst  worden in de machine berging.
Lees meer
 

Donderdag 1 januari

Lees meer
 

WIST U DAT............ januari 2020

Maandag 13 januari

 • In het voorwoord van de voorzitter zijn de langjarige jubilarissen genoemd, maar daarnaast waren er liefst 10 leden die 25 jaar lid zijn.
 • De jubilarissen, die aanwezig waren, hebben uit handen van voorzitter Paul Rolink (zelf ook 25 jaar lid) het traditionele speldje of een oorkonde ontvangen.
 • Alwin van Leuven heeft ons op de receptie een doos padel-ballen aangeboden. Het begin is gemaakt!
 • Niet alleen wij vieren ons 80 jarig jubileum maar ook Lindeboom, onze sponsor en leverancier van bier en frisdranken, heeft  jubileum en bestaat liefst 150 jaar. Wij feliciteren Lindeboom uiteraard van harte.
Lees meer
 

SPONSOR VAN DE MAAND januari 2020

Zondag 19 januari

Lees meer

Onze Sponsoren

BERGHS & STEENHUISBOMMELBRASSERIEBUFKES
CARWASHETOSGIANTHAMANS
HECKERHARALD HERMANSHOUWENJANSEN BARTELS
JANSSEN BOUWGROEPKEULARTZ KEMKNOOPPUNTLEURS
LINDEBOOMMAURMAIRMAXIMUMMULDERS
PASPENSIOENPOINTRABOBANKSCHAAPSKOOI
tennis directVENLOVEGaslicht.comENVISUAL
Top CourtMakelaarskantoor Cabooter & van Loenen  
 
   
   
 

© Copyright 2021 Tennis Club Venlo | Powered by AllUnited

AllUnited logo