Tot en met de eerste week van februari waren de banen prima bespeelbaar, maar daarna begon het te winteren en het lijkt er op dat dit een aantal weken gaat duren. We moeten na deze vorstperiode bekijken of we de banen weer bespeelbaar kunnen maken of dat we wachten op de firma Top Court die onze banen in maart de traditionele voorjaarsbeurt komt geven. Ook dat kan pas als de vorst volledig uit de grond is en de weersomstandigheden het toelaten. Ieder jaar is dat spannend.
Noteer alvast in jullie agenda: maandag 19 maart de Algemene Ledenvergadering met uiteraard de traditionele agendapunten en wederom een discussie met de leden over de plannen van TC Venlo. Jullie ontvangen via de mail nog een uitnodiging en de agenda.
Tenslotte een oproep: wij zoeken nog voor een paar uurtjes collectanten voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en de andere helft is voor TC Venlo.
Ook wijzen wij nog op de vacatures. Keuze uit kleine taken die beperkt tijd kosten en zelf qua tijdsbeslag kunnen worden ingevuld maar ook beleidsmatige functies. Zonder vrijwilligers, geen TC Venlo!
Bestuur TC Venlo Lees de online versie door deze link te kopieren en plakken in uw browser: http://www.tcvenlo.nl/index.php?page=_newsbrief:13:

facebook twitter Tennis Club Venlo

Tennis Club Venlo

OUT nieuwsbrief februari 2018

 
 

Beste ,

Tot en met de eerste week van februari waren de banen prima bespeelbaar, maar daarna begon het te winteren en het lijkt er op dat dit een aantal weken gaat duren. We moeten na deze vorstperiode bekijken of we de banen weer bespeelbaar kunnen maken of dat we wachten op de firma Top Court die onze banen in maart de traditionele voorjaarsbeurt komt geven. Ook dat kan pas als de vorst volledig uit de grond is en de weersomstandigheden het toelaten. Ieder jaar is dat spannend.

Noteer alvast in jullie agenda: maandag 19 maart de Algemene Ledenvergadering met uiteraard de traditionele agendapunten en wederom een discussie met de leden over de plannen van TC Venlo. Jullie ontvangen via de mail nog een uitnodiging en de agenda.

Tenslotte een oproep: wij zoeken nog voor een paar uurtjes collectanten voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton en de andere helft is voor TC Venlo.

Ook wijzen wij nog op de vacatures. Keuze uit kleine taken die beperkt tijd kosten en zelf qua tijdsbeslag kunnen worden ingevuld maar ook beleidsmatige functies. Zonder vrijwilligers, geen TC Venlo!

Bestuur TC Venlo

 

Clubnieuws

 

ANK DEN BIESEN BEDANKT VOOR ALLE ONTVANGEN REACTIES

Vrijdag 9 februari

Lieve mensen,

Wat een afscheid! Overdonderd was ik tot in mijn tenen. Wat hebben jullie mij verwend met hartelijke woorden en cadeaus.
Een korte balans: Het komende half jaar kan ik bijna iedere week een hapje uit gaan eten. Tussendoor kan ik nog naar het theater, de bioscoop en de schoonheidsspecialiste. Ben ik in mijn met bloemen opgefleurd huis dan kan ik me tegoed doen aan kilo’s zalige chocola en liters lekkere wijn of likeur. Bovendien kan ik me verwennen met heerlijke geurtjes en smeerseltjes van Rituals. En zit ik dan, lekker ingesmeerd, met een goed glas wijn en een stuk chocola op de bank, dan kan ik al die hartverwarmende kaarten nog eens doorlezen.

Lieve allemaal, bedankt voor dit alles! Ik voel me een rijk mens!
Mijn opvolger wens ik heel veel succes toe en hoop dat hij/zij net zo’n prachtige tijd zal krijgen als ik heb gehad.

Ank

Lees meer
 

TRIEST NIEUWS

Woensdag 28 februari

Deze week kregen wij het trieste bericht dat Annie Braem, levenspartner van ons lid Frans de Jong en Henk Ebus, echtgenoot van ons lid Bep Ebus, zijn overleden.

Annie, is 80 jaar geworden. Ze was jarenlang lid van TC Venlo en is in 2013 gestopt met tennissen.

Henk, is 73 jaar geworden. Hij is 37 jaar lid geweest van TC Venlo en heeft naast het tennissen vele vrijwilligerstaken uitgevoerd. Jarenlang was hij verantwoordelijk voor de OUT die toen nog in boekjesvorm werd uitgegeven. Hij was betrokken bij de organisatie van vele toernooien en heeft een omvangrijk archief van TC Venlo bijgehouden. Voor zijn vele vrijwilligerswerk bij TC Venlo heeft het bestuur in december 2017 besloten hem tot lid van verdienste te benoemen en dat zou hem op de nieuwjaarsreceptie van 2018 medegedeeld worden. Op het laatste moment heeft hij zich die dag afgemeld. Het bestuur besloot daarop hem de bijbehorende oorkonde op de eerste te organiseren activiteit aan te bieden. Helaas heeft dat niet meer zo mogen zijn.

Voor beiden is vrijdag 2 maart a.s. het afscheid.

 

Lees meer
 

CONTRIBUTIE 2018

Maandag 19 februari

Binnenkort zullen jullie de contributiefactuur van 2018 ontvangen. De automatische incasso zal begin maart plaatsvinden. Voor de leden die gekozen hebben voor een incasso in 2 termijnen zal de 1e incasso begin maart plaatsvinden en de 2e keer midden april. Tijdens de ledenvergadering van maart 2017 is ingestemd dat leden/families die er voor gekozen hebben geen machtiging  af te geven voor automatische incasso, een opslag krijgen van € 5,00 per rekening.

Lees meer
 

TECHNISCHE ZAKEN FEBRUARI 2018

Donderdag 15 februari

Voorjaarscompetitie
De poule-indeling zal aanvang maart via de website van de KNLTB bekend worden gemaakt. Houdt dit in de gaten, zodat je met je teamgenoten de verdere planning kunt maken.

We zoeken nog 1 of 2 spelers om deel te nemen aan de 8/9 competitie dit voorjaar op donderdagavond, vrouw of man maakt hier niet uit. Dus heb je deze speelsterkte en interesse om mee te doen dan geef je snel op bij Arjan van Bijlevelt via district@tcvenlo.nl of Henk Steegh via technischezaken@tcvenlo.nl. Mocht je nog verdere informatie willen hebben dan kun je ook bij Arjan of Henk terecht. 

Teamtennis
Ons team doet het heel goed in deze competitie. Op 25 februari a.s. spelen ze een uitwedstrijd. Daarna, op 11 maart a.s. volgt de laatste speeldag in de Schaapskooi tegen het Belgische Turnhout. Zin om te komen kijken en aanmoedigen? Er wordt gespeeld vanaf 11:00 uur ’s morgens tot einde van de middag. Wij wensen onze spelers heel veel succes met deze laatste competitiewedstrijden.

Lees meer
 

PARKZAKEN FEBRUARI 2018

Vrijdag 9 februari

Door de storm in januari moest er hard gewerkt worden om baan 1 t/m 8 bespeelbaar te houden. Veel bladeren en takken waren op de banen gewaaid. Door de vorst in februari moeten de banen, nadat de vorst uit de grond is, gewalst worden om ze weer bespeelbaar te krijgen.

Inmiddels zijn we ook begonnen het park voor het nieuwe seizoen klaar te maken. Het park moet ontdaan worden van alle bladeren en baan 14 en 15 moeten door ons zelf speelklaar worden gemaakt. Daarbij kunnen we nog hulp gebruiken. Heb je tijd ons mee te helpen, neem dan contact op met Hans Boom via penningmeester@tcvenlo.nl.

Met Top Court zijn afspraken gemaakt over het prepareren van de overige banen. De bovenlaag van iedere baan wordt dan losgemaakt en vernieuwd. Per baan wordt daarvoor 1,5 ton gravel gebruikt. Uiteraard zijn wij en Top Court afhankelijk van de weersomstandigheden en dat bepaalt wanneer de banen in het voorjaar weer optimaal en bespeelbaar zijn.

Lees meer
 

JEUGDZAKEN FEBRUARI 2018

Vrijdag 9 februari

KNLTB voorjaar World Tour 2018  
Contactpersoon: Functionaris Tenniskids 41269
E-mail:

jeugd@tcvenlo.nl

Telefoon: 06-10941074
   
VENLO 1  
Onderdeel: Rood 2
Spelers: 6
31578268        Maartje Christis Vrouw
31578225        Saartje Hesselmans Vrouw
31578241        Timon van Erp    Man
31578217        Liz van Erp      Vrouw
31834396        Kyra Voss        Vrouw
31840310        Charlotte Voesten Vrouw
   
VENLO 2  
Onderdeel: Rood 2
Spelers: 3
31406114        Nick Storer      Man
31840302        Sterre van Rees  Vrouw
31866573        Winston Cheung   Man
   
VENLO 1  
Onderdeel: Oranje 2
Spelers: 3
31578276        Tessa Peeters    Vrouw
31339158        Kiki Geertsen    Vrouw
31866581        Esmay Cheung     Vrouw
   
VENLO 2  
Onderdeel: Oranje 2
Spelers: 6
31375545        Rens Ketelings   Man
31155758        Eli Hermans      Man
31155731        Clim Hermans     Man
31578233        Jonathan Pauli   Man
31339174        Siem Küppers     Man
31339131        Filip Leenders   Man
   
VENLO 3  
Onderdeel: Oranje 2
Spelers: 6
31339166        Luca Aerts       Man
31662609        Jolie Aerts      Vrouw
31116337        Merlijn Bilderbeek Man
31376479        Lotte Elshof     Vrouw
31726712        Gwen de Gier     Vrouw
31551998        Elsa Selen       Vrouw
   
Toernooidagen  
zondag 18 maart 8 banen
zondag 25 maart  8 banen
maandag 2 april 8 banen
zondag 10 juni 8 banen
zondag 17 juni 8 banen
zondag 24 juni 8 banen
zondag 1 juli 8 banen
Lees meer
 

PR EN PUBLICATIE FEBRUARI 2018

Vrijdag 9 februari

In 2017 hebben wij de TC Venlo site volledig vernieuwd, de TC Venlo App ingevoerd en inmiddels is ook de Clubcasting (informatie op een TV scherm in paviljoen Baan 13) operationeel. Wij zijn nu bezig alle informatie op al deze media te actualiseren. De planning is dit 1 maart a.s. afgerond te hebben. Dan staat ook ons nieuwe OUT Jaarmagazine 2018 op de site. Hierin geven bestuur en commissies een terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018.
Mochten er leden op-, aanmerkingen, toevoegingen of vragen hebben, mail dan naar out@tcvenlo.nl.

Ten slotte: nog te weinig leden hebben de TC Venlo App gedownload op hun smart-phone. Een instructie hoe je dat moet staat op onze website onder ‘Over TC Venlo’ (https://www.tcvenlo.nl/index.php?page=86&sid=2)  Doen!!!

Lees meer
 
JANTJE BETON

JANTJE BETON

Maandag 1 januari

TC Venlo wil ook dit jaar weer graag mee collecteren voor Jantje Beton. TC Venlo ziet het als haar maatschappelijke plicht een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij vinden dat álle kinderen dagelijks moeten kunnen spelen en bewegen. Met de collecte ondersteunen wij Jantje Beton en onze vereniging. Er wordt gecollecteerd van 5 t/m 10 maart. TC Venlo ontvangt als club 50% van de opbrengst. Echter, zonder collectanten wordt het niks. Daarom deze oproep: COLLECTEER MEE VOOR JANTJE BETON EN TC VENLO. Meld je aan via  voorzitter@tcvenlo.nl.

 

 

Lees meer
 

VACATURES VRIJWILLIGERS

Zondag 17 december

Momenteel heeft TC Venlo onderstaande vacatures. Bij elke vacature hebben wij het soort werk en tijdsbeslag ingevuld.

 • Voorzitter sponsorcommissie
  De voorzitter van de sponsorcommissie is tevens lid van het bestuur.
  Tijdsbeslag, taak- en functiebeschrijving zijn beschikbaar via voorzitter@tcvenlo.nl
  Wij zijn momenteel bezig het sponsorbeleid te moderniseren en er zal begin 2018 een sponsorbrochure uitgegeven worden.
 • Commissieleden voor de sponsorcommissie
  TC Venlo zoekt enkele nieuwe commissieleden voor de sponsorcommissie.
  Tijdsbeslag: Naast per jaar 1 of 2 bijeenkomsten van de sponsorcommissie is het voordeel van de leden voor deze commissie dat zij hun taak zelfstandig en met een eigen tijdsindeling kunnen invullen.
  Inlichtingen of opgave via voorzitter@tcvenlo.nl
 • Commissieleden voor de ledencommissie (ledenbehoud en werving nieuwe leden)
  Op het laatste congres was er een workshop ‘een leven lang plezier in tennis’. Daar werd verteld dat het belangrijk is dat nieuwe leden zich snel gaan thuis voelen.
  < Vorm een nieuwe ‘ledencommissie’
  < Zorg voor een persoonlijk eerste contact
  < Bied passende activiteiten aan
  < Maak het nieuwe lid actief
  < Evalueer
  TC Venlo zoekt leden die samen met de ledenadministratie nieuwe leden welkom heet, persoonlijk wegwijs maakt in de club, een beetje begeleid, vraagbaken is en een kennismakingsactiviteit mee organiseert.
  Tijdsbeslag: Naast 1 of 2 bijeenkomsten kunnen de leden zelf de tijd die ze er aan willen besteden aangeven.
  Inlichtingen of opgave via penningmeester@tcvenlo.nl
 • Commissielid voor de jeugdcommissie
  Door vertrek van een lid van de jeugdcommissie zoekt TC Venlo een opvolger die de begeleiding van Tenniskids Rood & Oranje op de wedstrijddagen thuis voor zijn rekening neemt.
  Tijdsbeslag: Competitie Rood & Oranje op zondagen gedurende de periode maart t/m oktober circa  8 keer. Ouders zijn ook welkom te reageren zodat het aantal zondagen verdeeld kan worden.
  Inlichtingen of opgave via jeugd@tcvenlo.nl
 • Commissielid PR & publiciteit
  Het afgelopen jaar hebben wij naast de administratie, de ledenadministratie en website compleet vernieuwd. De TC Venlo App is gereed en we zijn bezig met Clubcasting in Paviljoen Baan 13. Er is behoefte aan een nieuw communicatieplan. Wij zoeken iemand die thuis is in de wereld van Clubcasting, Website, App, Facebook, Twitter etc. om ons te helpen met het optimaal benutten van al deze moderne media.
  Tijdsbeslag: in de begin zal dit wat tijd kosten. Daarna zal het bewakingsproces minder tijd vergen.
  Inlichtingen of opgave via voorzitter@tcvenlo.nl.
Lees meer
 
Achtergebleven kleding

ACHTERGELATEN KLEDINGSTUKKEN EN FIETS

Zaterdag 6 januari

Het verbaast ons ieder jaar weer hoeveel kledingstukken in de kleedlokalen blijven liggen en nooit meer opgehaald worden. Alle achtergebleven kleding t/m seizoen 2016 (en dat waren 6 grote zakken vol) zijn naar de kringloopwinkel ‘Het Goed’ gebracht.

Wij willen de leden een laatste keer de kans geven de kledingstukken die het afgelopen seizoen zijn blijven hangen (zie ook foto) op te halen. Tijdens het eerste weekend van de competitie

op 6, 7 en 8 april ) is de laatste kans om de kledingstukken op te halen. Daarna worden ze afgegeven bij de Kringloopwinkel.

Verder staat er al geruime tijd een fiets in onze fietsenstalling: Batavus Personal Bike. Van wie is deze????

Lees meer
 

NIEUWE SHIRTS 2018 2e bestelmogelijkheid

Donderdag 18 januari

Via TennisDirect biedt TC Venlo alle junior- en seniorleden tegen een zeer scherpe prijs een prachtig tennis T-shirt aan van het gerenommeerde tennismerk Babolat. Op het shirt komt het logo te staan van TC Venlo, onze hoofdsponsor Rabobank en het logo van onze nieuwe sponsor TennisDirect. Op de shirts in de bijlage zijn deze logo’s niet weergegeven maar ze komen er dus wel op. Het junior shirt kost slechts € 16,00 en het senior shirt € 25,00.

Er is al een eerste bestelling geplaatst maar we willen de leden een 2e mogelijkheid geven om te bestellen:
• Bestellen kan door het bijgevoegd bestelformulier uiterlijk 8 april in te vullen en op te sturen naar: voorzitter@tcvenlo.nl.
• Het te betalen bedrag graag vóór 1 maart a.s. overmaken naar rekening NL24RABO0303871717 t.n.v. TC Venlo o.v.v. T-shirt actie.

Wij zouden het fantastisch vinden als tijdens de competitie en toernooien alle TC Venlo deelnemers hetzelfde TC Venlo shirt dragen. Je krijgt bericht wanneer de shirts binnen komen en opgehaald kunnen worden op het park. We proberen de shirts zo spoedig mogelijk geleverd te krijgen.

Lees meer
 
Tennis Direct

SPONSOR VAN DE MAAND FEBRUARI 2018

Donderdag 15 februari

TennisDirect

Lees meer

Onze Sponsoren

BERGHS & STEENHUISBOMMELBRASSERIEBUFKES
CARWASHETOSGIANTHAMANS
HECKERHARALD HERMANSHOUWENJANSEN BARTELS
JANSSEN BOUWGROEPKEULARTZ KEMKNOOPPUNTLEURS
LINDEBOOMMAURMAIRMAXIMUMMULDERS
PASPENSIOENPOINTRABOBANKSCHAAPSKOOI
tennis directVENLOVEGaslicht.comENVISUAL
Top CourtMakelaarskantoor Cabooter & van Loenen  
 
   
   
 

© Copyright 2021 Tennis Club Venlo | Powered by AllUnited

AllUnited logo