BESTUURSMEDEDELINGEN november 2021

De huidige Corona omstandigheden zorgden ervoor dat wij op 23 november weer digitaal vergaderd hebben.

 • Elma de Bok (secretaris) en Melanie Küppers-Theunissen (voorzitter jeugdcommissie), hebben aangegeven dat zij per 1 januari stoppen. Wij bedanken hun alvast voor hun inzet en zullen nog op gepaste wijze afscheid van hun nemen.
 • Het bestuur was al een tijdje op zoek naar een voorzitter van de sponsorcommissie en zijn blij die gevonden te hebben: René Verheijen is bereid gevonden deze taak op zich te nemen en ook in het bestuur zitting te nemen.
 • Wij zijn nog op zoek naar een nieuwe secretaris per 1 januari 2021 en zullen daarvoor een aantal mensen gaan benaderen. Maar er mogen uiteraard ook leden solliciteren: mail dan naar info@tcvenlo.nl.
 • Het bestuur is met Sofie Steegh nog in overleg over de openingstijden van Beej Soof Baove en/of andere oplossingen tijdens de winterperiode.
 • We hebben gemerkt dat de ‘nieuwe competitiespelers’ wat meer begeleiding en voorlichting nodig hebben. Dit gaan we voor de voorjaarscompetitie oppakken.
 • En verder zijn alle commissies besproken. Info is te vinden in de speciale artikelen in deze Out Nieuwsbrief.

TV VERS

FV/ SV Vers x Radboud Universiteit: Field Labs

Om invulling te geven aan de doelen uit het preventieakkoord worden er 12 fieldlabs
(sportclubs waar geëxperimenteerd gaat worden) in de sport gekozen waar alle aspecten van
de gezonde sportomgeving worden ingezet, uitgetest en gemonitord. Omdat wij dit een
belangrijk doel vinden heeft onze club hier zijn medewerking aan verleend. Dit betekent dat
er in de komende twee jaar (tot augustus 2023) verschillende onderzoeken worden gedaan op
onze club. Dit zal voornamelijk plaatsvinden in de club kantine. Hiervoor wordt
communicatie in de kantine (bijv. posters), maar indien nodig ook communicatie op onze
sociale media kanalen ingezet (bijv. Facebook). Om de effectiviteit van de interventies te
toetsen zal de universiteit gebruik maken van de verkoopgegevens uit de kassa. Jullie hebben
hierbij de garantie dat de door de universiteit verwerkte gegevens altijd anoniem zullen zijn
en niet te herleiden zijn naar individuele clubleden of bezoekers.

De onderzoekers van de Radboud Universiteit en de sportbond zijn ontzettend blij met de
deelname van onze club, omdat op basis van de bevindingen en ervaringen die worden
opgedaan, landelijke richtlijnen en interventies kunnen worden (door)ontwikkeld. De FC/ SV
Vers verenigingen zijn leerplekken, waar zoveel mogelijk verenigingen en mensen door
geïnspireerd worden.

Bij vragen, opmerkingen of zorgen over dit onderzoek, kan je contact opnemen met de
verantwoordelijke onderzoeker dr. Saar Mollen (saar.mollen@ru.nl), Radboud Universiteit
Nijmegen, Behavioral Science Institute, Behavior Change and Well-being group, Postbus
9104, 6500 HE Nijmegen.

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt die je liever niet met de verantwoordelijke
onderzoeker wilt delen, kan je contact opnemen met de BSI Research Data Officer via
dataofficer@bsi.ru.nl. De BSI Research Data Officer is een onafhankelijke
vertrouwenspersoon voor onderzoeksgerelateerde zaken en is niet betrokken bij deze studie.

PADEL STAND VAN ZAKEN november 2021

 • De Gemeente Venlo heeft de omgevingsvergunning afgegeven.
 • Ook hebben we van de Gemeente toestemming gekregen voor het kappen en snoeien van bomen bij de banen 14 en 15 (waar de padelbanen moeten komen). Deze bomen geven nu te veel overlast. Wij gaan daar een externe firma voor inhuren en hebben een offerte aangevraagd.
 • De leningovereenkomst met de Rabobank wordt dinsdag om 16:30 uur getekend.
 • Rekresport de bouwer van de 2 padelbanen is momenteel bezig met de planning. Wij hopen (maar dat is onder voorbehoud) dat in december met de werkzaamheden gestart kan worden. Voor de bouw moet gerekend worden op 2 maanden. Dit hangt ook af van de weersomstandigheden.
 • Wij willen ook een beroep gaan doen op onze leden. TC Venlo kan bij de bouwkosten besparen door bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:
  - Verplaatsen (afbreken en weer opbouwen) van het oude gravelhok naast de banen 14 en 15.
  - Verplaatsen van de betonnen tafeltennistafel.
  - Verwijderen van hekwerk.
  - Graafwerkzaamheden.
  - Extra snoeiwerkzaamheden.
 • Een volledige lijst en een planning gaan we verder opstellen.

TECHNISCHE ZAKEN november 2021

Competitie
De inschrijvingen voor de voorjaarscompetitie zijn weer verstuurd. Let goed op, want sommige competities zijn veranderd. Kijk zelf even op https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/senioren/voorjaarscompetitie/ welke competitie het meest geschikt is voor jou. Schrijf je zo snel mogelijk in, maar in elk geval vóór 20 december 2021.

Toernooien
Het Festina Herfst toernooi is kort geleden afgelopen en was een grandioos succes. We danken alle vrijwilligers en deelnemers voor het laten slagen van dit toernooi!

 

JEUGDZAKEN november 2021

Het najaarsseizoen is vorige week afgesloten met nog 2 inhaalwedstrijden in de Groene competitie en daarmee is het wedstrijdseizoen ten einde. Zo lang het mogelijk is zullen er tijdens de wintermaanden buitentrainingen plaatsvinden,  behoudens restricties m.b.t. Covid-19

Gelukkig hebben we nog mogen genieten van een heel tof jeugdkamp op 5 & 6 november op onze club! Ook hierbij was het programma enigszins aangepast, maar dat mocht de pret van de 35 deelnemers niet drukken. De bosspellen, het tennissen, een bezoek aan Jump XL in Horst met aansluitend bowlen en uiteraard de kienavond! Al met al een mooi programma waaraan de jeugd, gezien de enthousiaste reacties, met veel plezier heeft deelgenomen. We hopen dat we volgend jaar weer een ‘ouderwets’ jeugdkamp mogen organiseren met overnachtingen en daarbij behorend slaaptekort! En dan gaan we weer knallen!


Verder gaan de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie 2022 al van start, maar daarover zullen we jullie deze week nog informeren.

Voor de komende 3 weken zijn de Covid-19 maatregelen aangescherpt, hetgeen betekent dat jullie wel kunnen tennissen en een baan reserveren, maar helaas maar tot 17.00 uur . Na dit tijdstip zal ons park afgesloten zijn en kunnen de banen niet gereserveerd worden via onze Clubapp.

Blijf gezond samen en graag weer tot snel bij TC Venlo

De jeugdcommissie

RECREATIEZAKEN november 2021

Door de aangescherpte coronamaatregelen mogen de nog geplande activiteiten niet doorgaan. In december maakt de recreatiecommissie een nieuwe jaaragenda voor 2022.

BELEIDSPLAN 2021

Onze begeleider van het Huis voor de Sport heeft een andere functie. In december gaan we met de opvolger kennismaken. De bedoeling is daarna met de 3 spui-sessies te starten.

WIST U DAT............ november 2021

Herhaalde informatie

 • In de TC Venlo App staat onder het groene bolletje met een bliksemteken (naast tennisbaan reservering) vind een speelmaatje. Daarin kun je aangeven dat je beschikbaar bent en een speelmaatje zoekt. Nog weinig leden maken hier gebruik van maar het is een prima manier om eens met anderen te gaan spelen. Zie hoe dit werkt link: Zoek een speelmaatje
 • Voor de groepjes die aanvulling nodig hebben: stuur een mailtje naar info@tcvenlo.nl met vermelding van:
  - in welke leeftijdscategorie je iemand zoekt
  - op welk moment je graag wilt spelen
  - de speelsterkte
  We zullen de oproep vermelden in de OUT Nieuwsbrief die ook te lezen is op onze website www.tcvenlo.nl, in de mail, in de ClubApp en op het infoscherm Beej Soof Baove.
 • Mocht je op bovenstaande zaken willen reageren of heb je suggesties? mail info@tcvenlo.nl.

PARKZAKEN november 2021

 • In november hebben wij een golfkar gekocht en in gebruik genomen. Voordelen: duurzaam elektrisch, geen geluidsoverlast meer ‘s morgens en de kar is voor de bestuurder overdekt.
 • De tractor die wij tot nu toe gebruikt hebben liep op zijn laatste benen en houden we voorlopig als reserve.
 • Verder is de klusgroep druk bezig geweest om voor het toernooi maar ook voor de vele leden die nog buiten komen tennissen, de banen zo goed mogelijk te houden. Er zijn al vele aanhangwagens met bladeren verwijderd.
 • Bij het verwijderen van de bomen rondom de banen 14 en 15 zullen ook een paar ‘dode’ bomen gekapt worden.

SPONSOR VAN DE MAAND november 2021

 • TC Venlo heeft een gedrukte sponsorbrochure en de brochure staat ook op de site https://www.tcvenlo.nl/userfiles/teamsponsors/71_tc_venlo_sponsorbrochure_web.pdf
 • In de brochure staan vele mogelijkheden van financiële mogelijkheden, natura sponsor maar ook maatwerk.  Wij zijn voornemens de laatste oude scoreborden te vervangen door het M-Score bord (zie bijgaande foto) De kosten zijn ca. € 250,00 per bord incl. de bevestigingsbeugel en de mogelijkheid een reclame-uiting te vermelden. Vind je het interessant om jouw bedrijf op 1 of meer van de borden terug te zien? Mail dan naar voorzitter@tcvenlo.nl
 • Sponsor van de maand