TOERNOOIEN IN DE REGIO

Dit jaar (2021) zal zoals in eerdere jaren ook weer het TC Blerick Open - Venloosch Alt toernooi 2021 worden georganiseerd. Vanaf 17+ is deelname mogelijk. De corona regels zijn er niet meer of zeer beperkt. De wedstrijdcommissie en ook de keukenploeg staan weer zoals altijd voor je klaar. De mogelijke inschrijfcategorieën zijn 3 t/m 8, tevens inschrijven kan voor 17+, 35+ en/of 50+.
Zie Inschrijven toernooi Open TC Blerick 2021

We hopen je dit jaar te mogen begroeten als deelnemer in week 34 (23 augustus 2021- 29 augustus 2021). Aan deelnemers wordt gevraagd zich aan de eventueel nog resterende Corona regels te houden.

Maak ook reclame voor ons toernooi bij vrienden en bekenden!!

Tot ziens op het TC Blerick open toernooi.

 

PARKZAKEN augustus 2021

Door vakantie en werkzaamheden elders van onze vrijwilligers, hebben we ons beperkt tot onkruidbestrijding, snoeiwerkzaamheden en opruimen.

 

PADEL STAND VAN ZAKEN augustus 2021

Zoals in de vorige OUT Nieuwsbrief vermeld zijn een aantal zaken aangezet:
Voor het afsluiten van de benodigde lening is er aanvraag gedaan bij de Stichting Waarborgfonds Sport die dan voor een gedeelte garant staat. Deze garantstelling is inmiddels ontvangen. Voor het garant staan voor het andere gedeelte is een beroep gedaan bij de Gemeente Venlo

 • Voor het bouwen van de 2 padelkooien is een omgevingsvergunning van de Gemeente Venlo nodig die wij inmiddels aangevraagd hebben. Behandelingsperiode 8 weken en daarna nog een bezwaar en/of beroepsprocedure van 6 weken.
 • Verder is er een BOSA-subsidie aangevraagd bij de overheid. Deze is 20% en voor de verlichting 30%. Deze is nog in behandeling.
 • Wij hebben in de nieuwe subsidieregeling van de Gemeente Venlo, de stimuleringssubsidie, een aanvraag gedaan en er is € 5000 toegekend.
 • Wij hopen (maar dat is onder voorbehoud) dat oktober/november met de werkzaamheden gestart kan worden. Dit is uiteraard ook afhankelijk van bovenstaande zaken. Voor de bouw moet gerekend worden op 2 maanden.

Wij willen ook een beroep gaan doen op onze leden. TC Venlo kan bij de bouwkosten besparen door bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • Verplaatsen (afbreken en weer opbouwen) van het oude gravelhok naast de banen 14 en 15.
 • Verplaatsen van de betonnen tafeltennistafel.
 • Verwijderen van hekwerk.
 • Graafwerkzaamheden.
 • Extra snoeiwerkzaamheden.
 • Etc. etc.

Een volledige lijst en een planning gaan we opstellen in overleg met de padelbouwer. Mochten er leden zijn die een paar zaterdagen mee willen helpen en of materiaal en materieel hebben, of kunnen krijgen, of kunnen bedienen (voor graafwerkzaamheden, tillen van zware elementen etc.) om de werkzaamheden te vergemakkelijken, graag een mailtje naar    penningmeester@tcvenlo.nl

WIST U DAT............ augustus 2021

 • Op 13, 14 en 15 december gaan we weer een reanimatiecursus organiseren Beej Soof Baove. Iedereen boven de 18 jaar kan hier gratis aan deelnemen. Het zal in de avonden plaatsvinden. Verdere details volgen nog!  De leden die 2 jaar geleden de cursus hebben gehad zijn al apart benaderd. Deze avonden gelden namelijk ook als de verplichte herhalingscursus om de 2 jaar.
  Hoe meer mensen kunnen reanimeren hoe beter! Dus geef je alvast op via beejsoofbaove@gmail.com
 • TC Venlo heeft een gedrukte sponsorbrochure en de brochure staat ook op de site link TC Venlo sponsor brochure
 • In de brochure staan vele mogelijkheden van financiële mogelijkheden, natura sponsor maar ook maatwerk.  Wij zijn voornemens de laatste oude scoreborden te vervangen door het M-Score bord (zie bijgaande foto) De kosten van zijn ca € 250 per bord incl. de bevestigingsbeugel en de mogelijkheid een reclame-uiting te vermelden. Vind je het interessant om jouw bedrijf op 1 of meer van de borden terug te zien: mail dan naar voorzitter@tcvenlo.nl.

RECREATIEZAKEN augustus 2021

Nu de vakanties ten einde komen is het weer tijd voor enkele activiteiten bij de leukste tennisclub van Venlo!
Kom op 10 september gezellig tennissen en borrelen bij het Mexican Beers & Balls toernooi! De aanmeldingen gaan hard dus geef je snel op. VOL=VOL! Aanmelden kan t/m 8 september via recreatie@tcvenlo.nl.

Schrijf daarnaast vast in je agenda

 • 30 oktober het ‘Wanna-be-scary’ slotfeest. Dé feestavond Beej Soof Baove ter afsluiting van de competitie.
 • In week 45 vind het Festina Herfsttoernooi plaats, inclusief feestavond(en).
 • Het weekend van 10-11-12 december ‘Glow in the Park’.

Heb je ideeën, input of opmerkingen, laat het de recreatiecommissie weten via recreatie@tcvenlo.nl!
Tot snel op de club!

BESTUURSMEDEDELINGEN augustus 2021

De afgelopen tijd heeft het bestuur vanwege de verschillende vakantietijdstippen alleen individueel overleg gehad. Dus deze keer gekozen om wat informatie te geven hoe TC Venlo omgaat met duurzaamheid. 

 • Voor stroom maken wij gebruik van groene stroom. Beej Soof Baove zijn de meeste lampen vervangen door LED. In 2022 gaan we (laten) onderzoeken op welke manieren wij het stroomverbruik kunnen terugdringen. Er zijn een heel scala van mogelijkheden: de armaturen van de buiten verlichting vervangen door led, isolatie, vervangen van apparatuur, zonnepanelen etc. In het investeringsprogramma voor de komende jaren is daar een reservering voor.
 • We proberen het afval zo veel mogelijk te scheiden. Per 1 juli worden de flesjes door Beej Soof Baove in een aparte bak verzameld (zijn nu statiegeldflesjes). Ook daarvoor hebben we de flesjes al gescheiden van het overige afval. De doppen van de flesjes gaan naar een organisatie die ze ophaalt voor de aanschaf van hulphonden. Deze organisatie heeft nu ook de blikken waar de ballen in zitten opgehaald (zie foto) en hebben ons laten weten dat ze blij zijn met het extra bedrag dat ze hiermee ontvangen. Onze gebruikte ballen gaan naar oudetennisballen.com die ze samen met een school recyclen. Hiervan gaat een deel van de opbrengst naar de gehandicaptensport. Ook de olie en het vet wordt gerecycled. En uiteraard wordt papier en oud ijzer gescheiden afgevoerd.
 • Door de vele bomen, hagen en struiken hebben we ook veel groenafval van het snoeien etc. In de bosruimte binnen onze hekken zijn op een paar plaatsen wallen van snoeiafval gemaakt. Goed voor de natuur, de insecten, kikkers en vogels.

 

 

TECHNISCHE ZAKEN augustus 2021

Competitie
De indelingen voor de najaarscompetitie zijn bekend gemaakt door de KNLTB en gedeeld met alle captains. Namens de Technische Commissie wensen we iedereen veel succes en plezier met de competitie, zal even wennen zijn voor de meesten!

Trainingen
De trainingen zullen in de week van 6 september weer van start gaan. Mochten er nog mensen zijn die lessen willen volgen dan kunnen zij zich aanmelden bij Andy Pas (andypastcv@hotmail.com 06-21525168) of Robert van Ewijk (robert@maximumtennis.nl 06-13379773).

 

JEUGDZAKEN augustus 2021

Beste jeugdleden en ouders,
De laatst dagen van de zomervakantie zijn in zicht, maar toch graag jullie aandacht voor het volgende. Nog even wachten en dan gaat de najaarscompetitie 2021 van start! Rood, Oranje en Groen starten volgende week zondag op 12 september. Geel start een week later op 19 september. Jullie hebben de teamindeling al via de mail ontvangen. Hebben jullie zelf al een team app aangemaakt? Bij verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen mocht dit nodig zijn. Overige informatie en de speeldata kun je vinden via https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/competitie/jeugd/tenniskids-competitie/
Binnenkort zal de KNLTB de wedstrijdindeling bekend maken en online zetten. Houd de email dus in de gaten.

Heel veel succes en plezier en graag tot 12 september!
Jeugdcommissie TC Venlo.  

 

 

 

 

BELEIDSPLAN 2021

Na de vakantie worden de spui-sessies gepland met een afvaardiging van junioren, senioren, ouders, trainers en bestuursleden en onder leiding van het Huis voor de Sport Limburg. Gelukkig kunnen we de sessies 'live' houden.