0

NIEUWE LEDEN seizoen 2020

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom! 
Het is een taak van al onze leden dat zij zich thuis gaan voelen bij TC Venlo.

9 Tom van Bergen competitielid senioren
8 Joris    Vostermans    jaarlid    senioren
Peter    Roy    kennismakingslid    senioren
6 Peter    Gielen    competitielid    senioren
5 Niek Jacobs jaarlid senioren
4 Flip Nefkens jaarlid senioren
3 Jaap Litjens jaarlid senioren
2 Sjors Göbbels jaarlid senioren
1 Leo Jacobs jaarlid senioren

BESTUURSMEDEDELINGEN november/december 2019

Het bestuur heeft van de Algemene Leden Vergadering het mandaat om te beslissen de contributie met maximaal € 10,00 te verhogen. De contributie van TC Venlo is al vele jaren lang op het huidig niveau en het bestuur heeft besloten van het mandaat gebruik te maken en alle contributies met ingang van 2020 met € 5,00 te verhogen. Reden: in de afgelopen jaren zijn er allerlei prijsstijgingen geweest en ook de BTW is hoger geworden. Zie ook in deze nieuwsbrief: lidmaatschappen 2020.

Wij hebben besloten om ook bij TC Venlo voor de jeugd het Drie-in-1 lidmaatschap in te voeren. Wat houdt dit lidmaatschap in?

 • Het aanbieden van 2 x training per week (veel andere sporten trainen ook meerdere keren per week). Deelname aan competities, toernooien en interne activiteiten.
 • Wat verwachten wij van de ouders en de jeugd? Maar ook wat mogen zij van TC Venlo verwachten?
 • Verder willen wij aan de ouders vooraf meer duidelijkheid geven wat de totale kosten van tennis zijn: wat is de contributie? Maar ook wat zijn de kosten van 2x of 1x trainen en wat zijn de mogelijkheden om nog meer te trainen?

Dit alles onder het motto: IK ZIT OP TENNIS. Wij zullen de ouders en de jeugd binnenkort via de mail meer informatie aanbieden en ook middels een welkomstmap nieuwe jeugdleden en hun ouders gaan informeren. Deze informatie komt ook op de TC Venlo site te staan.

Nu de winterperiode is begonnen, is Beej Soof Baove minder open. Via de zijdeuren kunnen onze leden toch naar de kleedlokalen en toiletten. Wij hebben daar zowel bij de dames als bij de heren manden met ballen neergezet. Buiten op het terras worden de ballen te vochtig. Uiteraard ook weer daar terug leggen. Verder nog een verzoek: na gebruik van de kleedlokalen het licht uit te maken en de deur goed te sluiten (even controleren of de deur goed dicht zit).

Het is in de winterperiode niet altijd mogelijk op de TC Venlo app aan te geven of de banen bespeelbaar zijn. Daarom wat regels:

 • Als er op de banen water staat of ze zijn erg nat, dan mag er niet op gespeeld worden.
 • Als de banen licht bevroren zijn kan er wel op gespeeld worden.
 • Echter als ze pas ontdooit zijn mag er niet op gespeeld worden. De bovenlaag is dan te papperig en glad waardoor de banen worden beschadigd. We moeten dan eerst bekijken of het nodig is de banen te bewerken en in het uiterste geval te walsen om de bovenlaag weer te laten hechten.
 • Steeds meer leden van TC Venlo hebben de TC Venlo app op hun smart-phone geïnstalleerd. Handig omdat het aantal functionaliteiten steeds verder uitgebreid wordt. Zo gaan we voor de komende competitie ook het competitie reglement van de KNLTB installeren en instructies van onze verenigingscompetitieleider. In de communicatiecommissie hebben we afgesproken de TC Venlo app in 2020 nog meer te gaan gebruiken voor pushberichten, enquêtes etc. Voor diegenen die de TC Venlo app nog niet op hun smart-phone hebben staan, via bijgaande link krijg je de instructie: Instructie installeren TC Venlo App.

‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee’ was het motto op het Jaarlijkse KNLTB Congres. Onder dit motto willen ze laten zien dat tennis voor iedereen is en willen ze samen met de verenigingen meer mensen met meer plezier laten tennissen. Daarom delen ze graag de initiatieven die ze verenigingen aanbieden om tennissen laagdrempeliger te maken, zodat leden sneller en vaker op de vereniging komen. Ook werd de rol van de trainer besproken en de invloed die de cultuur van de vereniging heeft op het lidmaatschap van leden en hoe dit te verbeteren. Tevens werden door experts praktische tips en tools gedeeld. Van TC Venlo waren 2 bestuursleden aanwezig. Die hebben allerlei contacten gelegd en hernieuwd en zijn weer met een schat aan informatie huiswaarts gekeerd.

PADEL STAND VAN ZAKEN november/december 2019

Er zijn inmiddels 4 offertes van Padel-leveranciers binnen en wij zijn nu bezig deze te vergelijken en verdere gesprekken en onderhandelingen te voeren. Het haalbaarheidsonderzoekrapport is in concept gereed en wordt nu voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal ook de kascommissie om financieel advies gaan vragen.

Zoals iedereen al gemerkt heeft, hebben wij onder onze leden een enquête over padel gehouden. Het heeft ons positief verrast dat meer dan 200 leden (30%) de moeite heeft genomen de enquête in te vullen en ook dat meer dan 70% aangegeven heeft positief te denken over Padel als 2e sport op ons tennispark. Onderstaand de belangrijkste conclusies uit de enquête:

 • Meer dan 50% is bekend met padel en een ander gedeelte heeft inmiddels de informatie gelezen.
 • Ook meer dan 70% was op de hoogte van onze eventuele plannen en vindt het een goede toevoeging op de sportmogelijkheden bij TC Venlo.
 • Ongeveer 1/3 van de leden gaat er gebruik van maken en 43% misschien.
 • 38% zou beide sporten gaan spelen.
 • 27% zou wel iets mee willen organiseren.
 • 30% heeft er een contributieverhoging voor over en 22% misschien.
 • 13% zou wel een obligatie willen kopen om de padelbanen te financieren.
 • 40% zou wel aan een clinic willen deelnemen.
 • De leeftijdsopbouw van leden die de enquête hebben ingevuld
  tot 17 jaar 7%
  18 t/m 35 jaar 16%
  36 t/m 55 jaar 34 %
  boven 55 jaar 43% 

Wie de volledige uitslag wil zien? KLIK HIER

Wij hebben gemerkt dat de leden het op prijs stellen op deze manier bij de club betrokken te worden en zullen het enquêtemiddel meer in gaan zetten.

Lees meer

LIDMAATSCHAPPEN 2020

TC Venlo heeft voor de diverse leeftijdscategorieën aparte lidmaatschappen, waarbij rekening wordt gehouden met prestatieve of recreatieve tennissers. Daarnaast is er een apart Zomer Challenge lidmaatschap, introducés zijn welkom en losse baanhuur is ook mogelijk. Voor zowel junioren, senioren als studenten is er een aantrekkelijk aanbod: Maak Kennis met Tennis.

Extra informatie m.b.t. onderstaande lidmaatschappen

 • Jaar-rond tennisvereniging
  Leden van TC Venlo (m.u.v. de Zomer Challenge-leden, rustende leden en kennismakingsleden) kunnen het hele jaar door gebruik maken van de tennisbanen van TC Venlo mits de weersomstandigheden dit toelaten.
 • Ballen
  Deze worden gratis door TC Venlo ter beschikking gesteld.
 • Competities
  Het spelen van competities is gratis. De catering is voor eigen rekening.
 • Automatische incasso (vanaf 2017 verplicht)
  Door akkoord te gaan met automatische incasso krijgen leden € 5,00 korting op de contributie.
 • De contributie wordt in 1 termijn of op verzoek in 2 termijnen, geïnd
 • Korting voor grote gezinnen
  Voor gezinnen met 5 of meer leden
  Vanaf het vijfde lid slechts een halve contributie (korting geldt voor de ‘goedkoopste’ leden)
  Rustende leden tellen niet mee. 

Gratis kennismakingslidmaatschap voor de jeugd
Contributie gratis.
Lesgeld gratis.
Voor leden t/m 17 jaar (in het jaar dat leden 18 jaar worden geldt het kennismakingslidmaatschap voor senioren en studenten).

 • 4 x training (groepslessen).
 • 1 maand proeflidmaatschap en onbeperkt gebruik van de banen.
 • Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten. Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TC Venlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER. Van daaruit wordt dit gecoördineerd met de trainer.

Voordelig kennismakingslidmaatschap voor senioren en studenten
Contributie gratis.
Lesgeld € 50,00.
Voor leden vanaf 18 jaar.

 • 6 x inlooples op woensdag- en/of donderdagavond.
 • 2 maanden proeflidmaatschap en onbeperkt gebruik van de banen.
 • Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten. Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TC Venlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER. Van daaruit wordt dit gecoördineerd met de trainer.

Senioren-jaarlidmaatschap
Contributie € 180,00.
Voor leden vanaf 25 jaar.

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Jeugd-jaarlidmaatschap t/m 12 jaar / keuze uit Alles-in-1 plus of Alles-in-1 basis zie ook IK ZIT OP TENNIS!
Contributie € 60,00.
Voor leden t/m 12 jaar (in het jaar dat leden 13 jaar worden geldt het tarief van het jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar).

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Verplicht meedoen met de Rode-, Groene- of Oranje Tenniskids-competitie.
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Jeugd-jaarlidmaatschap 13 t/m 17 jaar / keuze uit Alles-in-1 plus of Alles-in-1 basis zie ook IK ZIT OP TENNIS!
Contributie € 100,00.
Voor leden van 13 t/m 17 jaar (in het jaar dat leden 18 jaar worden geldt het tarief t/m 24 jaar).

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij ook aan de competitie deelnemen.
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Studenten-jaarlidmaatschap 18 t/m 24 jaar
Contributie € 125,00.
Voor leden van 18 t/m 24 jaar (in het jaar dat leden 25 jaar worden geldt het seniorentarief.

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

66+ jaarregeling
Contributie € 100,00.
Voor leden van 66 jaar en ouder (vanaf het jaar dat leden 66 jaar worden).

 • Voor 66+ leden die enkel op één vaste dag per week willen spelen. Indien men meerdere keren per week gebruik wil maken van de banen dan geldt het seniorentarief.
 • Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt. Dit wordt duidelijk vermeld op het pasje.
 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en op de aangegeven dag onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Zomer Challenge lidmaatschap
Contributie € 85,00.
Voor leden van 18 jaar en ouder (vanaf het jaar dat leden 18 jaar worden).

 • Geldig van van 1 juni tot 1 september.
 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt in bovengenoemde zomermaanden deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

G-jaarlidmaatschap
Contributie € 60,00.
Voor leden met een verstandelijke handicap.

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Rustend lidmaatschap
Contributie € 30,00.
Voor niet spelende/ondersteunende leden die TC Venlo een warm hart toedragen en om uiteenlopende redenen besluiten lid te blijven.
Voorbeelden:

 • Het actieve spelen komt er gewoon niet van.
 • De leeftijd gaat een rol spelen.
 • Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.
 • Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TC Venlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.
 • Je ontvangt alle informatie van TC Venlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TC Venlo activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Losse baanhuur per uur

 • Baanhuur € 20,00
 • Studenten € 10,00
 • Jeugd € 5,00 
 • Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk.

Introducés

 • Senioren € 5,00 per keer
 • Jeugd € 2,50 per keer

Competitielidmaatschap
Het komt voor dat er KNLTB leden zijn die in het voorjaar en/of najaar alleen competitie komen spelen bij TC Venlo. Er zal dan een competitiebijdrage worden overeengekomen.

Opzeggen lidmaatschap
Alle bovengenoemde lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch verlengd indien er niet opgezegd is.

 • Opzeggen dien je te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.
 • De opzegging dient schriftelijk/per mail te geschieden bij de ledenadministratie via OPZEGGEN.
 • Let op! Opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TC Venlo.
 • Niet tijdig opzeggen betekent voor TC Venlo extra kosten, o.a. aanmaak pasje en contributie aan de KNLTB. Wij zullen deze extra kosten in rekening brengen: € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden tot de opzegging.

Restitutie contributie
Mocht je door overmacht in het lopende verenigingsjaar niet kunnen tennissen dan kan TC Venlo (bij uitzondering) een gedeelte van de contributie restitueren.

 • Bij verhuizing naar andere stad, zwangerschap , langdurige blessures etc., ontstaan vóór 1 juni, kan restitutie van de contributie aangevraagd worden (onder aftrek van € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden dat een lid wel heeft kunnen spelen).
 • Indien het lidmaatschap (op basis van punt 1) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap kan dit, indien gewenst, op elk moment in het jaar weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap. De kosten van het rustend lidmaatschap worden dan verrekend, het KNLTB pasje blijft bij de ledenadministratie in portefeuille en de aanmaakkosten van het ledenpasje vervallen.
 • Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk/per mail te worden aangevraagd bij de ledenadministratie via RESTITUTIE met een duidelijke opgave van de reden en inlevering van het ledenpasje. Dit laatste kan bij beheerder van het paviljoen of de ledenadministrateur (Weth. Hillenstraat 34, 5913 RT Venlo). 

Lid worden gedurende het seizoen
Leden die in de loop van het jaar instromen betalen vanaf de 1e van de lopende maand evenredig contributie. 

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

PARKZAKEN november/december 2019

 • Vanaf 26 november is onze groundsman Manfred Küppers 3 maanden niet in dienst bij TC Venlo. Het noodzakelijke onderhoud zal dan worden verricht door de klusgroep.
 • In de winterperiode zullen opruimwerkzaamheden in de loods plaatsvinden en zal het paviljoen Beej Soof Baove zo hier en daar een opknapbeurt (schilderwerk) krijgen.
 • Zowel in de heren- als de dameskleedkamer staat een kist waarin wij de gevonden voorwerpen van 2019 hebben bewaard. Wij willen de leden tot 1 januari a.s. de tijd geven om eventuele kleding etc op te halen. Daarna brengen wij de kledij naar ‘Het Goed’.

JEUGDZAKEN november/december 2019

Wijzigingen jeugdtennis 2020: meer kinderen met meer plezier de baan op!

Wedstrijden spelen motiveert en daagt uit. Het zorgt er over het algemeen voor dat mensen langer lid blijven van de tennisvereniging. Dat geldt ook voor de jeugd. Om nóg meer kinderen wedstrijden te laten spelen en met meer plezier te laten tennissen, is het noodzakelijk om regelmatig de wensen en behoeftes van jeugdspelers in kaart te brengen en te kijken hoe het aanbod kan worden verbeterd en versimpeld. Vanaf de Voorjaarscompetitie 2020 voert de KNLTB dan ook een aantal wijzigingen door met als doel dat kinderen met meer plezier op de baan staan. Als je op de link van de KNLTB Wijzigingen jeugd tennis 2020 klikt, krijg je verdere informatie over alle wijzigingen bij de KNLTB.

Verder zal TC Venlo in 2020 het Drie-in-1 lidmaatschap voor de jeugd aanbieden met o.a. 2x trainen voor de jeugd (zie ook onder bestuursmededelingen) en vooraf meer inzicht in de kosten. De ouders van de jeugdleden ontvangen binnenkort via e-mail meer informatie. Zie ook alvast bijgaand filmpje van de KNLTB Alles-in-1.

Wij feliciteren onderstaande jeugdteams van harte met hun kampioenschap in de najaarscompetitie 2019:
Gemengd 10 t/m 14 jaar Zondag – 2e klasse – Afdeling 36
Pranav Nalliah
Mees Steggink
Franka Backus
Alisha Derkx

Groen Zondag – Groen 1 – Afdeling 60
Clim Hermans
Loeke Nelissen
Siem Küppers
Bo Maassen
Emil Selen
Jolie Lenders 

 

TECHNISCHE ZAKEN november/december 2019

Op zaterdag 4 april begint de voorjaarscompetitie 2020. Voor de speeldagen klik HIER.
De doorgewinterde competitiespelers (en dat waren er het vorig jaar meer dan 200 bij TC Venlo en meer dan 200.000 in Nederland) weten uiteraard hoe alles in zijn werk gaat. Maar we kunnen ons voorstellen dat veel nieuwe leden dat niet weten. En wij willen uiteraard graag dat zij ook competitie gaan spelen want: TENNIS IN LEUKER ALS JE WEDSTRIJDEN SPEELT! Als je op bijgaande link van de KNLTB klikt COMPETITIE SPELEN vind je alles over de competitie inclusief informatie voor de nieuwe starters. Daarnaast krijgt iedereen binnenkort een mail met uitgebreide informatie inclusief inschrijfformulieren. Het zou leuk zijn als er in 2020 nog meer leden aan de competitie deelnemen.

Trainingen
Volwassenen die zich tijdens het winterseizoen willen inschrijven voor tennistraining op de dinsdagavond kunnen dat vanaf nu doen door een mailtje te sturen naar ledenadministratie. Marie-José Janssen zal deze trainingen verzorgen. Vanaf april gaat Robert van Ewijk dit stokje overnemen en ondersteuning gaan verlenen aan Andy Pas voor het verzorgen van de seniorentrainingen op de maandag en dinsdag (gebleken is dat er veel animo is voor tennistrainingen op deze dagen). Vanaf januari a.s. krijgt Andy Pas ondersteuning van Renzo Vullings bij het verzorgen van de 2e jeugdtrainingen op maandag en dinsdag.

RECREATIEZAKEN november/december 2019

Het jaar 2020 staat voor de deur en wij zijn al druk bezig met het organiseren van nieuwe sportieve en gezellige activiteiten.
We beginnen het nieuwe jaar met een pubquiz op zaterdag 18 januari. Hierover volgt snel meer.
Tevens ontvangen jullie op korte termijn een activiteitenkalender voor 2020. Hou dus je e-mail, Facebook en de TC Venlo app in de gaten!

Fijne feestdagen voor iedereen en hopelijk tot volgend jaar bij een van onze activiteiten.

Groetjes,
De recreatiecommissie

WIST U DAT................. november/december 2019

 • Voor de AED cursus hebben zich 18 personen opgegeven en dit betekent dat wij in drie groepen van 6 deelnemers de cursus gaan plannen.
 • Het bestuur is blij dat ze een aantal vacatures in de recreatie- en sponsorcommissie hebben kunnen opvullen. Wij wensen deze nieuwe vrijwilligers veel succes!
 • TC Venlo is in 1940 opgericht en dat betekent dat wij in 2020 ons 80 jarig bestaan vieren. Wij zullen in 2020 bij enkele activiteiten extra aandacht aan dit jubileum schenken en zijn ook voornemens een reünietoernooi te organiseren. Meer informatie zullen wij vermelden in de OUT Nieuwsbrieven, de agenda op de site en in de TC Venlo App.
 • Alvast reserveren in de agenda: Nieuwjaarsreceptie TC Venlo zondag 12 januari om 14.00 uur Beej Soof Baove.
 • De slotavond 80's en 90's thema met DJ duo TNT Dynamite was een drukbezochte spetterende avond tot in de late uurtjes. Deze keer op een vrijdagavond wat prima bevallen is.