BESTUURSMEDEDELINGEN februari 2020

 • De Algemene Leden Vergadering van 2020 is verplaats van maandag 16 maart naar maandag 23 maart 2020 aanvang 20:00 uur Beej Soof Baove. Alle leden krijgen via de mail nog een uitnodiging met de agenda.

  Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid van het bestuur van de vereniging besproken. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van
  - Een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan?)
  - Een financieel verslag
  - Een jaarrekening
  - Een begroting (wat waren/worden de inkomsten en de uitgaven?)

  Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV
  - Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden
  - Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  - Het wijzigen van de samenstelling van de kascommissie
  - Het installeren en beëindigen van commissies
  - Het behandelen van moties
  - Het wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR)
  - Het wijzigingen van de statuten

  In deze ALV zullen wij ook onze padel-plannen presenteren en aan de leden voorleggen.
  Wij hopen uiteraard op een goede opkomst. Het is ook voor het bestuur belangrijk zich te verantwoorden en te discussiëren over het beleid met de leden..
 • De automatische incasso van de contributie 2020 is verwerkt.
  Voor degenen die gevraagd hebben de contributie in 2 keer te incasseren: de 2 incasso ronde zal in de 3e week van maart plaatsvinden.
0

NIEUWE LEDEN seizoen 2020

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom! 
Het is een taak van al onze leden dat zij zich thuis gaan voelen bij TC Venlo.

32 Joppe van Schoenbeek kennismakingslid jeugd
31 Maaike van Schoenbeek kennismakingslid jeugd
30 Kitty Roeffen kennismakingslid senioren
29 Dilara Darici kennismakingslid jeugd
28 Lisanne Pouwels competitielid senioren
27 Joske Renkens competitielid senioren
26 Nadieh Guyt jaarlid senioren
25 Ellen Hermans competitielid senioren
24 Maud Hermans competitielid jeugd
23 Emma Willemse kennismakingslid jeugd
22   Elise van Rijswick kennismakingslid senioren
21 Niki Noldus kennismakingslid senioren
20 Suzan Maessen jaarlid jeugd
19 Nieki Hutjens kennismakingslid senioren
18 Kirsten Heines jaarlid senioren
17 Pia Derks kennismakingslid senioren
16 Juul Albers jaarlid jeugd
15 Kiki Arends kennismakingslid senioren
14 Maribelle Lecluse kennismakingslid senioren
13 Sten Geertman jaarlid senioren
12 Jack Cheung jaarlid senioren
11 Joy Cremers jaarlid senioren
10 Arthur Noten competitielid senioren
9 Tom van Bergen competitielid senioren
8 Joris Vostermans jaarlid senioren
7 Peter Roy kennismakingslid senioren
6 Peter Gielen competitielid senioren
5 Niek Jacobs jaarlid senioren
4 Flip Nefkens jaarlid senioren
3 Jaap Litjens jaarlid senioren
2 Sjors Göbbels jaarlid senioren
1 Sofia Giorkhelidze kennismakingslid jeugd

PADEL STAND VAN ZAKEN februari 2020

Het bestuur heeft de kascommissie gevraagd of zij bereid zijn als klankbord te dienen om het haalbaarheidsrapport padel en de financiële uitgangspunten/consequenties te bespreken. Uit dit overleg zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die wij in het definitieve rapport verder zullen uitdiepen en verwerken. Vervolgens gaat het haalbaarheidsonderzoek padel, de jaarrekening 2019 en de begroting/meerjarenbegroting naar de Stichting Waarborgfonds Sport met een verzoek of zij bereid zijn garant te staan voor een lening.

Een afvaardiging van het bestuur is op 19 februari naar een KNLTB voorlichtingsbijeenkomst (speciaal voor verenigingen in Limburg die informatie over padel willen hebben) gegaan. Liefst 19 verenigingen waren aanwezig. 

Actuele informatie over padel

 • In Nederland zijn 138 padel-locaties met 280 banen.
 • Aantal spelers padel in KNLTB verband 40.000 plus hetzelfde aantal in los verband (bijvoorbeeld in tennishallen etc.).
 • Padel wordt in de wereld gespeeld door 12 miljoen spelers in 35 landen.
 • In Nederland komt er gemiddeld 1 baan per week bij.
 • De KNLTB heeft een nieuwe site geopend: www.nlpadel.nl

Zoals te lezen in de bestuursmededelingen staat het haalbaarheidsrapport padel op de agenda van de ALV op 23 maart.

 

RECREATIEZAKEN februari 2020

Wist je dat… 7 maart de TC Pub Quiz is en je je nog kunt aanmelden!


Wist je dat… het tennisseizoen weer bijna gaat beginnen en daarom 22 maart het openingstoernooi is!

 

TECHNISCHE ZAKEN februari 2020

Competitie
De competitie komt er weer aan. Hopelijk zijn de weergoden ons weer gunstig gezind en kunnen we op ons prachtige park weer genieten van mooi tennis onder het genot van een lekker drankje en/of hapje.
Omdat het eerder april is dan we vaak denken, is het erg belangrijk dat alle speler de competitiedata in hun agenda zetten en binnen hun team naar oplossing zoeken voor de data waarop het team incompleet is. Mochten er zich dusdanige uitzonderlijke situaties voordoen dat er reservespelers moeten invallen, dan kan de technische commissie proberen daar in te voorzien. Echter is in het verleden gebleken dat dit vaak weinig succesvol is.

Let op...
Wanneer TC Venlo boetes krijgt vanwege onvoltalligheid, niet speelklaar zijn, afwezig zijn van een team of andere overtredingen/verzuimen, dan zal deze boete verhaald worden op het team. Zie ook COMPETITIEREGLEMENT 2020.

Stuit van de verschillende ballen

JEUGDZAKEN februari 2020

Oefenballen
Een jeugdlid die op vroege leeftijd begint met tennissen komt, voordat hij/zij met de echte tennisbal mag gaan slaan, tijdens de trainingen en tenniskidswedstrijden allerlei oefenballen tegen:
1. Rode bal
2. Oranje bal
3. Groene bal
4. Gele bal
Op de KNLTB site TENNISBALLEN vindt je verdere informatie over o.a. de stuit van de ballen.

Lees meer

PARKZAKEN februari 2020

 • De 2 stormen die over Nederland en ons tennispark hebben getrokken zorgden voor enkele omgewaaide bomen en veel takken op de banen. Extra en onverwacht werk voor de klusgroep, maar inmiddels opgeruimd.
 • Tijdens Vastelaoves-dinsdag zijn de banen door de firma Top Court opgemaakt. Er is een laag stukgelopen gravel verwijderd en een nieuwe laag gestrooid. Die laag is gespit met de laag eronder en de banen zijn gewalst en geveegd.  Nu moeten de banen door onze groundsman een paar keer gespit en geveegd worden waarna de netten weer worden opgehangen en de banen kunnen worden vrijgegeven. Hoelang de banen niet bespeelbaar zijn hangt af van de weersomstandigheden die werkzaamheden toelaten. Op de TC Venlo App kun je zien of de banen wel/niet bespeelbaar zijn.
 • Een rek in de berging is af, het andere is nog in bewerking.
 • Beej Soof Baove zijn de werkzaamheden gestart om het plafond wit en de balken licht grijs te verven. De deuren en kozijnen naar de toiletten en kleedlokalen zijn voorzien van een nieuwe laag verf.  Diverse beschadigingen zijn bijgetipt.
 • Als het plafond klaar is krijgt Beej Soof Baove een andere verlichting.

WIST U DAT............ februari 2020

 • Een tennisgroep met vaste speeldag op woensdagmorgen, heeft de ‘klusgroep’ die ook iedere woensdagmorgen aan de slag is, blij verrast met een vlaai voor de inzet. Een hartstikke leuk gebaar.
 • Rechts naast Backus Keet staat het oude gravelhok wat gebruikt wordt om allerlei materialen op te slaan. Toen iemand van de klusgroep op een woensdagmorgen iets wilde pakken, bleek daar ook een vos zijn verblijf te hebben. De vos schrok en maakte zich snel uit de voeten!!!