LIDMAATSCHAPPEN 2020

Extra informatie m.b.t. onderstaande lidmaatschappen

 • TC Venlo is een jaarrond vereniging. Leden van TC Venlo (m.u.v. de Zomer Challenge-leden, rustende leden en kennismakingsleden) kunnen het hele jaar door gebruik maken van de tennisbanen van TC Venlo mits de weersomstandigheden dit toelaten.
 • Ballen worden gratis door TC Venlo ter beschikking gesteld.
 • Het spelen van competities is gratis. De catering tijdens de competities is voor eigen rekening.
 • Sinds 2017 is automatische incasso verplicht. Door het automatisch incasseren krijgen leden €  5,00 korting op de contributie.
 • De contributie wordt in 1 termijn of op verzoek in 2 termijnen, geïnd.
 • Korting voor grote gezinnen.
  Voor gezinnen met 5 of meer leden.
  Vanaf het vijfde lid slechts een halve contributie (korting geldt voor de ‘goedkoopste’ leden).
  Rustende leden tellen niet mee. 

Gratis kennismakingslidmaatschap voor jeugd
Contributie: gratis
Lesgeld: gratis
Leeftijd: t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (4 x).
 • Proeflidmaatschap van 1 maand en onbeperkt gebruik van de banen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TC Venlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).

Voordelig kennismakingslidmaatschap voor senioren/studenten
Contributie: gratis
Lesgeld: € 50,00
Leeftijd: vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (6 x).
 • Proeflidmaatschap van 2 maanden en onbeperkt gebruik van de banen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TC Venlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).

Senioren-jaarlidmaatschap
Contributie: € 180,00
Leeftijd: vanaf 25 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER .

Basis jeugd-jaarlidmaatschap
Contributie: € 60,00
Leeftijd: t/m 12 jaar

 • Tot het jaar dat men 13 wordt.
 • Keuze uit Alles-In-1 Plus of Alles-In-1 Basis (zie ook informatie IK ZIT OP TENNIS).
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Verplicht meedoen met de Rode-, Groene- of Oranje Tenniskids-competitie.
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Middelbaar jeugd-jaarlidmaatschap
Contributie: € 100,00
Leeftijd: 13 t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Keuze uit Alles-In-1 Plus of Alles-In-1 Basis (zie ook informatie IK ZIT OP TENNIS).
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Van de jeugdleden wordt verwacht dat ze ook aan de competitie deelnemen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Studenten-jaarlidmaatschap
Contributie: € 125,00
Leeftijd: 18 t/m 24 jaar

 • Tot het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

66+ jaarregeling
Contributie: € 100,00
Leeftijd: vanaf 66 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 66 wordt.
 • Voor leden die enkel op één vaste dag per week willen spelen.
 • Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo-activiteiten en op de aangegeven dag onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Zomer Challenge lidmaatschap
Contributie: € 85,00
Leeftijd: vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Geldig van 1 juni tot 1 september.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Tijdens deze zomermaanden kun je deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Competitielidmaatschap
Contributie: in overleg

 • Voor KNLTB leden die in het voorjaar en/of najaar alleen competitie komen spelen bij TC Venlo.
 • Neem hiervoor contact op met de LEDENADMINISTRATIE.

Rustend lidmaatschap
Contributie: € 30,00

 • Voor niet spelende/ondersteunende leden die TC Venlo een warm hart toedragen.
 • Men ontvangt alle informatie van TC Venlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TC Venlo-activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen).
 • Voorbeelden van uiteenlopende redenen waarom men besluit lid te blijven.
  Het actieve spelen komt er gewoon niet van.
  De leeftijd gaat een rol spelen.
  Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.
  Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TC Venlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.
 • Voor het overstappen naar het rustend lidmaatschap kan men contact opnemen met de LEDENADMINISTRATIE.  

Losse baanhuur per uur
Senioren: € 20,00
Studenten: € 10,00
Jeugd: € 5,00

 • Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk .

Introducés per keer
Senioren: € 5,00
Jeugd: € 2,50

Opzeggen lidmaatschap
Alle bovengenoemde lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch verlengd indien er niet opgezegd is.

 • Opzeggen dien je te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.
 • Opzeggen dient schriftelijk/per mail te geschieden bij de LEDENADMINISTRATIE.
 • Let op: opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TC Venlo.
 • Niet tijdig opzeggen betekent extra kosten die we in rekening zullen brengen:  o.a. aanmaak pasje, contributie aan de KNLTB en de contributie van de maanden tot de opzegging.

Restitutie contributie
Restitutie van de contributie kan worden aangevraagd onder aftrek van € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden die al voorbij zijn.

 • Bij verhuizing naar een andere stad, zwangerschap, langdurige blessures etc., ontstaan vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.
 • Indien het lidmaatschap (op basis van bovenstaand punt) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap, kan dit indien gewenst, op elk moment in het jaar weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap.
 • De kosten van het rustend lidmaatschap worden dan verrekend en de aanmaakkosten van het ledenpasje vervallen.
 • Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk/per mail te worden aangevraagd bij de LEDENADMINISTRATIE met een duidelijke opgave van de reden.

Lid worden gedurende het seizoen
Leden die in de loop van het jaar instromen, betalen vanaf de 1e van de lopende maand evenredig contributie.

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

GRATIS KENNISMAKINGSLIDMAATSCHAP VOOR JEUGD T/M 17 JAAR

TC Venlo biedt potentiële jeugdleden de mogelijkheid om een kennismakingslidmaatschap te nemen. Zo kunnen geïnteresseerden beoordelen of de tennissport bevalt en zij definitief lid wensen te worden van TC Venlo. 
Een kennismakingslidmaatschap is: een gratis lidmaatschap voor 1 maand inclusief 4 groepslessen van onze trainer.
Let op: tijdens het Festina Lente toernooi in week 28 en in de schoolvakanties zijn er geen lessen!

Lees meer

KENNISMAKINGSLIDMAATSCHAP VOOR STUDENTEN T/M 24 JAAR

Maak voordelig kennis met tennisTC Venlo biedt studenten de mogelijkheid om een kennismakingslidmaatschap te nemen. Zo kunnen geïnteresseerden beoordelen of de tennissport bevalt en zij definitief lid wensen te worden van TC Venlo. 
Het kennismakingslidmaatschap is een lidmaatschap voor 2 maanden, inclusief 6 groepslessen van onze trainer. De kosten hiervoor zijn € 50,00.
Let op: tijdens het Festina Lente toernooi in week 28 zijn er geen lessen!

Lees meer

KENNISMAKINGSLIDMAATSCHAP VOOR SENIOREN VANAF 25 JAAR

Maak voordelig kennis met tennisTC Venlo biedt senioren de mogelijkheid om een kennismakingslidmaatschap te nemen. Zo kunnen geïnteresseerden beoordelen of de tennissport bevalt en zij definitief lid wensen te worden van TC Venlo. 
Het kennismakingslidmaatschap is een lidmaatschap voor 2 maanden, inclusief 6 groepslessen van onze trainer. De kosten hiervoor zijn € 50,00.
Let op: tijdens het Festina Lente toernooi in week 28 zijn er geen lessen!

Lees meer

INTRODUCTORY MEMBERSHIP FOR STUDENTS MAX 24

Introductory membership for studentsTennis Club Venlo invites all students to visit our tennis park and play tennis at one of the most beautiful tennis parks in The Netherlands. Looking for something fun we offer all students an introductory membership: 2 month membership including 6 lessons by certified/qualified trainers for just € 50.00.

Lees meer

TOP-KLAS TENNIS VALUASCOLLEGE

Met ingang van schooljaar 2017-2018 heeft het Valuascollege de lijn van de TOP-klassen uitgebreid met de talentrichting Tennis. Onderstaand vind je meer informatie over de TOP-klas Tennis en worden onder meer deze vragen beantwoord:

 • Wat is TOP-klas Tennis precies?
 • Voor wie is de TOP-klas Tennis?
 • Hoe goed moet ik kunnen tennissen?
 • Welke partijen werken er mee?

Wat is TOP-klas Tennis precies?
Je bent goed in tennis, vindt het leuk om te doen en je zou je graag verder willen ontwikkelen door intensiever te trainen. Dat kan in de TOP-klas Tennis. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt in de ochtend (tijdens de eerste twee lesuren) getraind en beginnen je lessen op school vanaf het derde uur. In totaal ben je dus acht lesuren niet op school die je normaal gesproken wel op school zou zijn, maar als leerling van de TOP-klas volg je dan ook een aantal vakken niet:
- Tekenen
- Muziek
- Gym
- Techniek
Hierdoor kun je jouw hobby combineren met school, maar we verwachten hierbij wel wat van je. In de TOP-klas wordt een behoorlijke portie zelfstandigheid van je verwacht, denk bijvoorbeeld aan het zelf kunnen inplannen van je huiswerk aan de hand van weekplanners. Ook ben je na de training op tijd op school en kun je de knop omzetten om geconcentreerd met je schoolwerk bezig te zijn.

Voor wie is de TOP-klas Tennis?
Als je op het Valuascollege zit, kan je in principe meedoen met de tennistrainingen. Voor leerlingen die starten op het VMBO werken we met een zogenoemd maatwerktraject. Je zit in een reguliere VMBO-klas en bekijkt per week met je maatwerkcoach welke trainingen je kunt volgen. Vervolgens plan je met hem of haar in welke lessen je hiervoor moet inhalen en hoe je dit met je huiswerk het beste aan kunt pakken. Leerlingen met een plaatsingsadvies TH of hoger komen terecht in de TOP-klas. Hierbij zit je met leerlingen van andere talentrichtingen in de klas en is je rooster aangepast aan de trainingen. In de bovenbouw houdt de TOP-klas op te bestaan. Dan komt de focus te liggen op het behalen van je diploma, we zijn immers wel gewoon een middelbare school en je diploma staat altijd (dus ook in de TOP-klas) op de eerste plaats.

Hoe goed moet je kunnen tennissen?
Of je toegelaten wordt tot de TOP-klas hangt af van een aantal factoren. Het niveau waarop je op dit moment speelt, maar ook zeker de mate van talent speelt hierbij een rol. Het doel van de TOP-klas is immers om je talent te ontwikkelen, je hoeft nog geen perfecte tennisser te zijn om mee te mogen doen. De toelating wordt verzorgd door Tennisschool Maximum, trainers van deze tennisschool verzorgen ook de dagelijkse trainingen. Twijfel je over je niveau? Neem dan gerust een keer contact met een van ons op. Niet geschoten is altijd mis

Welke partijen werken er mee? 
De TOP-klas Tennis is een samenwerking tussen drie verschillende partijen:
- Tennisschool Maximum (www.maximumtennis.nl)
- Tennis Club Venlo (www.tcvenlo.nl)
- Valuascollege (www.valuascollege.nl)

Er wordt tijdens de trainingen gebruik gemaakt van de faciliteiten van Tennis Club Venlo. Trainingen worden gegeven door de trainers van Tennisschool Maximum.