TOERNOOIEN IN DE REGIO

Dit jaar (2021) zal zoals in eerdere jaren ook weer het TC Blerick Open - Venloosch Alt toernooi 2021 worden georganiseerd. Vanaf 17+ is deelname mogelijk. De corona regels zijn er niet meer of zeer beperkt. De wedstrijdcommissie en ook de keukenploeg staan weer zoals altijd voor je klaar. De mogelijke inschrijfcategorieën zijn 3 t/m 8, tevens inschrijven kan voor 17+, 35+ en/of 50+.
Zie Inschrijven toernooi Open TC Blerick 2021

We hopen je dit jaar te mogen begroeten als deelnemer in week 34 (23 augustus 2021- 29 augustus 2021). Aan deelnemers wordt gevraagd zich aan de eventueel nog resterende Corona regels te houden.

Maak ook reclame voor ons toernooi bij vrienden en bekenden!!

Tot ziens op het TC Blerick open toernooi.

 

Nieuws Overzicht