BELEIDSPLAN 2021 juni 2021

De afgelopen bestuursvergadering is afgesproken dat er nu eerst bestuurlijk overleg  zal zijn met het Huis voor de Sport en wij hopen dat we daarna  in Beej Soof Baove de eerste spui-sessie met een afvaardiging van de leden, ouders etc. kunnen plannen.

Nieuws Overzicht