LIDMAATSCHAPPEN

Extra informatie m.b.t. onderstaande lidmaatschappen

 • TPCVenlo is een jaarrond vereniging. Leden van TPCVenlo (m.u.v. de Zomer Challenge-leden, rustende leden en kennismakingsleden) kunnen het hele jaar door gebruik maken van de tennisbanen van TPC Venlo mits de weersomstandigheden dit toelaten.
 • Zonder tijdig tegenbericht (vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar) worden onderstaande lidmaatschappen (m.u.v. het kennismakingslidmaatschap) jaarlijks automatisch verlengd.
 • Het kennismakingslidmaatschap tennis en try-out lidmaatschap padel wordt, zonder tijdig tegenbericht (vóór einddatum lidmaatschap) automatisch omgezet in een jaarrond lidmaatschap.
 • Ballen worden gratis door TPCVenlo ter beschikking gesteld.
 • Het spelen van competities is gratis. De catering tijdens de competities is voor eigen rekening.
 • Sinds 2017 is automatische incasso verplicht. Door het automatisch incasseren krijgen leden €  5,00 korting op de contributie.
 • Het introduceren van niet leden wordt in rekening gebracht aan het TCPVenlo lid en automatisch geïncasseerd.
 • De contributie wordt in 1 termijn of op verzoek in 2 termijnen, geïnd.
 • Korting voor grote gezinnen.
  Voor gezinnen met 5 of meer leden.
  Vanaf het vijfde lid slechts een halve contributie (korting geldt voor de ‘goedkoopste’ leden).
  Rustende leden tellen niet mee. 

Gratis kennismakingslidmaatschap tennis voor jeugd
Contributie: gratis
Lesgeld: gratis
Leeftijd: t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (4 x). Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 1 maand en onbeperkt gebruik van de tennis- en padelbanen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TPCVenlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).

Voordelig kennismakingslidmaatschap tennis voor senioren/studenten
Contributie: gratis
Lesgeld: € 50,00
Leeftijd: vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen (6 x) op woensdag- of donderdagavond. Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 2 maanden en onbeperkt gebruik van de tennis- en padelbanen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TPCVenlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).

Voordelig try-out lidmaatschap padel voor senioren/studenten
Contributie: gratis
Lesgeld: € 30,00
Leeftijd: vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Groepslessen met 4 personen (3 x). Deze zijn verplicht.
 • Proeflidmaatschap van 1 maand en onbeperkt gebruik van de tennis- en padelbanen.
 • Exclusief lidmaatschap van de KNLTB (je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten).
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve padel activiteiten die door de recreatiecommissie van TPCVenlo georganiseerd worden.
 • Aanmelden voor dit try-out lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER (van daaruit wordt het gecoördineerd met de trainer).

Senioren jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie: € 180,00
Leeftijd: vanaf 25 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER .

Basis jeugd jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie: € 60,00
Leeftijd: t/m 12 jaar

 • Tot het jaar dat men 13 wordt.
 • Keuze uit Alles-In-1 Plus of Alles-In-1 Basis (zie ook informatie IK ZIT OP TENNIS
 • Voor extra informatie over de tennislessen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de technische commissie (Frans Folkvord) via technischezaken@tcvenlo.nl
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Middelbaar jeugd jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie: € 100,00
Leeftijd: 13 t/m 17 jaar

 • Tot het jaar dat men 18 wordt.
 • Keuze uit Alles-In-1 Plus of Alles-In-1 Basis (zie ook informatie IK ZIT OP TENNIS
 • Voor extra informatie over de tennislessen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de technische commissie (Frans Folkvord) via technischezaken@tcvenlo.nl
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Studenten jaarrond lidmaatschap tennis/padel
Contributie: € 125,00
Leeftijd: 18 t/m 24 jaar

 • Tot het jaar dat men 25 wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

66+ jaarrond regeling tennis/padel
Contributie: € 100,00
Leeftijd: vanaf 66 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 66 wordt.
 • Voor leden die enkel op één vaste dag per week willen spelen.
 • Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en op de aangegeven dag onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Zomer Challenge lidmaatschap tennis/padel
Contributie: € 85,00
Leeftijd: vanaf 18 jaar

 • Vanaf het jaar dat men 18 wordt.
 • Geldig van 1 juni tot 1 september.
 • Inclusief lidmaatschap van de KNLTB.
 • Tijdens deze zomermaanden kun je deelnemen aan alle KNLTB-, TPCVenlo-activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).
 • Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Competitielidmaatschap tennis/padel
Contributie: in overleg

 • Voor KNLTB leden die in het voorjaar en/of najaar competitie komen spelen bij TPCVenlo.
 • Neem hiervoor contact op met de LEDENADMINISTRATIE.

Rustend lidmaatschap
Contributie: € 30,00

 • Voor niet spelende/ondersteunende leden die TPCVenlo een warm hart toedragen.
 • Men ontvangt alle informatie van TPCVenlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TPCVenlo-activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen/padellen).
 • Voorbeelden van uiteenlopende redenen waarom men besluit lid te blijven.
  Het actieve spelen komt er gewoon niet van.
  De leeftijd gaat een rol spelen.
  Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.
  Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TPC Venlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.
 • Voor het overstappen naar het rustend lidmaatschap kan men contact opnemen met de LEDENADMINISTRATIE.  

Losse huur tennis/padel
Rackethuur: € 2,50 per uur per racket
Baanhuur per uur per baan:
   senioren € 20,00
   studenten € 10,00
   jeugd € 5,00

 • Reserveren van een of meerdere banen en rackets kan via ledenadm@tcvenlo.nl 
 • Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk.

Introducés per keer
Senioren: € 5,00
Jeugd: € 2,50

 • Een lid kan introduceren door via de Clubapp in te hangen en op het plustekentje bij het icoontje INTRODUCEE te tikken. Een maal op + voor 1 introducee, 2 maal op + voor 2 introducees etc. De kosten worden automatisch geïncasseerd.

Opzeggen lidmaatschap
Alle bovengenoemde lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch verlengd indien er niet opgezegd is.

 • Opzeggen dien je te doen vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
 • Opzeggen dient schriftelijk/per mail te geschieden bij de LEDENADMINISTRATIE.
 • Let op: opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TC Venlo.
 • Niet tijdig opzeggen betekent extra kosten die we in rekening zullen brengen:  o.a. kosten KNLTB en de contributie van de maanden tot de opzegging.

Restitutie contributie
Restitutie van de contributie kan worden aangevraagd onder aftrek van € 25,00 (kosten KNLTB) en de contributie van de maanden die al voorbij zijn op het moment van de aanvraag/melding.

 • Bij verhuizing naar een andere stad, zwangerschap, langdurige blessures etc., ontstaan en gemeld vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar.
 • Indien het lidmaatschap (op basis van bovenstaand punt) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap, kan dit indien gewenst, op elk moment in het jaar weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap.
 • De kosten van het rustend lidmaatschap worden dan verrekend en de aanmaakkosten van het ledenpasje vervallen.
 • Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk/per mail te worden aangevraagd bij de LEDENADMINISTRATIE met een duidelijke opgave van de reden.

Lid worden gedurende het seizoen
Leden die in de loop van het jaar instromen, betalen vanaf de 1e van de lopende maand evenredig contributie.

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

Lidmaatschappen & contributies Overzicht