LIDMAATSCHAPPEN 2020

 

 

LIDMAATSCHAPPEN 2020

Woensdag 1 januari

TC Venlo heeft voor de diverse leeftijdscategorieën aparte lidmaatschappen, waarbij rekening wordt gehouden met prestatieve of recreatieve tennissers. Daarnaast is er een apart Zomer Challenge lidmaatschap, introducés zijn welkom en losse baanhuur is ook mogelijk. Voor zowel junioren, senioren als studenten is er een aantrekkelijk aanbod: Maak Kennis met Tennis.

Extra informatie m.b.t. onderstaande lidmaatschappen

·       Jaar-rond tennisvereniging
Leden van TC Venlo (m.u.v. de Zomer Challenge-leden, rustende leden en kennismakingsleden) kunnen het hele jaar door gebruik maken van de tennisbanen van TC Venlo mits de weersomstandigheden dit toelaten.

·       Ballen
Deze worden gratis door TC Venlo ter beschikking gesteld.

·       Competities
Het spelen van competities is gratis. De catering is voor eigen rekening.

·       Automatische incasso is vanaf 2017 verplicht
Door akkoord te gaan met automatische incasso krijgen leden € 5,00 korting op de contributie.

·       De contributie wordt in 1 termijn of op verzoek in 2 termijnen, geïnd

·       Korting voor grote gezinnen
Voor gezinnen met 5 of meer leden
Vanaf het vijfde lid slechts een halve contributie (korting geldt voor de ‘goedkoopste’ leden)
Rustende leden tellen niet mee. 

Gratis kennismakingslidmaatschap voor de jeugd
Contributie gratis.
Lesgeld gratis.
Voor leden t/m 17 jaar (in het jaar dat leden 18 jaar worden geldt het kennismakingslidmaatschap voor senioren en studenten).

·       4 x training (groepslessen).

·       1 maand proeflidmaatschap en onbeperkt gebruik van de banen.

·       Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten. Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TC Venlo georganiseerd worden.

·       Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER. Van daaruit wordt dit gecoördineerd met de trainer.

Voordelig kennismakingslidmaatschap voor senioren en studenten
Contributie gratis.
Lesgeld € 50,00.
Voor leden vanaf 18 jaar.

·       6 x inlooples op woensdag- en/of donderdagavond.

·       2 maanden proeflidmaatschap en onbeperkt gebruik van de banen.

·       Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten. Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TC Venlo georganiseerd worden.

·       Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER. Van daaruit wordt dit gecoördineerd met de trainer.

Senioren jaarlidmaatschap
Contributie € 180,00.
Voor leden vanaf 25 jaar.

·       Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Jeugd-jaarlidmaatschap t/m 12 jaar

Keuze Alles-In-1 Plus of Alles-In-1 Basis Zie ook informatie IK ZIT OP TENNIS

Contributie € 60,00

Voor leden t/m 12 jaar (in het jaar dat leden 13 jaar worden geldt het tarief van het jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar).

·       Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

·       Verplicht meedoen met de Rode-, Groene- of Oranje Tenniskids-competitie.

·       Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Jeugd-jaarlidmaatschap 13 t/m 17 jaar
Contributie € 100,00.

Keuze Alles-In-1 Plus of Alles-In-1 Basis Zie ook informatie IK ZIT OP TENNIS
Voor leden van 13 t/m 17 jaar (in het jaar dat leden 18 jaar worden geldt het tarief t/m 24 jaar).

·       Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

·       Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij ook aan de competitie deelnemen.

·       Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Studenten-jaarlidmaatschap 18 t/m 24 jaar
Contributie € 125,00.
Voor leden van 18 t/m 24 jaar (in het jaar dat leden 25 jaar worden geldt het seniorentatief.

·       Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

66+ jaarregeling
Contributie € 100,00.
Voor leden van 66 jaar en ouder (vanaf het jaar dat leden 66 jaar worden).

·       Voor 66+ leden die enkel op één vaste dag per week willen spelen. Indien men meerdere keren per week gebruik wil maken van de banen dan geldt het seniorentarief.

·       Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt. Dit wordt duidelijk vermeld op het pasje.

·       Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en op de aangegeven dag onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Zomer Challenge lidmaatschap
Contributie € 85,00.
Voor leden van 18 jaar en ouder (vanaf het jaar dat leden 18 jaar worden).

·       Geldig van van 1 juni tot 1 september.

·       Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt in bovengenoemde zomermaanden deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het https://www.tcvenlo.nl/index.php?page=Inschrijfformulier&sid=1

G-jaarlidmaatschap
Contributie € 60,00
Voor leden met een verstandelijke handicap.

·       Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Rustend lidmaatschap
Contributie € 30,00.
Voor niet spelende/ondersteunende leden die TC Venlo een warm hart toedragen en om uiteenlopende redenen besluiten lid te blijven.
Voorbeelden:

·       Het actieve spelen komt er gewoon niet van.

·       De leeftijd gaat een rol spelen.

·       Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.

·       Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TC Venlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.

·       Je ontvangt alle informatie van TC Venlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TC Venlo activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen).

·       Aanmelden voor dit lidmaatschap kan bij de ledenadministratie via het INSCHRIJFFORMULIER.

Losse baanhuur per uur

·       Baanhuur € 20,00

·       Studenten € 10,00

·       Jeugd € 5,00 

·       Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk.

Introducés

·       Senioren € 5,00 per keer

·       Jeugd € 2,50 per keer

 

Het komt voor dat er KNLTB leden zijn, die in het voorjaar en/of najaar alleen competitie komen spelen bij TC Venlo.

Er zal dan een competitiebijdrage worden overeengekomen.

 

Opzeggen lidmaatschap
Alle bovengenoemde lidmaatschappen worden jaarlijks automatisch verlengd indien er niet opgezegd is.

·       Opzeggen dien je te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

·       De opzegging dient schriftelijk/per mail te geschieden bij de ledenadministratie via OPZEGGEN.

·       Let op! Opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TC Venlo.

·       Niet tijdig opzeggen betekent voor TC Venlo extra kosten, o.a. aanmaak pasje en contributie aan de KNLTB. Wij zullen deze extra kosten in rekening brengen: € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden tot de opzegging.

Restitutie contributie
Mocht je door overmacht in het lopende verenigingsjaar niet kunnen tennissen dan kan TC Venlo (bij uitzondering) een gedeelte van de contributie restitueren.

·       Bij verhuizing naar andere stad, zwangerschap , langdurige blessures etc., ontstaan vóór 1 juni, kan restitutie van de contributie aangevraagd worden (onder aftrek van € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden dat een lid wel heeft kunnen spelen).

·       Indien het lidmaatschap (op basis van punt 1) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap kan dit, indien gewenst, op elk moment in het jaar weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap. De kosten van het rustend lidmaatschap worden dan verrekend, het KNLTB pasje blijft bij de ledenadministratie in portefeuille en de aanmaakkosten van het ledenpasje vervallen.

·       Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk/per mail te worden aangevraagd bij de ledenadministratie via RESTITUTIE met een duidelijke opgave van de reden en inlevering van het ledenpasje. Dit laatste kan bij beheerder van het paviljoen of de ledenadministrateur (Weth. Hillenstraat 34, 5913 RT Venlo). 

Lid worden gedurende het seizoen
Leden die in de loop van het jaar instromen betalen vanaf de 1e van de lopende maand evenredig contributie. 

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

 

Lidmaatschappen & contributies overzicht