LIDMAATSCHAPPEN 2018

TC Venlo heeft voor de diverse  leeftijdscategorieën aparte lidmaatschappen, waarbij rekening wordt gehouden met prestatieve of recreatieve tennissers. Daarnaast is er een apart Zomer Challenge lidmaatschap, introducés zijn welkom en losse baanhuur is ook mogelijk. Voor zowel junioren, senioren als studenten is er een aantrekkelijk aanbod: Maak Kennis met Tennis.
Alle lidmaatschappen zijn inclusief ballengebruik
LEES MEER voor alle informatie over onze lidmaatschappen

Gratis kennismakingslidmaatschap voor de jeugd
Contributie en lesgeld gratis
Voor jeugdleden t/m 17 jaar (in het jaar dat leden 18 worden geldt het kennismakingslidmaatschap voor senioren).

 • 4 x zomertraining (groepslessen).
 • 1 maand proeflidmaatschap (onbeperkt tennissen).
 • Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten.
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TC Venlo georganiseerd worden.

Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie van TC Venlo die dit zal coördineren met de trainer.

Voordelig kennismakingslidmaatschap voor senioren en studenten t/m 24 jaar
Contributie en lesgeld € 50,00
Voor seniorleden vanaf 18 jaar

 • 6 x inlooples op woensdag- en/of donderdagavond.
 • 2 maanden proeflidmaatschap (onbeperkt tennissen).
 • Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten.
 • Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TC Venlo georganiseerd worden.

Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie van TC Venlo die dit zal coördineren met de trainer.

Seniorenlidmaatschap
Contributie € 175,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 170,00

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.

Jeugdlidmaatschap t/m 12 jaar
Contributie € 55,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 50,00

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.
 • In het jaar dat jeugdleden 13 worden geldt het tarief 13 t/m 17 jaar.
 • Verplicht meedoen met de rode Tenniskids competitie 6-8 jaar, 12x per jaar.
 • Verplicht meedoen met de groene Tenniskids competitie 6-8 jaar, 12x per jaar.
 • Verplicht mee doen met de oranje Tenniskids competitie 8-10 jaar, 12x per jaar.

Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.

Jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar
Contributie € 95,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 90,00

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.
 • In het jaar dat jeugdleden 18 worden geldt het tarief t/m 24 jaar
 • Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij ook aan de competitie deelnemen.

Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen.

Studentenlidmaatschap t/m 24 jaar
Contributie € 120,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 115,00

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.
 • In het jaar dat leden 25 worden geldt het seniorentarief.

66lidmaatschap
Contributie € 95,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 90,00

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.
 • Deze regeling is voor leden vanaf 66 jaar en ouder (vanaf het jaar dat leden 66 worden) die enkel op één vaste dag per week spelen.
 • Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt. Dit wordt duidelijk vermeld op het pasje.

Zomer Challence lidmaatschap
Contributie € 80,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 75,00

 • Onbeperkt gebruik van onze tennisbanen van 1 juni tot 1 september.
 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt in deze zomermaanden deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.

G-lidmaatschap
Contributie € 55,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 50,00

 • Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.

Gezinsabonnement
Korting voor grote gezinnen

 • Voor gezinnen met 5 of meer leden.
 • Vanaf het vijfde lid slechts een halve contributie (korting geldt voor de ‘goedkoopste’ leden).
 • Rustende leden tellen niet mee.

Rustend lidmaatschap
Contributie € 30,00
Je ontvangt € 5,00 korting indien je gebruik maakt van automatische incasso en betaald dan € 25,00

Voor niet spelende/ondersteunende leden die om uiteenlopende redenen besluiten lid te blijven van TC Venlo.
Voorbeelden:

 • Het actieve spelen komt er gewoon niet van.
 • De leeftijd gaat een rol spelen.
 • Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.
 • Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TC Venlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.

Je ontvangt alle informatie van TC Venlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TC Venlo activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen).

Opzeggen lidmaatschap
Beëindigen van een van bovenstaande lidmaatschappen

 • Je dient dit te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.
 • De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.
 • Let op! Opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TC Venlo.

Niet tijdig opzeggen betekent voor TC Venlo extra kosten, o.a. aanmaak pasje, contributie aan de KNLTB. Wij zullen deze extra kosten in rekening brengen: € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden tot de opzegging.

Restitutie contributie
Mocht je door overmacht in het lopende verenigingsjaar niet kunnen tennissen dan kan TC Venlo (bij uitzondering) een gedeelte van de contributie restitueren.

 • Bij langdurige blessures, ontstaan vóór 1 juni kan restitutie van de contributie aangevraagd worden (onder aftrek van € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden dat een lid wel heeft kunnen spelen).
 • Indien het lidmaatschap (op basis van punt 1) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap kan dit, indien gewenst, op elk moment in het jaar weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap.
 • Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd (bij de penningmeester) met een duidelijke opgave van de reden en inlevering van het ledenpasje (dit laatste kan bij beheerder van de kantine, de ledenadministratie of bij de penningmeester).

Lid worden gedurende het seizoen
Leden die in de loop van het jaar instromen betalen vanaf de 1van de lopende maand evenredig contributie.

Losse baanhuur
Baanhuur € 24,00 per uur

 • Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk.

Introducés
Je kunt maximaal 4 x per jaar geïntroduceerd worden.

 • Senioren € 6,00 per keer.
 • Junioren € 3,00 per keer. 

Betaling
De contributie wordt middels automatische incasso geind.

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

Lidmaatschappen & contributies overzicht