LIDMAATSCHAPPEN 2019

TC Venlo heeft voor de diverse  leeftijdscategorieën aparte lidmaatschappen, waarbij rekening wordt gehouden met prestatieve of recreatieve tennissers. Daarnaast is er een apart Zomer Challenge lidmaatschap, introducés zijn welkom en losse baanhuur is ook mogelijk. Voor zowel junioren, senioren als studenten is er een aantrekkelijk aanbod: Maak Kennis met Tennis.
Alle lidmaatschappen zijn inclusief ballengebruik
LEES MEER voor alle informatie over onze lidmaatschappen

Extra informatie m.b.t. onderstaande lidmaatschappen

·             Ballen

Deze worden gratis door TC Venlo ter beschikking gesteld.

·             Competities

Het spelen van competities is gratis. De catering is wel voor eigen rekening.

·             Automatische incasso 

Door akkoord te gaan met automatische incasso krijgen leden € 5,00 korting op de contributie.

Gratis kennismakingslidmaatschap voor de jeugd
Contributie gratis
Lesgeld gratis
Voor leden t/m 17 jaar (in het jaar dat leden 18 jaar worden geldt het kennismakingslidmaatschap voor senioren en studenten)

·             4 x training (groepslessen).

·             1 maand proeflidmaatschap en onbeperkt gebruik van de banen.

·             Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten. Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de jeugdcommissie van TC Venlo georganiseerd worden.

·             Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie van TC Venlo die dit zal coördineren met de trainer. 

Voordelig kennismakingslidmaatschap voor senioren en studenten
Contributie gratis
Lesgeld € 50,00
Voor leden vanaf 18 jaar

·             6 x inlooples op woensdag- en/of donderdagavond.

·             2 maanden proeflidmaatschap en onbeperkt gebruik van de banen.

·             Excl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt niet deelnemen aan officiële KNLTB activiteiten. Je kunt in deze periode wel deelnemen aan recreatieve toernooitjes en activiteiten die door de recreatiecommissie van TC Venlo georganiseerd worden.

·             Aanmelden voor dit kennismakingslidmaatschap kan bij de ledenadministratie van TC Venlo die dit zal coördineren met de trainer. 

Seniorenlidmaatschap
Contributie € 175,00
Voor leden vanaf 25 jaar

·             Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB-, TC Venlo activiteiten en onbeperkt gebruik maken van de banen (m.u.v. toernooien etc. zie agenda).

Jeugdlidmaatschap t/m 12 jaar
Contributie € 55,00
Voor leden t/m 12 jaar (in het jaar dat leden 13 jaar worden geldt het tarief van het jeugdlidmaatschap t/m 17 jaar)

·             Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.

·             Verplicht meedoen met de rode Tenniskids competitie 6-8 jaar, 12x per jaar.

·             Verplicht meedoen met de groene Tenniskids competitie 6-8 jaar, 12x per jaar.

·             Verplicht mee doen met de oranje Tenniskids competitie 8-10 jaar, 12x per jaar.

·             Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen. 

Jeugdlidmaatschap 13 t/m 17 jaar
Contributie € 95,00
Voor leden van 13 t/m 17 jaar (in het jaar dat leden 18 jaar worden geldt het tarief t/m 24 jaar)

·             Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten.

·             Van de jeugdleden wordt verwacht dat zij ook aan de competitie deelnemen.

·             Bij de bepaling van het tarief is rekening gehouden dat de jeugdleden de tennislessen met de tennisschool zelf moeten afrekenen. 

Studentenlidmaatschap 18 t/m 24 jaar
Contributie € 120,00
Voor leden van 18 t/m 24 jaar (in het jaar dat leden 25 jaar worden geldt het seniorentatief.

·             Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten. 

66+ regeling
Contributie € 95,00
Voor leden van 66 jaar en ouder (vanaf het jaar dat leden 66 jaar worden)

·             Voor 66+ leden die enkel op één vaste dag per week willen spelen. Indien men meerdere keren per week gebruik wil maken van de banen dan geldt het seniorentarief.

·             Bij de aanmelding moet aangegeven worden op welke dag gespeeld wordt. Dit wordt duidelijk vermeld op het pasje.

·             Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten. 

Zomer Challence lidmaatschap
Contributie € 80,00
Voor leden van 18 jaar en ouder (vanaf het jaar dat leden 18 jaar worden)

·             Onbeperkt gebruik van onze tennisbanen van 1 juni tot 1 september.

·             Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt in deze zomermaanden deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten. 

G-lidmaatschap
Contributie € 55,00

·             Incl. lidmaatschap van de KNLTB. Je kunt deelnemen aan alle KNLTB- en TC Venlo activiteiten. 

Gezinsabonnement
Korting voor grote gezinnen

·             Voor gezinnen met 5 of meer leden.

·             Vanaf het vijfde lid slechts een halve contributie (korting geldt voor de ‘goedkoopste’ leden).

·             Rustende leden tellen niet mee. 

Rustend lidmaatschap
Contributie € 30,00
Voor niet spelende/ondersteunende leden die om uiteenlopende redenen besluiten lid te blijven van TC Venlo.
Voorbeelden:

·             Het actieve spelen komt er gewoon niet van.

·             De leeftijd gaat een rol spelen.

·             Een slepende blessure die langere tijd gaat duren.

·             Je besluit om een periode niet actief te zijn bij TC Venlo maar tegelijkertijd sluit je terugkeer niet uit.

·             Je ontvangt alle informatie van TC Venlo en wordt uitgenodigd voor, en betrokken bij alle TC Venlo activiteiten (uitgezonderd het actief tennissen). 

Losse baanhuur
Baanhuur € 24,00 per uur
Voor bedrijven en festiviteiten zijn speciale afspraken mogelijk. 

Introducés
Senioren € 6,00 per keer
Junioren € 3,00 per keer
Je kunt maximaal 4 x per jaar geïntroduceerd worden. 

Opzeggen lidmaatschap
Beëindigen van lidmaatschap

·             Je dient dit te doen vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

·             De opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie (ledenadm@tcvenlo.nl)

·             Let op! Opzeggen van de training staat los van het lidmaatschap van TC Venlo.

·             Niet tijdig opzeggen betekent voor TC Venlo extra kosten, o.a. aanmaak pasje, contributie aan de KNLTB. Wij zullen deze extra kosten in rekening brengen: € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden tot de opzegging. 

Restitutie contributie
Mocht je door overmacht in het lopende verenigingsjaar niet kunnen tennissen dan kan TC Venlo (bij uitzondering) een gedeelte van de contributie restitueren.

·             Bij langdurige blessures, ontstaan vóór 1 juni kan restitutie van de contributie aangevraagd worden (onder aftrek van € 25,00 aanmaakkosten ledenpasje en de contributie van de maanden dat een lid wel heeft kunnen spelen).

·             Indien het lidmaatschap (op basis van punt 1) wordt omgezet in een rustend lidmaatschap kan dit, indien gewenst, op elk moment in het jaar weer omgezet worden in een spelend lidmaatschap (de kosten van het rustend lidmaatschap worden dan verrekend).

·             Verzoek om restitutie dient altijd schriftelijk te worden aangevraagd bij de ledenadministratie (ledenadm@tcvenlo.nl) met een duidelijke opgave van de reden en inlevering van het ledenpasje (dit laatste kan bij beheerder van de kantine, de ledenadministratie of bij de penningmeester). 

Lid worden gedurende het seizoen
Leden die in de loop van het jaar instromen betalen vanaf de 1e van de lopende maand evenredig contributie. 

Betaling
De contributie wordt middels automatische incasso geïnd. 

In alle niet bovenstaand benoemde situaties beslist het bestuur.

Lidmaatschappen & contributies overzicht