LEDENADMINISTRATIE

Van de ledenadministratie
Een accurate ledenadministratie is erg belangrijk. Vooral omdat dit de basis is voor het uitsturen van facturen en de communicatie met leden. Het tijdig doorgeven van een ander adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere mutaties is dus erg belangrijk.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn rondom lidmaatschappen dan kunt u contact met Regine Steegh opnemen.

Verstrekking KNLTB pas
Verstrekking pasjes
Het eerste moment van uitreiken van de KNLTB pas zal plaatsvinden tijdens de captainsavond. Alle passen die niet tijdens de captainsavond worden afgehaald, zullen in het paviljoen worden neergelegd zodat deze op een later tijdstip kunnen worden afgehaald. Passen worden pas uitgereikt na volledige betaling van de contributie. De passen van 2019 zijn ook geldig in 2020.

Nieuwe foto KNLTB pas
Nieuwe foto
Een nieuwe foto ten behoeve van de KNLTB pas kunt u mailen

Wijzigingen
Wijzigingen
In de toekomst zal er door TC Venlo en de KNLTB meer via e-mail met de leden worden gecommuniceerd. Wijzigingen kunt u via mijn TC Venlo of per mail doorgeven. Wil iedereen nagaan of de ledenadministratie over zijn of haar juiste gegevens beschikt, vooral het e-mailadres. 

OUT jaarmagazine 2020 Overzicht