BESTUURSMEDEDELINGEN februari 2021

Op maandag 22 februari 2021 is er middels ‘Teams’ een digitale Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Digitaal: leerzaam voor de oudere deelnemers en spannend voor het bestuur of het wel zou lukken.

Zaken die besproken zijn

  • De ledenaantallen zijn de laatste 4 jaar door actie ‘Maak Kennis met Tennis’ en in 2020 door een extra instroom door Corona, gestegen van 615 naar 717 leden.
  • De jaarstukken van 2019 en 2020, gecontroleerd door de kascommissie, geven aan dat TC Venlo de laatste 2 jaren, ondanks de Corona pandemie, financieel goed gedraaid heeft.
  • De kascommissie van 2 leden is door de ALV benoemd voor 2021 maar we zijn nog op zoek naar een reserve, met de bedoeling dat die zitting gaat nemen in de commissie van 2022. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij penningmeester@tcvenlo.nl.
  • In het bestuur is Elma de Bok tot 31-12-2021 benoemd als secretaris en Valerie Nijssen is benoemd als voorzitter van de recreatiecommissie.
  • Naast de plannen voor Padel (zie artikel stand van zaken Padel) heeft het bestuur besloten eens kritisch te kijken naar de financiële tennistoekomst 2021 t/m 2030 van TC Venlo.
  • Wat zullen de jaarlijkse ontvangsten zijn?
  • Welke uitgaven kunnen we verwachten?
  • Wat zullen dan de jaarlijkse resultaten worden?
  • Hoe hoog is dan de cashflow? > geld wat beschikbaar is voor investeringen?
  • Welke investeringen kunnen we verwachten?

Uiteraard is het kijken in een glazenbol, maar de uitkomsten geven gelukkig aan dat TC Venlo een gezonde toekomst heeft met voldoende ruimte voor de nodige investeringen. Jaarlijks zal dit overzicht worden ge-update. 

 

Nieuws Overzicht