BELEIDSPLAN 2021

Het opstellen van ledenenquête is afgerond en zal binnenkort aan alle leden via de mail worden toegezonden. Het heeft wat meer tijd gekost, maar wij wilden zorgvuldig zijn.
Het is belangrijk dat een groot aantal leden uit alle leeftijdsgroepen de enquête zullen vullen. En ook de ouders van onze jongere leden meedoen. Iedereen heeft nu de kans om het beleid voor de komende jaren mee te beïnvloeden.
Na de enquête zullen we zo spoedig mogelijk met ledenvertegenwoordigers uit alle leeftijdsklassen starten met de 3 discussie sessies.

 

Nieuws Overzicht