BESTUURSMEDEDELINGEN januari 2021

  • Op 11 januari 2021 zijn de facturen van 2021 via e-mail verzonden. De automatische incasso is gepland in de 1e week van februari en voor degenen die gekozen hebben voor incasso in 2 termijnen, wordt de 2e termijn geïncasseerd in de 1e week van april.
  • Op maandag 22 februari zal een online Algemene Leden Vergadering (ALV) worden gehouden. Wij hebben ervoor gekozen in deze vergadering met name punten te behandelen waarvoor we van de leden toestemming moeten hebben: Jaarrekening 2019 en 2020 - Kascommissie - Bestuursverkiezing. Daarnaast zal in een aparte Power Point presentatie onze Padel plannen bekend worden gemaakt en aan de ALV toestemming worden gevraagd om dit in 2021 uit te gaan voeren. Alle leden krijgen voor de ALV nog een aparte uitnodiging met een instructie hoe in te loggen om aan de vergadering te kunnen deelnemen. Stemmen gebeurt ook online.
Nieuws Overzicht