PADEL STAND VAN ZAKEN augustus 2020

Nu we inzicht hebben gekregen in onze financiële positie agv Corona, kunnen we verder met ons project. Er volgen de komende tijd vervolggesprekken met leveranciers, financiers etc.  Daarna worden de plannen voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Nieuws Overzicht