LEDENADMINISTRATIE mei 2020

INTRODUCEREN
Als je wilt tennissen met een niet-lid kun je dit digitaal via de Club-App doen Het is niet meer mogelijk via Sofie van Beej Soof Baove.
Er zijn 6 introductiepasjes beschikbaar welke gebruikt kunnen worden. Als het eerste pasje niet werkt dan is dat al in gebruik die dag en kun je het 2e of 3e etc. proberen. Mocht het jou toch niet lukken en je bent op het park dan kun je hulp vragen aan Sofie. Indien je van thuis uit inhangt en het lukt niet dan graag contact met mij opnemen via ledenadm@tcvenlo.nl of 06-25109875.
Na het inhangen krijg je een bevestiging. Deze bevestiging ontvang ik ook. Het introductiegeld wordt gefactureerd naar het TC Venlo-lid dat ingehangen(geïntroduceerd) heeft en via automatische incasso verrekend. Eventueel dien je dit zelf met de introducee(s) te verrekenen.
Succes en veel tennisplezier toegewenst!

NIEUW PASJES
Ondanks dat wij geregeld gecommuniceerd hebben dat het KNLTB pasje meerdere jaren geldig is, zijn er leden die dit niet weten en hun pasje weggooien. Ik krijg veel nieuwe pasaanvragen. De kosten voor een nieuw pasje zijn € 2,50. Dit zal via automatische incasso worden verrekend. 

ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DE BANEN
Geregeld zien en horen we dat er niet-leden gebruik maken van de banen. Ook zijn er Zomer Challenge leden, 66+ leden en rustende leden die (ondanks mijn verzoek zich te melden) zich niet houden aan de regels. Doordat we tegenwoordig alles kunnen controleren zien we dat dit schrikbarend veel gebeurd.
Hierbij nogmaals de regels:
NIET LEDEN mogen geen gebruik maken van de banen en moeten geïntroduceerd worden.
ZOMER CHALLENGE LEDEN mogen uitsluitend tussen 1 juni en 31 augustus gebruik maken van de banen. Buiten deze periode moet er geïntroduceerd worden.
66+ LEDEN mogen uitsluitend gebruik maken van de banen op de vastgelegde dag die bekend is bij de ledenadministratie. Op andere dagen moet er geïntroduceerd worden.
RUSTENDE LEDEN mogen geen gebruik maken van de banen en moeten geïntroduceerd worden.

Als je merkt dat je toch heel graag vaker gebruik wilt maken van de banen, wordt dan Jaarrond lid. Je kunt dan het hele jaar door onbeperkt tennissen.
Of… houd je aan de regels. Tegenover de leden die de volle mep betalen wel zo eerlijk!!!

Nieuws Overzicht