PADEL STAND VAN ZAKEN mei 2020

Nu alle activiteiten weer zijn opgestart, proberen we inzicht te verkrijgen, welke financiële consequenties de CORONA crisis voor TC Venlo zal hebben. En zullen deze consequenties vervolgens verwerkt worden in het gemaakte haalbaarheidsonderzoek, met name in de financiële paragraaf. Het bestuur zal daarna een datum gaan vastleggen om het aangepaste haalbaarheidsonderzoek voor te leggen aan de leden.

Nieuws Overzicht