BESTUURSMEDEDELINGEN mei 2020

Het laten opstarten van alle groepen en als laatste nu ook de heropening van ons paviljoen Beej Soof Baove, heeft geleid tot veel overleg en App-verkeer. We hopen nu tijd te krijgen om allerlei plannen en ideeën die we hebben uit te werken. Welke activiteiten kunnen wel doorgaan, kunnen we nog nieuwe activiteiten en onderlinge wedstrijden opzetten, wat doen we in de vakantieperiode etc, en hoe vullen we het najaar in? Spannend is of er ook nog een KNLTB competitie komt dit jaar. En de KNLTB heeft ook allerlei tennisactiviteiten voor tennisverenigingen aangekondigd.

Even terugkijkend is de opstart van de vereniging goed verlopen. Voor velen was het ‘moeten inhangen’ en het installeren van de TC Venlo-App wennen. Maar wij horen zowel van de kant van de leden nu veel positieve geluiden (kan zien of het druk wordt; op tijd een baan reserveren; etc.), maar ook van de kant van het bestuur en de beheerder geeft het veel inzicht. Uiteraard was dit ook voor ons een leerproces en hebben we de instellingen een aantal keren (ook door het tussentijds wijzigen van de richtlijnen) aan moeten passen. Het inzicht via de App geeft nu ook de mogelijkheid ter plekke en achteraf controles uit te voeren.Via de App is een pushbericht verstuurd met de laatste inhangregels. Dank aan degenen, die vele uurtjes hebben besteed om dit alles mogelijk te maken.

Nieuws Overzicht