BESTUUR

Van de voorzitter

Beste leden van TC Venlo,
Zo, we mogen weer de baan op. Uitzonderlijk vroeg dit jaar, mede dankzij het milde weer de laatste weken kon vroeg begonnen worden met de opmaak van de banen. Heerlijk. We hebben een mooi tennisjaar achter de rug. Mooi, zeker, maar voor mijzelf moet ik wel zeggen dat ik te weinig gespeeld heb. En eerlijk gezegd, die gedachte komt ieder jaar bij mij op als het seizoen op zijn einde loopt. En dan zeg ik tegen mijzelf, volgend jaar ga ik meer spelen, wil ik met grotere regelmaat een balletje slaan. Dat is mijn voornemen dit nieuwe seizoen, ik hoop dat jullie dat ook doen.

De afgelopen weken was ik regelmatig op het park en dan doet het mij deugd dat er alweer getennist werd op ons park, getraind, maar er waren gelukkig ook al mensen vrij aan het spelen. Bedrijvigheid op het park, “remmiedemmie”, daar gaat het om. Dit is ook wat de KNLTB nastreeft, meer naar de Club gaan en meedoen met zoveel mogelijk activiteiten, “betrokkenheid”. De KNLTB doet er alles aan meer mensen aan het tennissen te krijgen en meer te gaan spelen. We hebben aan het einde van het afgelopen seizoen al aangekondigd dat er meerder competitie vormen zouden komen: competities voor 8 en 9 spelers, een aparte midweekse competitie die nog doorloopt tot na de competitie met aparte regels om wedstrijden korter te laten duren. Tenniskids voor de allerkleinsten kreeg vorm in Tenniskids Blauw waarmee wij dit seizoen beginnen. Wij, als bestuur van TCVenlo ondersteunen deze ontwikkelingen en activiteiten die ontplooid worden door de KNLTB. Jeugdleden die zich aanmelden bij onze club moeten verplicht competitie gaan spelen. Zo werkt het bij de meeste sportverenigingen. Feit blijft dat veel tennisverenigingen het moeilijk hebben, tennis in Nederland heeft het moeilijk en wij moeten er alles aan doen om het tij te keren. We hebben contact met gemeente en andere verenigingen, kijken hoe zij het doen, we proberen iets van hen te leren. We willen de tools die de KNLTB aanreikt inzetten, hebben meer contact met lagere en middelbare scholen. Aan meer aandacht van de pers wordt gewerkt. Kortom, we doe er alles aan om de terugloop in het aantal leden om te zetten in een groei van het aantal leden. We willen Venlo aan het tennissen krijgen.

TC Venlo gebruikt alle moderne media. de TC Venlo Site ( www.tcvenlo.nl ) TCVenlo App, Facebook, Twitter en in ons Paviljoen Beej Soof Baove Clubcasting op een scherm  u zeker op de hoogte. De nieuwe site en app zijn  een belangrijke rol gaan spelen in de communicatie naar onze leden en relaties. We hopen dat u er veel plezier aan gaat beleven en dat u deze veelvuldig zult gebruiken.

Voor het spik en span in orde maken van ons park, de organisatie en realisatie van toernooien, sponsoring, OUT, social media, etc doen wij een beroep op een groot aantal vrijwilligers. Graag wil ik alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar zo enorm hebben ingezet voor de club bedanken. Zonder hen kan onze club niet bestaan. En vrijwilligers kun je nooit genoeg hebben, we hebben er te weinig en we hebben ze heel hard nodig om alle commissies goed bemand te houden en alles gedaan te krijgen. Daarom ook deze oproep, wilt u iets voor onze club doen, laat het dan aub weten, meld u aan bij een van de bestuursleden of commissies. Contactgegevens vindt u op de site of in de OUT.

Leurs Tuincentrum is onze toernooi- sponsor het Leurs Festina Lente Toernooi. Leurs zorgt al jaren voor aankleding van ons park tijdens de toernooiweken en een mooiere sponsor van het Leurs Festina Lente Toernooi kunnen wij ons dan ook niet voorstellen.


Tot slot hoop ik u dit jaar veel op ons prachtige park te zien en wens ik u allen een mooi en sportief tennisseizoen.

Namens het bestuur van TC Venlo.

OUT jaarmagazine 2020 Overzicht