PADEL STAND VAN ZAKEN februari 2020

Het bestuur heeft de kascommissie gevraagd of zij bereid zijn als klankbord te dienen om het haalbaarheidsrapport padel en de financiële uitgangspunten/consequenties te bespreken. Uit dit overleg zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die wij in het definitieve rapport verder zullen uitdiepen en verwerken. Vervolgens gaat het haalbaarheidsonderzoek padel, de jaarrekening 2019 en de begroting/meerjarenbegroting naar de Stichting Waarborgfonds Sport met een verzoek of zij bereid zijn garant te staan voor een lening.

Een afvaardiging van het bestuur is op 19 februari naar een KNLTB voorlichtingsbijeenkomst (speciaal voor verenigingen in Limburg die informatie over padel willen hebben) gegaan. Liefst 19 verenigingen waren aanwezig. 

Actuele informatie over padel

  • In Nederland zijn 138 padel-locaties met 280 banen.
  • Aantal spelers padel in KNLTB verband 40.000 plus hetzelfde aantal in los verband (bijvoorbeeld in tennishallen etc.).
  • Padel wordt in de wereld gespeeld door 12 miljoen spelers in 35 landen.
  • In Nederland komt er gemiddeld 1 baan per week bij.
  • De KNLTB heeft een nieuwe site geopend: www.nlpadel.nl

Zoals te lezen in de bestuursmededelingen staat het haalbaarheidsrapport padel op de agenda van de ALV op 23 maart.

 

Nieuws overzicht