OPENINGSWOORD VAN DE VOORZITTER januari 2020

Beste leden van TC Venlo,

Na een enerverend en mooi tennisjaar 2019 zijn we inmiddels weer beland in ons jubileumjaar. We hebben het nieuwe jaar afgetrapt met een zeer gezellige receptie bij 'Beej Soof Baove'. Zoals gewoonlijk hebben we onze jubilarissen gehuldigd. Wist u dat de heer Jan Verkleij, erelid, inmiddels 70 jaar lid is van onze vereniging? Van harte gefeliciteerd! Evenzo gaan onze felicitaties uit naar Rietje Dirkse en Paul Delsing die ook al 60 jaar lid zijn en Regine Steegh die 50 jaar lid is. Zeker een vermelding waard!

TC Venlo bestaat dit jaar maar liefst 80 jaar. Dit zullen we niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan. Zeker is dat er weer een Reünietoernooi komt. Houdt u vooral goed onze website, de TC Venlo App  en nieuwsbrief in de gaten, waarop alle activiteiten vermeld staan. 

Het afgelopen jaar is Baan 13 omgedoopt in 'Beej Soof Baove'. Sofie Steegh is afgelopen jaar begonnen als uitbaatster en gastvrouw van ons tennispaviljoen en doet dit fantastisch. Het swingt bij TC Venlo! 

Het ledenaantal groeit de laatste jaren weer langzaam maar gestaag, van 585 leden in 2017 naar 630 aanvang 2020. Het aantal teams dat zich inschrijft voor de competities stijgt ook ieder jaar weer. De inspanningen die de afgelopen jaren door velen verricht zijn lijken nu hun vruchten af te werpen. Graag wil ik dan ook iedereen hartelijk danken die hier hun steentje aan hebben bijgedragen. In het bijzonder Henk Steegh en Frank Beniers. Henk voor zijn inzet als voorzitter van de Technische Commissie en Frank voor zijn rol als voorzitter van de Jeugdcommissie. Beiden hebben 2 termijnen in het bestuur gezeten. Hun opvolgers Melanie Küppers-Theunissen JC,  Frans Folkvord TC en ook Yvonne Raeijmaeckers als nieuwe voorzitter van de Recreatiecommissie wensen wij heel veel succes!

Wij zullen jullie op de hoogte houden omtrent de ontwikkelingen betreffende padel. Haalbaarheidsstudie en enquête zijn afgerond, enkele offertes zijn ontvangen en we zijn nu druk doende met de volgende stappen.

Kortom, ook in 2020 zullen wij er als bestuur samen met alle vrijwilligers alles aan doen om u volop te laten genieten van onze geliefde tennissport op het mooiste park van Nederland. We hopen jullie veel op ons park en ‘Beej Soof Baove’ te zien.

Namens het bestuur wens ik u allen een mooi, gezond en sportief 2020.

Paul Rolink

Nieuws Overzicht