BESTUURSMEDEDELINGEN januari 2020

Via de Gemeente Venlo (en ook door de gemeente betaald) zijn er voor 2 groepen van 9 leden een cursus reanimatie en AED gehouden. De leden die de cursus hebben gedaan, staan nu bij TC Venlo geregistreerd en kunnen zich bij hartslagnu.nl registreren als burgerhulpverlener. Maar er zijn wellicht nog andere leden die een dergelijke cursus hebben gevolgd. Wij zouden deze leden ook graag in ons systeem opnemen. Graag een mailtje naar penningmeester@tcvenlo.nl. Op website en de TC Venlo App gaan we informatie opnemen: 'EHBO eerst denken dan doen' en een link van het Rode Kruis over het gebruik van EHBO en AED. Het kan geen kwaad alles eens een keer door te lezen!De AED van TCVenlo is nu ook weer officieel aangemeld bij HartslagNU.

Maurice Houben is voor ons de nieuwe KNLTB consulent. Op 10 januari hebben een paar bestuursleden hem op club ontvangen en zijn wederzijds de stand van zaken en plannen uitgewisseld. In Limburg worden meerdere projecten opgestart:

  • Samenwerking tussen trainers
  • Project werven, boeien en binden
  • Workshop nieuwe bestuurders
  • Workshop Padel.

Wij gaan binnenkort de facturen voor 2020 mailen. De contributie is, zoals eerder aangekondigd, verhoogd met € 5,00. De incasso-run zal plaatsvinden in 1 of 2 keer afhankelijk wat met ieder individueel lid is afgesproken.

Dit jaar bestaat TC Venlo 80 jaar. We zullen hier met allerlei activiteiten extra aandacht aan schenken. Na het succesvolle reünietoernooi bij het 75 jarig bestaan werd door veel deelnemers gevraagd of we dit over 5 jaar weer wilden doen. We hebben besloten dit toernooi op de zaterdag 4 juli te houden. Dan is ons park al feestelijk versierd voor het Leurs Festina Lente Toernooi...

Nieuws Overzicht