PADEL STAND VAN ZAKEN november/december 2019

Er zijn inmiddels 4 offertes van Padel-leveranciers binnen en wij zijn nu bezig deze te vergelijken en verdere gesprekken en onderhandelingen te voeren. Het haalbaarheidsonderzoekrapport is in concept gereed en wordt nu voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal ook de kascommissie om financieel advies gaan vragen.

Zoals iedereen al gemerkt heeft, hebben wij onder onze leden een enquête over padel gehouden. Het heeft ons positief verrast dat meer dan 200 leden (30%) de moeite heeft genomen de enquête in te vullen en ook dat meer dan 70% aangegeven heeft positief te denken over Padel als 2e sport op ons tennispark. Onderstaand de belangrijkste conclusies uit de enquête:

 • Meer dan 50% is bekend met padel en een ander gedeelte heeft inmiddels de informatie gelezen.
 • Ook meer dan 70% was op de hoogte van onze eventuele plannen en vindt het een goede toevoeging op de sportmogelijkheden bij TC Venlo.
 • Ongeveer 1/3 van de leden gaat er gebruik van maken en 43% misschien.
 • 38% zou beide sporten gaan spelen.
 • 27% zou wel iets mee willen organiseren.
 • 30% heeft er een contributieverhoging voor over en 22% misschien.
 • 13% zou wel een obligatie willen kopen om de padelbanen te financieren.
 • 40% zou wel aan een clinic willen deelnemen.
 • De leeftijdsopbouw van leden die de enquête hebben ingevuld
  tot 17 jaar 7%
  18 t/m 35 jaar 16%
  36 t/m 55 jaar 34 %
  boven 55 jaar 43% 

Wie de volledige uitslag wil zien? KLIK HIER

Wij hebben gemerkt dat de leden het op prijs stellen op deze manier bij de club betrokken te worden en zullen het enquêtemiddel meer in gaan zetten.

Enquête TC Venlo m.b.t. padel    
Q1. Ben je bekend met de sport padel?     
Answer Choices Responses
Nee
 of klein beetje (net de mail met beschrijving gelezen). 45,05% 91
Ja, had er wel eens vaker van gehoord, maar nog nooit gespeeld. 45,54% 92
Ja, ik heb het ook wel eens gespeeld. 7,43% 15
Ja, ik heb het vaak gespeeld. 1,98% 4
  Answered 202
  Skipped 0
     
Q2. Was je ervan op de hoogte dat binnen TC Venlo wordt nagedacht over de aanleg van padelbanen? En zie je dit als een goede toevoeging op de sportmogelijkheden bij TC Venlo?
Answer Choices Responses
Ja, ik was ervan op de hoogte. Ik zie het als een goede toevoeging. 47,03% 95
Nee, ik was er niet van op de hoogte. Ik zie het als een goede toevoeging. 25,25% 51
Ja, ik was ervan op de hoogte. Ik zie het niet als een goede toevoeging. 5,94% 12
Nee, ik was er niet van op de hoogte. Ik zie het niet als een goede toevoeging. 5,45% 11
Weet niet. 16,34% 33
  Answered 202
  Skipped 0
     
Q3. Als er padelbanen bij TC Venlo worden aangelegd, zou je er dan gebruik van maken?
Answer Choices Responses
Ja, evt. met competitie 11,00% 22
Ja 23,00% 46
Misschien 43,50% 87
Nee 22,50% 45
  Answered 200
  Skipped 2
     
Q4. Zou je beide sporten willen spelen?    
Answer Choices Responses
Misschien 38,81% 78
Ja, ik zou beide sporten willen spelen. 31,84% 64
Ik zou alleen tennis willen spelen (geen padel). 29,35% 59
Ik zou alleen padel willen spelen (geen tennis). 0,00% 0
  Answered 201
  Skipped 1
     
Q5. Zou je iets mee willen organiseren binnen de club m.b.t. promotie, social media of organisatie van padel? 
Answer Choices Responses
Denk het wel 13,57% 27
Denk het niet 45,73% 91
Zeker niet 40,70% 81
  Answered 199
  Skipped 3
     
Q6. Ben je bereid om contributieverhoging te betalen om daarmee het hele jaar gebruik te kunnen maken van 2 padelbanen?
Answer Choices Responses
Ja, € 5,00 16,00% 32
Ja, € 10,00 20,00% 40
Misschien 22,50% 45
Nee 41,50% 83
  Answered 200
  Skipped 2
     
Q7. De aanleg van 2 padelkooien vergt uiteraard een investering die moet worden gefinancierd. Als TC Venlo daarvoor een obligatielening zou uitschrijven, zou je dan bereid zijn een of meer obligaties te kopen?
Answer Choices Responses
Ja, obligatie(s) van € 250,00. 8,16% 16
Ja, obligatie(s) van € 500,00. 3,06% 6
Ja, obligatie(s) van € 1.000,00. 1,53% 3
Ja, obligatie(s) met een hogere waarde. 0,00% 0
Nee 87,24% 171
  Answered 196
  Skipped 6
     
Q8. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een padel-clinic, als die door TC Venlo wordt georganiseerd?
Answer Choices Responses
Ja 40,30% 81
Nee 34,33% 69
Misschien 25,37% 51
  Answered 201
  Skipped 1
     
Q9. Wat is je leeftijd?    
Answer Choices Responses
4 t/m 17 jaar 6,97% 14
18 t/m 35 jaar 15,92% 32
36 t/m 55 jaar 33,83% 68
ouder dan 55 jaar 43,28% 87
  Answered 201
  Skipped 1
Nieuws Overzicht