BESTUURSMEDEDELINGEN november/december 2019

Het bestuur heeft van de Algemene Leden Vergadering het mandaat om te beslissen de contributie met maximaal € 10,00 te verhogen. De contributie van TC Venlo is al vele jaren lang op het huidig niveau en het bestuur heeft besloten van het mandaat gebruik te maken en alle contributies met ingang van 2020 met € 5,00 te verhogen. Reden: in de afgelopen jaren zijn er allerlei prijsstijgingen geweest en ook de BTW is hoger geworden. Zie ook in deze nieuwsbrief: lidmaatschappen 2020.

Wij hebben besloten om ook bij TC Venlo voor de jeugd het Drie-in-1 lidmaatschap in te voeren. Wat houdt dit lidmaatschap in?

  • Het aanbieden van 2 x training per week (veel andere sporten trainen ook meerdere keren per week). Deelname aan competities, toernooien en interne activiteiten.
  • Wat verwachten wij van de ouders en de jeugd? Maar ook wat mogen zij van TC Venlo verwachten?
  • Verder willen wij aan de ouders vooraf meer duidelijkheid geven wat de totale kosten van tennis zijn: wat is de contributie? Maar ook wat zijn de kosten van 2x of 1x trainen en wat zijn de mogelijkheden om nog meer te trainen?

Dit alles onder het motto: IK ZIT OP TENNIS. Wij zullen de ouders en de jeugd binnenkort via de mail meer informatie aanbieden en ook middels een welkomstmap nieuwe jeugdleden en hun ouders gaan informeren. Deze informatie komt ook op de TC Venlo site te staan.

Nu de winterperiode is begonnen, is Beej Soof Baove minder open. Via de zijdeuren kunnen onze leden toch naar de kleedlokalen en toiletten. Wij hebben daar zowel bij de dames als bij de heren manden met ballen neergezet. Buiten op het terras worden de ballen te vochtig. Uiteraard ook weer daar terug leggen. Verder nog een verzoek: na gebruik van de kleedlokalen het licht uit te maken en de deur goed te sluiten (even controleren of de deur goed dicht zit).

Het is in de winterperiode niet altijd mogelijk op de TC Venlo app aan te geven of de banen bespeelbaar zijn. Daarom wat regels:

  • Als er op de banen water staat of ze zijn erg nat, dan mag er niet op gespeeld worden.
  • Als de banen licht bevroren zijn kan er wel op gespeeld worden.
  • Echter als ze pas ontdooit zijn mag er niet op gespeeld worden. De bovenlaag is dan te papperig en glad waardoor de banen worden beschadigd. We moeten dan eerst bekijken of het nodig is de banen te bewerken en in het uiterste geval te walsen om de bovenlaag weer te laten hechten.
  • Steeds meer leden van TC Venlo hebben de TC Venlo app op hun smart-phone geïnstalleerd. Handig omdat het aantal functionaliteiten steeds verder uitgebreid wordt. Zo gaan we voor de komende competitie ook het competitie reglement van de KNLTB installeren en instructies van onze verenigingscompetitieleider. In de communicatiecommissie hebben we afgesproken de TC Venlo app in 2020 nog meer te gaan gebruiken voor pushberichten, enquêtes etc. Voor diegenen die de TC Venlo app nog niet op hun smart-phone hebben staan, via bijgaande link krijg je de instructie: Instructie installeren TC Venlo App.

‘Nederland Tennisland. Iedereen doet mee’ was het motto op het Jaarlijkse KNLTB Congres. Onder dit motto willen ze laten zien dat tennis voor iedereen is en willen ze samen met de verenigingen meer mensen met meer plezier laten tennissen. Daarom delen ze graag de initiatieven die ze verenigingen aanbieden om tennissen laagdrempeliger te maken, zodat leden sneller en vaker op de vereniging komen. Ook werd de rol van de trainer besproken en de invloed die de cultuur van de vereniging heeft op het lidmaatschap van leden en hoe dit te verbeteren. Tevens werden door experts praktische tips en tools gedeeld. Van TC Venlo waren 2 bestuursleden aanwezig. Die hebben allerlei contacten gelegd en hernieuwd en zijn weer met een schat aan informatie huiswaarts gekeerd.

Nieuws Overzicht