BESTUURSMEDEDELINGEN maart 2019

Op 18 maart is de Algemene Leden Vergadering van TC Venlo gehouden en onderstaand een aantal benoemingen:
Benoemd - Herbenoemd - Afgetreden

 • Voorzitter
  Paul Rolink – herbenoemd
 • Penningmeester
  Hans Boom – herbenoemd
 • Voorzitter jeugdcommissie
  Frank Beniers – afgetreden
  Melanie Küppers-Theunissen – benoemd
 • Voorzitter recreatiecommissie
  Sofie Steegh – afgetreden
  Yvonne Raeijmaeckers – benoemd
 • Voorzitter technische commissie
  Henk Steegh -  afgetreden
  Frans Folkvord - benoemd 
 • Secretaris
  Elma de Bok – treedt terug
  vacature
 • Voorzitter sponsorcommissie
  vacature

Er zijn ook een flink aantal nieuwe commissieleden gestart. Wij bedanken alle teruggetreden leden en wensen de nieuwe leden veel succes. De samenstelling van het bestuur en commissies kun je ook vinden op de TC Venlo site via MEDEWERKERS TC VENLO.
Leden die geïnteresseerd zijn in een van de vacatures kunnen zich melden bij Paul Rolink via voorzitter@tcvenlo.nl

Sofie Steegh, onze nieuwe beheerder, heeft haar bedrijf ‘Beej Soof Baove’ genoemd en vanaf nu heet ons paviljoen ook zo!

Nieuws overzicht