BESTUUR

Het bestuur van TC Venlo bestaat uit een 7-tal bestuursleden die allemaal een aantal taken/commissies voor hun rekening nemen, cq aansturen:

 • Voorzitter
  Coördinatie - Contacten beheerder Paviljoen - Contacten met de pers
 • Penningmeester
  Financiële administratie - Ledenadministratie - Parkzaken - Personele zaken - Automatisering. 
 • Secretaris
  Post - Agenda - Notuleren vergaderingen - Padel - Top Tennis
 • Voorzitter jeugdzaken
  Jeugdcommissie - Tenniskids - Competities jeugd - Clubkampioenschappen jeugd - Activiteiten jeugd - Contacten Valuascollege - DJK voorrondes - Skooly
 • Voorzitter technische zaken
  Technische commissie - VCL's - VTL's - Training - Competities senioren - Teamtennis - JRT-toernooi - Festina Lente toernooi - coördinator jeugdzaken, inhangbord.
 • Voorzitter sponsorzaken
  Sponsorcommissie - Acquisitie sponsors - Sponsoractiviteiten
 • Voorzitter recreatiezaken
  Recreatiecommissie - Activiteiten - Nieuwe leden - Ledenbehoud - Vrijwilligerscontacten - Studenten - Clubkampioenschappen senioren

Een bestuurslid wordt door de ledenvergadering benoemd voor 4 jaar en mag 2 periodes eenzelfde functie uitvoeren. Maximaal mag een bestuurslid 12 jaar zitting hebben in het bestuur.

 Momenteel hebben wij 2 vacatures in het bestuur:

 • De huidige secretaris heeft aangegeven binnenkort te stoppen en wij zoeken iemand, die deze taak op zich wil nemen.
 • Wij zoeken uitbreiding van de sponsorcommissie, maar ook iemand die het voorzitterschap van deze commissie wil opnemen. Lees voor verder informatie ook  het artikel over de sponsorcommissie.

Wil jij ons bestuur versterken of meer informatie hebben over functies secretaris of voorzitter sponsor commissie , laat het ons dan even weten door een mail te sturen naar Paul Rolink via voorzitter@tcvenlo.nl.

Nieuws overzicht