TOT HEDEN EN DE TOEKOMST

De afgelopen jaren is door de KNLTB en ook door het bestuur van TC Venlo een moderniseringsslag ingezet.

De KNLTB heeft de competitievormen flink uitgebreid. Wedstrijden worden verkort, Tenniskids-wedstrijden worden nu op zondag gespeeld en Tenniskids is naast Rood, Oranje en Groen, uitgebreid met Blauw voor de allerkleinsten. Tennissen is gezond en kan gespeeld worden van 5 jaar tot op hoge leeftijd. Ons oudste spelende lid is 91. Er wordt door de bond veel aandacht geschonken aan blessurepreventie, omdat de uitval door blessures te hoog is, maar met goede begeleiding vermeden of verminderd kan worden. Ook aan Fair Play, een Rookvrije Generatie, de gezonde sportkantine en alcoholgebruik wordt veel aandacht geschonken. Aan de trainers en de tennisscholen worden hoge eisen gesteld. Zij dienen zich jaarlijks bij te scholen. Door scholing en geven van informatie wordt geprobeerd ook het werk van de vrijwilligers te vereenvoudigen en op een hoger plan te tillen.

Ook TC Venlo doet daar aan mee. Het park en paviljoen BEEJ SOOF BAOVE hebben een opknapbeurt gekregen. Baan 14 en 15 is een Kidspark geworden en er is meer speelgelegenheid voor de kinderen. In samenwerking met All United is de financiële administratie, de ledenadministratie, de website vernieuwd en is de ClubApp en Club Casting ingevoerd. Maandelijks geven we nu een OUT Nieuwsbrief uit om het aantal mailtjes aan de leden zo klein mogelijk te houden. Inmiddels hebben we een elektronisch inhangbord en kunnen jullie BEEJ SOOF BAOVE via een kassasysteem met de pin en de KNLTB pas betalen. In 2017 zijn we gestart met de actie Maak Kennis met Tennis (of Tennis eens met een Kennis) voor jeugd, senioren en studenten. Een groot succes, want in 2018 hebben zich (mede ook door de reclame, die onze leden er voor gemaakt hebben) weer veel leden aangemeld. Wij hebben overeenkomsten gesloten met het onderwijs van basisschool t/m Universiteit om bij TC Venlo te komen tennissen. Valuas is gestart met een Topklas Tennis en 4 ochtenden per week krijgen deze scholieren door de trainers van Maximum tennisles. Het afgelopen jaar is een 5 jarige sponsorovereenkomst afgesloten met de Rabobank en er is een sponsorbrochure gepresenteerd.

Wij hebben in het bestuur afgesproken onze toekomstplannen 2020-2030 dit jaar op papier te zetten. Uiteraard zullen wij daarbij ook communiceren met onze vrijwilligers. Er is een onderzoek opgestart om te kijken of er op ons park nog andere activiteiten kunnen worden ontplooid. Vragen die we middels dit onderzoek willen beantwoorden zijn: Wat wordt ons beleid ten aanzien van prestatief en recreatief tennis. Moeten we trainingen nog verder intensiveren.  Gezondheid: blessures voorkomen, gezonde voeding en de rookvrije omgeving. Vele investeringen zijn er nodig en hoe gaan we dit financieren. Etc. etc.

Als je interesse hebt kun je een mailtje sturen maar info@tcvenlo.nl.  Bij elke commissie staat bovendien het mailadres van de voorzitter van die commissie, waar je ook inlichtingen kunt krijgen.

Alleen met een grote groep vrijwilligers kan de spreuk ‘vele handen maken licht werk’ gerealiseerd worden.

Bestuur TC Venlo

Nieuws overzicht