BESTUURSMEDEDELINGEN januari 2019

In februari wordt de contributierekening over 2019 via de mail verstuurd (leden zonder e-mailadres krijgen de rekening per post). De tarieven voor 2019 en de voorwaarden staan op onze website. Zie LIDMAATSCHAPPEN

De automatische incasso vindt plaats in februari en voor leden die aangegeven hebben om in 2 keer te laten incasseren, zal de 2e termijn in april geïncasseerd worden. Leden die nog geen automatische incasso hebben, maar dit wel willen gaan doen, graag vóór 4 februari a.s. mailen naar ledenadm@tcvenlo.nl. Vermeld hierbij op wiens naam de rekening staat, het IBAN-nummer (bankrekeningnummer) en of in 1 of 2 keer geïncasseerd mag worden.

Extra informatie m.b.t. de lidmaatschappen

  • Ballen worden gratis door TC Venlo ter beschikking gesteld
  • Het spelen van competitie is gratis. De catering is wel voor eigen rekening
  • TC Venlo speelt het heel jaar door, ook in de winterperiode
  • Door akkoord te gaan met automatische incasso krijgen leden € 5,00 korting op de contributie

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar ledenadm@tcvenlo.nl

Nieuws overzicht