CONTRIBUTIES 2019

Het bestuur heeft besloten alle contributietarieven voor 2019 met € 5,00 te verhogen en bij automatische incasso een korting te geven van € 5,00. Daarnaast zijn er de volgende wijzigingen:

  • 65+ regeling wordt 66+ regeling (leeftijd aangepast aan de maatschappelijke ontwikkeling)
  • Zomerlidmaatschap wordt Zomer Challenge en loopt van 1 juni t/m 31 augustus (benaming en tijdvak conform KNLTB)

De ledenvergadering heeft het bestuur tijdens de laatste ledenvergadering gemachtigd deze wijzigingen door te voeren.

Tarieven voor à

Contributie
2018

Contributie
2019

Korting indien
autom. incasso

Tarief 2019
incl. korting

Jaarlidmaatschap jeugd t/m 12 jaar & G

                    50,00

                    55,00

                      5,00

                    50,00

Jaarlidmaatschap jeugd t/m 17 jaar

                    90,00

                    95,00

                      5,00

                    90,00

Jaarlidmaatschap studenten en leden t/m 24 jaar

                  115,00

                  120,00

                      5,00

                  115,00

Jaarlidmaatschap senioren vanaf 25 jaar

                  170,00

                  175,00

                      5,00

                  170,00

Jaarlidmaatschap 66+ regeling (1 vaste dag per week)

                    90,00

                    95,00

                      5,00

                    90,00

Zomer Challenge (1 juni t/m 31 augustus)

                    75,00

                    80,00

                      5,00

                    75,00

Nieuws Overzicht