INHANGBORD & INTRODUCÉS

Het nieuwe elektronische inhangbord is inmiddels redelijk ingeburgerd en wij hebben Nicolaas Uys en Paul Janssen gevraagd te bekijken of wij alle mogelijkheden optimaal gebruiken en eventueel zaken te verbeteren. Links en rechts zijn er wat vragen van leden en die worden ook bekeken. Het bord geeft ons ook de mogelijkheid te bekijken wat de bezettingsgraad op onze banen op de diverse dagen in de week is. Daarvoor is het wel nodig, dat iedereen inhangt, ook op de momenten dat het niet druk is. Daarbij hoort tevens, dat als je met vier personen bent, alle vier spelers inhangen. 

Introducés krijgen na betaling een introducépasje waarmee ze in kunnen hangen. Het pasje dient na het inhangen weer te worden ingeleverd. Het kan natuurlijk zijn dat, als met een introducé wordt getennist, Paviljoen Baan 13 gesloten is. Wij gaan een mogelijkheid creëren om het introductiegeld in een ‘brievenbus’ te deponeren. Overmaken op onze bankrekening NL24RABO0303871717 kan natuurlijk ook. Wel vermelden wie de introducé was.

Nieuws Overzicht