OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE GENERATIE

Al meer dan 550 rookvrije sportclubs in Nederland

Per 1 september zijn al 53 clubs in de provincie Brabant geheel of gedeeltelijk rookvrij. Oosterhout blijft met maar één club wat achter.

 

Deze stijging is mede te danken aan de steun van de KNVB, KNLTB, KNHB, de Atletiekunie en KNKV. Maar ook aan de gemeenten die bijdragen aan een Rookvrije Generatie.

Het aantal rookvrije sportclubs is flink gegroeid. Sinds 1 september zijn in Nederland meer dan 550 sportclubs rookvrij, terwijl dat er vorig jaar nog ruim 150 waren.

Voor meer informatie: lees meer

Steun voor rookvrije sportclubs
Dat zoveel clubs ervoor kiezen om rookvrij te worden, past bij de grote maatschappelijke steun voor rookvrije sport. Maar liefst 8 van de 10 Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn.
Gemeenten realiseren zich steeds meer dat de Omgevingswet hen de kans biedt om een rookvrije generatie te verankeren in het beleid. Zij kunnen ‘rookvrij’ borden plaatsen en een rookvrije publieke ruimte vaststellen via een rookverbod.

Mooi resultaat
Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, is blij met het resultaat tot nu toe. 'Roken wordt steeds minder normaal gevonden en al helemaal in de buurt van kinderen. Ook gemeenten nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid'. 'Clubs en gemeenten gaan steeds vaker in gesprek over de beste manier om de sportterreinen rookvrij te maken. Want ook gemeenten willen dat kinderen gezond opgroeien en daar hoort roken op sportclubs niet bij'.

Een derde van de hockeyclubs
Door sport in Nederland rookvrij te maken wordt elke sportclub écht een gezonde omgeving. Een club is tenslotte een belangrijke plek in het leven van opgroeiende kinderen. Inmiddels zijn ruim 200 voetbalclubs al geheel of gedeeltelijk rookvrij.
Maar hockeyclubs timmeren relatief gezien het hardste aan de weg. Met 110 clubs is nu al meer dan een derde van alle hockeyclubs rookvrij. De meeste rookvrije sportclubs bevinden zich in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland.

Nieuws Overzicht