PARKREGLEMENT

TC Venlo heeft een parkreglement en wij verzoeken de leden deze door te lezen.

Parkreglement

 • De groundsman en/of de beheerder bepaalt of de banen bespeelbaar zijn. Tijdens de competitie of toernooien zal de Verenigings Competitieleider (VCL) cq. Verenigings Toernooileider (VTL) besluiten nemen over de banen. Aanwijzingen door deze personen dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Bij regen of te natte banen mag er niet worden gespeeld.
 • Als u de baan moet verlaten wegens regen, moet er eerst worden geveegd.
 • Indien er sprake is van nachtvorst, bepaalt de groundsman of beheerder wanneer de banen weer geschikt zijn om te bespelen.
 • Vóór het verlaten van de baan moet er altijd geveegd worden. Bij het vegen a.u.b. aandacht voor de baseline. Een extra veegbeurt kan geen kwaad!
 • Correcte tenniskleding en -schoeisel zijn vereist op ons tennispark; Er mogen beslist geen schoenen worden gedragen met andere profilering dan geschikt voor gravelbanen (bv. atletiek- jogging- of sportschoenen etc.), dit is funest voor de banen.
 • U neemt maximaal 4 tennisballen mee naar de baan (niet meer).
 • De beheerder van het paviljoen ‘Baan 13’ beslist of de ballen nog van voldoende kwaliteit zijn om mee te spelen, dan wel dat ze vervangen worden.
 • Wees zuinig op de tennisballen, haal ze terug als ze buiten de baan zijn gegaan.
 • Inhangen mag alleen met een geldig pasje. Ben je het pasje vergeten of nog niet in het bezit hiervan dan kun je bij de beheerder een tijdelijk pasje krijgen. Ongeldige pasjes bijv. van voorgaande jaren worden ingenomen en vernietigd.
 • De verlichting mag aan tot 24.00 uur. Is er bijvoorbeeld om 22.30 uur geen baan meer bezet, dan wordt het licht uitgemaakt en blijft het die avond verder uit.
 • Fietsen worden alleen gestald in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Fietsen die in het looppad staan tussen het paviljoen en de fietsenstalling worden verwijderd. Deze doorgang moet vrij blijven, mede voor eventuele hulpverleners!
 • Parkeer uw auto in de daarvoor bedoelde vakken. Zet de auto zo neer dat er zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de parkeerplaats. Ook hier geldt: blokkeer nooit de ingang tot het park, De ambulance moet vrij baan hebben!
 • Op woensdagmiddag zijn alle banen gereserveerd voor de jeugd. Senioren kunnen dan alleen terecht indien er banen leeg liggen.
 • Verder heeft de jeugd iedere dag tot 18.00 uur dezelfde rechten als de senioren.
 • Na 18.00 uur gaan senioren vóór jeugd!
 • Introductie van niet-leden kan alleen als het niet druk is (dit naar inzicht van de paviljoenbeheerder). deze verstrekt een introductie-inhangkaartje tegen betaling. Een introducé mag maximaal vier maal per tennisseizoen bij TC Venlo geïntroduceerd worden. Om dit te bewaken wordt de introducé door de beheerder ingeschreven in het introductieboek. Tijdens de competitieperiode mag er ‘s avonds na 18.00 uur niet worden geïntroduceerd.
 • Bij droogte worden de banen ook overdag gesproeid. Dit kan betekenen dat u tijdelijk de baan moet verlaten.
 • Bij het inhangbord kunt u zien welke banen op welke dagen verhuurd zijn of voor trainingen gereserveerd zijn.
 • De openingstijden: Het paviljoen ‘Baan 13’ is tijdens het tennisseizoen iedere dag geopend. Het kan echter voorkomen dat tijdens ‘daluren’ Baan 13 wordt gesloten.
 • Telefoon: 077-3517437.
Over TC Venlo overzicht