Nieuws

VERSLAG TC VENLO RABOBANK BEDRIJVENTOERNOOI

Donderdag 12 oktober

Op donderdag 12 oktober vond in de avond de eerste editie van het 'TC Venlo Rabobank Bedrijven Toernooi plaats'. Met maar liefst 44 deelnemers kunnen  we spreken van een zeer geslaagde tennis-netwerk avond die volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen. Ook het mooie zachte nazomerweer hielp hierbij een handje. Zowel leden van TC Venlo, sponsoren en relaties van TC Venlo namen het in dubbelpartijen tegen elkaar op. Voor  aanvang werd eerst genoten van een heerlijk buffet verzorgd door Trattoria Antonia en vervolgens werd er met veel plezier en enthousiasme getennist. Aansluitend werd er nog geborreld op 'Baan 13'. De eerste reacties waren zeer positief.  Graag willen wij iedereen bedanken voor deelname aan dit toernooi en in het bijzonder de Rabobank, nieuwe hoofdsponsor van TC Venlo.

INFORMATIE & INSCHRIJFFORMULIEREN COMPETITIES 2018

Zondag 29 oktober

VOORJAARSCOMPETITIES 2018

Districtscompetities
De voorbereidingen voor de voorjaarscompetities 2018 zijn alweer in volle gang. In het afgelopen seizoen heeft de KNLTB de ‘Competitie nieuwe stijl’ geïntroduceerd, en ook in 2018 gaan we hier weer volop mee aan de slag. Naast de Instapcompetitie 8/9 op de donderdagavond zullen we in het komend voorjaar eveneens de Zomeravondcompetitie op de woensdagavond gaan aanbieden. En ook op de traditionele wedstrijddagen voor de districtscompetities (de vrijdag en de zaterdag) wordt het aanbod uitgebreid en meer divers waardoor er hopelijk voor iedereen een alternatief te vinden is. Kanttekening hierbij is dat de uitbreiding van het aanbod binnen de districtscompetities uitsluitend betrekking heeft op de senioren, dus de leeftijdscategorieën 17+, 35+ en 50+. De competitievormen voor de jeugd in de leeftijdsgroepen 11 t/m 14 en 11 t/m 17 op de zaterdag zullen in 2018 niet meer worden aangeboden, hetgeen betekent dat voor deze vormen alleen nog op de zondag kan worden ingeschreven. En behalve dat er in 2018 nogal wat wijzigingen zijn qua competitievormen, zal er op een ander vlak ook wat gaan veranderen: namelijk de introductie van het verkort spelen. Daarover verderop meer informatie, evenals over wijzigingen omtrent de regels met betrekking tot invallen / dispensatie. Dus….dit is het moment om plannen te maken voor komend seizoen en een en ander met je teamgenoten af te stemmen. Tijd voor actie ook voor diegenen die zoekende zijn naar een nieuw team, of zich misschien willen aansluiten bij een bestaand team. Veel teams spelen al jaren in een min of meer vaste samenstelling. Maar voor hen die (nog) geen ‘vast’ team hebben willen we graag benadrukken dat er ook individueel ingeschreven kan worden. Bij voldoende individuele inschrijvingen kunnen er wellicht weer nieuwe teams worden samengesteld, dus maak van deze mogelijkheid gebruik!

Instapcompetitie 8/9
In 2017 zijn we voor het eerst – voorzichtig – begonnen met de instapcompetitie 8/9. Een vorm van recreatieve competitie die is gericht op beginnende competitiespelers van 17 jaar en ouder, en wordt gespeeld op de donderdagavond. Een team bestaat uit minimaal 3 personen, en er worden 2 dubbelpartijen gespeeld waarbij elke samenstelling mogelijk is. Er kunnen dus bijvoorbeeld 2 heren worden opgesteld tegen een dame en een heer, of 2 dames tegen 2 heren – alles kan. Verder zullen de resultaten niet meetellen voor de speelsterkte (DSS). Het draait vooral om de gezelligheid en het opdoen van ervaring in het spelen van wedstrijdtennis. Bij deze competitie wordt standaard gewerkt met compact spelen, waarbij bij een stand van 40-40 meteen het winnende punt wordt gespeeld. Bij veel verenigingen blijkt deze vorm van competitie goed aan te slaan en we hopen natuurlijk dat dit ook bij onze vereniging het geval zal zijn!

Zomeravondcompetitie
Nieuw in het competitieaanbod voor 2018: de Zomeravondcompetitie! Deze competitie zal worden afgewerkt op 7 opeenvolgende woensdagavonden vanaf 16 mei tot en met 27 juni. Ook hier geldt dat er wordt gewerkt met compact spelen. Qua aanbod laat dit zich het beste vergelijken met de vrijdagavond. Er kan worden gekozen uit de volgende vormen:
Gemengd Dubbel 17+ (DD, HD, 2 GD)
Dames Dubbel 17+ (4 DD)
Heren Dubbel 17+ (4 HD)
Wellicht een goed alternatief voor diegenen die niet in de weekenden kunnen of willen spelen!

Verkort spelen
Nieuw in de voorjaarscompetities in 2018 is het zogenaamde ‘verkort spelen’. Na de introductie door de KNLTB van de competitie nieuwe stijl in 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden, met name van het compact spelen. Het resultaat van deze evaluatie is dat voor de Instapcompetitie 8/9 en voor de Zomeravondcompetitie het compact spelen in 2018 gehandhaafd blijft, maar dat dit bij alle overige competitievormen zal komen te vervallen. In plaats daarvan zal er worden gewerkt met het zogenaamde ‘verkort spelen’, hetgeen betekent dat bij alle dubbelpartijen een eventuele 3e set zal worden vervangen door een wedstrijdtiebreak – beter bekend als de supertiebreak (tot en met 10 punten, met 2 punten verschil). Op de vrijdagavond wordt dit al langer gedaan, maar vanaf 2018 gaat dit dus ook op de andere competitiedagen gebeuren – zowel voor junioren als voor senioren.

Invallen / dispensaties
De regels met betrekking tot het kunnen invallen in een ander team zijn flink versoepeld. In beginsel is het vanaf 2018 mogelijk om zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie te kunnen spelen. Wat ongewijzigd blijft is dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer in een lager geklasseerd team mag spelen. Maar ook hiervoor worden de voorwaarden versoepeld: de bandbreedte om een ‘hoger’ of ‘lager’ competitieteam te bepalen wordt verhoogd van 0,5 naar 2,0. Dit laatste is een beetje technisch, maar in de praktijk zullen deze aanpassingen betekenen dat er vrijwel geen dispensatieaanvragen meer nodig zijn zolang een speler alleen voor onze vereniging competitie speelt.

Districtscompetities algemeen
In totaal hebben er dit jaar 22 teams aan de districtscompetities bij de senioren meegedaan (17+), eentje minder dan in 2016 dus al met al nog een behoorlijk aantal. Het aantal teams op de vrijdagavond en de zaterdag loopt langzaam iets terug, terwijl we op de dinsdagochtend voor het eerst een 3e damesteam hebben mogen inschrijven. Voor de vrijdag en de zaterdag geldt dus dat er de nodige ruimte is voor nieuwe teams. En hopelijk nu dus ook op de woensdag- en donderdagavond, we hopen dat er voldoende animo zal zijn voor de nieuwe Instapcompetitie 8/9 en de Zomeravondcompetitie! De meeste teams hebben zich dit jaar weer prima gehandhaafd, en veelal ook goed bovenin het klassement meegedaan. In totaal zijn dit jaar in de districtscompetities slechts 2 teams kampioen geworden - tegenover 4 teams in 2016 en 6 teams in 2015…. Het wordt tijd deze trend te doorbreken, hopelijk kunnen we in 2018 weer een stijging in het aantal kampioenen gaan zien! Zoals eerder aangegeven is voor de districtscompetities op zaterdag het aanbod voor de leeftijdsgroepen 11 t/m 14 en 11 t/m 17 komen te vervallen. Dit heeft voor onze vereniging nauwelijks gevolgen; dit jaar hebben we voor deze groepen al geen teams meer ingeschreven op de zaterdag. En ook in 2018 zal de jeugd in deze leeftijdsgroepen dus uitsluitend op zondag te zien zijn. Voor alle details over de inschrijfmogelijkheden voor het voorjaar 2018 verwijzen wij graag naar de inschrijfformulieren in de bijlage. Binnenkort zullen die op onze website www.tcvenlo.nl weer worden gepubliceerd. Let erop dat wij jullie opgave graag uiterlijk 19 november 2017 in ons bezit willen hebben, liefst per mail naar district@tcvenlo.nl of anders per post versturen naar TC Venlo, p/a Wethouder Seelenstraat 11, 5913 SM Venlo.

Landelijke competities
Ook de voorbereidingen voor de zondag zijn uiteraard weer begonnen. Er wordt al druk gepuzzeld om een mooi aantal sterke teams samen te stellen zodat we ook in 2018 van mooi tennis kunnen genieten op ons park. Het afgelopen seizoen hebben er in totaal 12 teams meegedaan aan de landelijke competitie op zondag, waarvan er 1 kampioen is geworden. We hopen komend jaar op meer. Het afgelopen seizoen is Sabine Wennekers toegetreden tot de Technische Commissie en heeft ze de coördinatie van de landelijke competitie op de zondag op zich genomen. Hebben jullie vragen over de zondagcompetitie, dan kunnen jullie natuurlijk bij haar terecht of onze trainer Robert van Ewijk.
Inschrijvingen voor de landelijke competitie op de zondag dienen bij voorkeur per mail naar Robert gestuurd te worden via robert@maximumtennis.nl, of anders per post naar TC Venlo, p/a Wethouder Hillenstraat 34, 5913 RT Venlo. Wij rekenen op een grote deelname en een sfeervolle competitie 2018! En ja… Het is inmiddels bekend, maar toch nog even het volgende. Al jaren benadrukken wij vanuit de vereniging dat iedereen die zich opgeeft voor de competitie ook daadwerkelijk 7 weken beschikbaar is – en dat blijven we doen. We zien elk jaar weer dat er regelmatig reserves nodig zijn om de planning binnen de diverse teams rond te krijgen. In beginsel is dat geen probleem; er zijn genoeg spelers die graag een keer willen invallen in een team en dat is natuurlijk prima. Maar er ontstaan af en toe situaties waarbij er vanwege de vakantieplannen onvoldoende spelers beschikbaar zijn voor een team, met als gevolg dat er in het uiterste geval niet kan worden gespeeld. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! Iedereen dient hierin zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van het eigen team, de vereniging – en last but not least de tegenstanders! We willen hierbij graag aantekenen dat in een situatie waarin een team niet compleet is, dit formeel geen reden is om uit te wijken naar een inhaaldatum. Inhaaldata zijn in beginsel bedoeld voor wedstrijden die vanwege weersomstandigheden of blessures niet kunnen worden gespeeld. Nogmaals dus voor alle duidelijkheid: wij verwachten dat een ieder die zich opgeeft ook daadwerkelijk 7 weken beschikbaar is.
Zie DOWNLOADS voor de inschrijfformulieren
Klik HIER voor de competitiedata 2018
We hopen uiteraard dat jullie in groten getale inschrijven en we allemaal in 2018 weer veel plezier aan de verschillende competities gaan beleven, hopelijk natuurlijk ook met de nodige successen!

Namens de Technische Commissie,

Sabine Wennekers          VCL landelijke competities
Arjan van Bijlevelt           VCL districtscompetities

Meer lezen

COMPETITIE-AANBOD 2018 TC VENLO

Maandag 23 oktober

District

vanaf 10 april

9:30

Dinsdagmorgen

Damesdubbel

35+

4xDD

District

vanaf 16 mei

19:00

Woensdagavond

Gemengddubbel

17+

1xDD-1xHD-2xGD

District

vanaf 16 mei

19:00

Woensdagavond

Damesdubbel

17+

4xDD

District

vanaf 16 mei

19:00

Woensdagavond

Herendubbel

17+

4xHD

District

vanaf 5 april

19:00

Donderdagavond

Instapcompetitie 8&9

17+

2xD

geslachtsvrij, alle combinaties mogelijk

District

vanaf 5 april

19:00

Donderdagavond

Instapcompetitie

8&9 35+

2xD

geslachtsvrij, alle combinaties mogelijk

District

vanaf 6 april

13:00

Vrijdagmiddag

Gemengddubbel

50+

1xDD-1xHD-2xGD

District

vanaf 6 april

13:00

Vrijdagmiddag

Herendubbel

50+

4xHD

District

vanaf 6 april

19:00

Vrijdagavond

Damesdubbel

17+

4xDD

District

vanaf 6 april

19:00

Vrijdagavond

Gemengddubbel

17+

1xDD-1xHD-2xGD

District

vanaf 6 april

19:00

Vrijdagavond

Herendubbel

17+

4xHD

District

vanaf 6 april

19:00

Vrijdagavond

Damesdubbel

35+

4xDD

District

vanaf 6 april

19:00

Vrijdagavond

Gemengddubbel

35+

1xDD-1xHD-2xGD

District

vanaf 6 april

19:00

Vrijdagavond

Herendubbel

35+

4xHD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Gemengd

17+

1xDE-1xHE-1xGD-1xDD-1xHD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Gemengd

35+

1xDE-1xHE-1xGD-1xDD-1xHD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Gemengddubbel

35+

1xDD-1xHD-2xGD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Dames

17+

4xDE-2xDD (topklasse)

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Dames

17+

2xDE-3xDD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Damesdubbel

35+

4xDD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Heren

17+

4xHE-2xHD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Heren

35+

4xHE-2xHD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Herendubbel

35+

4xHD

District

vanaf 7 april

13:00

Zaterdagmiddag

Herendubbel

50+

4xHD

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Gemengd

10 t/m 14

2xME-2xJE-1xMD-1xJD-2xGD

hoofdklasse

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Gemengd

10 t/m 14

2xME-2xJE-1xMD-1xJD

1e & 2e klasse

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Jongens

10 t/m 14

4xJE-2xJD

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Meisjes 10 t/m 14

4xME-2xMD

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Gemengd 11 t/m 17

2xME-2xJE-1xMD-1xJD-2xGD

hoofdklasse

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Gemengd 11 t/m 17

2xME-2xJE-1xMD-1xJD

1e & 2e klasse

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Jongens 11 t/m 17

4xJE-2xJD

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Meisjes 11 t/m 17

4xME-2xMD

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Dames

4xDE-2xDD

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Gemengd

2xDE-2xHE-DD-HD-2xGD

Landelijk

vanaf 8 april

10:00

Zondag hele dag

Heren

4xHE-2xHD

Toon al het nieuws

Wedstrijden en toernooien

WEDSTRIJDEN

De snelste manier om tennis te leren, maar ook tennispartners binnen de vereniging te leren kennen, is deelnemen aan de tennisactiviteiten die TC Venlo gedurende het hele jaar voor haar leden organiseert.

Een onderzoek van de KNLTB heeft uitgewezen dat leden die regelmatig aan wedstrijden deelnemen meestal langdurig lid blijven.

Lees meer
Toon alle activiteiten

Agenda

Woensdag 25 oktober
20:30

Inlooptraining Andy Pas: beginners

t/m 31-01-2018
Woensdag 1 november
19:30

Inlooptraining Andy Pas gevorderden

t/m 07-02-2018
20:30

Inlooptraining Andy Pas: beginners

t/m 07-02-2018
Woensdag 8 november
20:30

Inlooptraining Andy Pas: beginners

t/m 14-02-2018
Vrijdag 1 december
12:00 – 14:00

Vrijdag Senioren Top Tennis Club

Toon volledige agenda

Over TC Venlo

TC VENLO heeft een actieve PR & Publiciteitscommissie die de leden middels alle moderne communicatiemiddelen wil informeren. Op deze site vindt u alle informatie over TC Venlo met bijv. de plannen voor het lopend seizoen (zie OUT jaar clubmagazine). Maandelijks sturen wij de leden onze OUT Nieuwsbrief en daarnaast informeren wij onze leden via e-mail, de TCVenloAPP, Facebook, Twitter en Instagram. Bij Baan 13 wordt u ook via het prikbord van informatie voorzien o.a. over toernooien van andere verenigingen.

Lees meer
Meer over de club

Nu.nl Tennis

Hertogin van Kent: 'Wimbledon zal zonder Novotna niet hetzelfde zijn'
Katharine, de hertogin van Kent, heeft de overleden Jana Novotna dinsdag geroemd. De Tsjechische tennisster werd na de Wimbledon-finale van 1993 getroost door het lid van de Britse koninklijke familie.
Australian Open kent primeur met gebruik van schotklok
Een klok gaat vanaf de komende editie van de Australian Open bijhouden hoeveel pauze de spelers tussen beide punten hebben. De zogenoemde schotklok wordt voor het eerst bij een Grand Slam-toernooi ingevoerd.
Sluiter blijft na 'heftige' periode toch coach van Bertens
Raemon Sluiter blijft toch aan als coach van Kiki Bertens. Een breuk leek nabij en Sluiter stelde zijn positie in oktober openlijk ter discussie, maar tijdens hun vakanties na afloop van het seizoen besloten beiden om door te gaan.
Voormalig Wimbledon-winnares Novotna (49) overleden
Voormalig toptennisster Jana Novotna is zondag op 49-jarige leeftijd overleden. De Tsjechische, die leed aan kanker, won in 1998 het enkelspel op Wimbledon.
Kerkhove plaatst zich voor tweede ronde WTA-toernooi Honolulu
Lesley Kerkhove heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Honolulu. De speelster uit Zierikzee won op de Hawaii Open in drie sets van de 18-jarige Michaela Gordon uit de Verenigde Staten: 5-7, 6-3 en 6-1.
Davis Cup-team naar 'olympisch' Albertville voor duel met Frankrijk
De Nederlandse tennissers nemen het begin volgend jaar in Albertville op tegen Frankrijk in de eerste ronde van de Davis Cup.
Video: Dimitrov klopt Goffin in eindstrijd ATP World Tour Finals
Grigor Dimitrov heeft zich zondag in Londen gekroond tot winnaar van de ATP World Tour Finals. De 26-jarige Bulgaar, die zijn debuut maakte op het prestigieuze eindejaarstoernooi, versloeg in de finale in Londen de Belg David Goffin met 7-5, 4-6 en 6-3.
Arantxa Rus stijgt dankzij finaleplaats in Taipei 33 plaatsen op wereldranglijst
Arantxa Rus heeft maandag een flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlandse klimt dankzij haar finaleplaats bij het toernooi van Taipei naar de 134e plek van de WTA-ranking.
Meer van Nu.nl Tennis

Buienradar